Özelleştirme İdaresi Çal HES'i Özelleştirmek İçin İhaleye Çıktı
Haber
11 Eylül 2021 - Cumartesi 09:33 Bu haber 12801 kez okundu
 
Özelleştirme İdaresi Çal HES'i Özelleştirmek İçin İhaleye Çıktı
ENERJİ Haberi
Özelleştirme İdaresi Çal HES'i Özelleştirmek İçin İhaleye Çıktı

Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü’ne ait Çal Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın söz konusu duyurusu Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Denizli ili, Çal ilçesinde Çal sağ sulama anakanalı üzerinde kurulu bulunan ve 2,2 MW kurulu güce sahip Çal Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecek. İhaleye son teklif verme tarihi 03 Kasım 2021 olarak belirlendi.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak
suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen
teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

1998 Yılından itibaren Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli çerçevesinde Limak tarafından işletilen Çal Hidroelektrik Santrali, İmtiyaz Sözleşmesi’nin 22,5 yıl olan süresinin sona ermesi nedeniyle 12 Ocak 2021 tarihinde Elektrik Üretim A.Ş ’ye (EÜAŞ) devredilmişti.

ÖİB’nin ihale duyurusu şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
(“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde;
Denizli ilinde bulunan Çal Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar
(“Çal HES”) “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.
2 - İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak
suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen
teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.
3 - İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve
özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer
alabilirler.
4 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanının satın alınması ve
İdare’nin web sitesinden temin edilecek Gizlilik Taahhütnamesinin imzalanması zorunludur.
Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli
olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi
imzalaması gerekmektedir.
5- İhale konusu hidroelektrik santral hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım
Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı
bedeli olan 3.000 - (üç bin) TL’nin İdare’nin -T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez Şubesi nezdindeki TR 2200 0150 0158 0072 8755 0667 no.lu Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt TL hesabına yatırılması gerekmekte olup, ihale dokümanı dekont karşılığında, İdare’nin aşağıdaki adresinden elden temin edilebileceği gibi, talep edilmesi halinde İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir.
Her ne surette olursa olsun Tanıtım Dokümanı ve Şartname almak için ödenen tutarlar
iade edilmez.
6 - İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen TL tutarında geçici teminat
verilmesi gerekmektedir.
7 - İhaleye katılabilmek için Katılımcıların istenen belgeler ile tekliflerini İhale
Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “ÇAL HES İHALESİNE İLİŞKİN
TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine en geç, son
teklif verme tarihi 03/11/2021 saat 17:00’ye kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir. Son teklif
verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.

8 - İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir
tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus, son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.
9 - İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme
ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta
serbesttir.
10 - İhale konusu hidroelektrik santralin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına
göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere
işletme hakkı devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu, Elektrik
Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkı devrinin
mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede
gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.
11 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.
12- İhaleye ilişkin diğer hususlar, ihale konusu hidroelektrik santrale ait İhale
Şartnamesi’nde yer almaktadır.

Kaynak: (Enerjimagazin) - Enerjimagazin Editör: Şenol Ciğerli
Etiketler: çal hes, özelleştirme, eüaş, enerji, elektrik, denizli, resmi gazete
Yorumlar
Haber Yazılımı