Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - SEAŞ İşçilerinin İş Kaybı Tazminatı Çığlığı
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

SEAŞ İşçilerinin İş Kaybı Tazminatı Çığlığı

Remzi CİĞERLİ
Soma Termik Santrali işçilerinden özelleştirme sonrasında oluşan mağduriyetlerini içeren bir mektup aldım.
26.07.2017 / 00:00

Enerjimagazin-Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) bünyesindeyken özelleştirme uygulamaları kapsamında özelleştirilerek Konya Şeker'e devredilen Soma Termik Santrali (SEAŞ) işçilerinden özelleştirme sonrasında oluşan mağduriyetlerini içeren bir mektup aldım. Özelleştirmeden bir yıl sonra 4/C’ye geçen ve hali hazırda çalışmaya devam eden işçiler, İŞKUR tarafından iş kaybı tazminatı şoku yaşıyor. Tek istedikleri bu mağduriyetlerinin giderilmesi.


Mektubu, yaşadıkları mağduriyetin bir an önce giderilmesi umuduyla noktasına virgülüne dokunmadan yayınlıyorum.


Bizler Soma Elektrik A.Ş. de çalışmakta iken 22.06.2015 tarihinde özelleştirme nedeniyle Konya Şeker A.Ş ye devredilen işçileriz. 16 arkadaşımız bir yıldan önce 150'ye yakın arkadaşımız bir yıldan sonra özelleştirme nedeniyle işten çıkarıldı. 300'e yakın arkadaşımız halen devralan şirkette çalışmaya devam etmektedir.


Devletimiz ve hükümetimiz iyi niyetle 4/C'ye geçişlerin azalması ve işçinin işvereni tanıması işvereninde işçiyi tanıyarak aynı işyerinde çalışmasını teşvik etmek amacıyla 29.12.2014 tarih ve 2014-7140 sayılı B.K.K ile bu geçiş süresini önce 2 yıla, 8 ay sonra 25.08.2015 tarihinde de 2 yıl süreyi de kaldırarak süresiz yapasıya kadar özelleştirilen kuruluşları alan kuruluşlar 6 içinde 4/C'ye gitmek isteyenleri gönderdikleri için devir tarihinden sonra 4046 sayılı kanunun 21. Maddesine göre devir tarihinden  1 yıl içinde 4/C'ye gittikleri için hiçbir kimse mağduriyet yaşamamış yasadaki süre kadar iş kaybı tazminatı almışlardır.


Soma termik santralında ben ve arkadaşlarım 4/C'ye hakkımız süresiz 4046 sayılı kanundaki iş kaybı ile ilgili maddeyi bilmediğimiz devreden devralan ve sendika yasal haklarımız ve bu madde ile ilgilide bilgi vermediği için işverende süresiz hiçbir kaybınız yok diye devirden bir yıl sonra 4/Cye göndermeye başlamış bugüne kadar 200 kişiye yakın arkadaşımızın özelleştirme nedeniyle iş akitleri feshedilmiş, iş akitleri feshedilenler iş akitleri fesih belgesi ile Soma İŞKUR müdürlüğüne başvuru yapmışlardır. Soma İŞKUR müdürlüğü SEAŞ Genel Müdürlüğünün bildirdiği süre kadar arkadaşlarımıza iş kaybı tazminatı ödemesine karar vermiştir.  Bahsi geçen olayda çalışanların hiçbir suçu yoktur. Ayrıca ilgili kurumun biz işçilere göre sahip hesaplamaya ilişkin üstün donanımı ve ödeme miktarının belirlenmesinde uzmanlığı liyakat ve iş kurun ilgili mevzuatlardaki hukuk bilgisi üstünlüğü tartışılmazdır.


Özelleştirme nedeniyle işten çıkarılan 200'e yakın arkadaşımız işten çıktıktan sonra kendilerine verilen özelleştirme nedeniyle fesih bildirimleri kağıdını soma İŞKUR’a giderek başvuruda bulunmuşlardır. Soma İŞKUR hizmet merkezi, SEAŞ Genel müdürlüğünün gönderdiği kamu hizmet sürelerini gösteren cetvele bakarak arkadaşlarımıza iş kaybı tazminatı bağlamıştır.  İş kaybı tazminatı arkadaşlarımızdan istenen 7000 TL ile 25.000 TL arasındadır. Arkadaşlarımızın aldıkları bu para ile işsiz kaldığımız süre ile 4/C ye atanasıya kadar geçen sürede kendimizin ve ailemizin geçimi için harcadık. Bu yüksek meblağda kurum hatasından kaynaklanan bu paraları ödememiz imkansızdır.


2 yıl sonra 22.06.2017 tarihi itibari ile iş kaybı tazminatı ödenen 200'e yakın arkadaşımıza soma İŞKUR hizmet merkezi müdürlüğü 7000 ile 25.000 TL arasında bir ödeme tebliği göndermiş 15 gün içinde İŞKUR genel müdürlüğü talimatı gereği diyerek aldıkları iş kaybı tazminatlarının  tamamını biz işçilere göre sahip olduğu hesaplamaya ilişkin üstün donanımı ve ödeme miktarının belirlenmesinde uzmanlığı liyakat ve İŞKUR’la ilgili mevzuatlardaki hukuk bilgisi üstünlüğü tartışılmaz olan soma İŞKUR hiçbir kusuru olmayan bizlerden iş kaybı tazminatının yanlışlıkla ödendiğini belirterek belirttikleri hesaba yatırmalarını istemiştir.


Sebebini araştırdığımızda 4046 sayılı kanunun 21. Mad. 2.fıkrasına göre siz devir teslim tarihinden itibaren bir yıldan sonra işten çıkarıldığınız için hakketmiyorsunuz denmiştir. 4046 sayılı kanunun 21. Mad. 2.fıkrası aynen şöyledir. ''Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda iş kanunlarına tabi olarak çalışırken; bunların özelleştirmeye hazırlanmaları, özelleştirilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle, bu kuruluşların sermayelerindeki kamu payının % 50'nin altına düşmesinden, anonim şirket haline dönüştürülmeyenlerin ise Devir -teslim tarihinden itibaren bir yıl içinde, hizmet akitlerinin haklı neden olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi veya haklı nedenlerle kendileri tarafından feshedilmesi sonucu işsiz kalanlar bu Kanunda belirtilen tazminat ve diğer hizmetlerden yararlanırlar.'' demektedir. 


İki virgül arası bir durumu belirttiğinden bu durumları maddeler halinde yazıp yasayı aşağıdaki şekilde okursak daha iyi anlaşılmaktadır. Biz A.Ş statüsündeydik 2. duruma ''özelleştirme'‘ girdiğimiz görülüyor. İşkur ise bizim durumu 7. duruma göre ''anonim şirkete dönüştürülmeyen ise devir teslim tarihinden itibari ile bir yıl içinde işten ayrılan'' durumu olarak düşünüyor. 


Daha iyi anlamak için 4046 21.mad. 2. fıkrayı şu şekilde okursak 


''Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda iş kanunlarına tabi olarak çalışırken; 


1-bunların özelleştirmeye hazırlanmaları, 


2-özelleştirilmesi, 


3-küçültülmesi, 


4 -faaliyetlerinin durdurulması,


5- kapatılması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle,


6- bu kuruluşların sermayelerindeki kamu payının %50'nin altına düşmesinden, 


7- anonim şirket haline dönüştürülmeyenlerin ise Devir -teslim tarihinden itibaren bir yıl içinde,


hizmet akitlerinin haklı neden olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi veya haklı nedenlerle kendileri tarafından feshedilmesi sonucu işsiz kalanlar bu Kanunda belirtilen tazminat ve diğer hizmetlerden yararlanırlar'' 


Görüldüğü üzere bir yıl ibaresi sadece ''anonim şirket haline dönüştürülmeyen'' kurumlar için bir yıl, diğer durumlar için bir yıl süre şartı yoktur. Burada ''ise'' ibaresinden ''anonim şirkete dönüştürülmeyen'' ile '' Devir -teslim tarihinden itibaren bir yıl içinde kelimesini birbirini bağlayan bir tamamlayıcı bağlaç olduğu anlaşılmaktadır. Türkçe dil bilgisi "ise" bağlacı okunduğunda kendinden önce gelen kelimeyi se,sa yapar. Yani ilgili kelime "anonim şirket haline dönüştürülmeyenlerinse Devir -teslim tarihinden itibaren bir yıl içinde," olmaktadır.


Arkadaşlarımıza Soma İŞKUR hizmet merkezi Özelleştirilen SEAŞ genel müd. den istediği kamuda ne kadar çalışmam olduğu çizelgesine bakarak gerekli inceleme ve araştırmayı yaptıktan sonra tarafıma 4046 sayılı kanunun 21.mad. 2.fıkrasında AŞ statüsünde ve özelleştirme nedeniyle işim sona erdiği için iş kaybı ödemeye karar verdi. Ödemenin nedenini araştırdığımda 4046 sayılı kanunun 21.mad.2.fıkrasındaki tarafımla hiç ilgisi olmayan "anonim şirket olmayan ise devir teslim tarihinden sonra bir yıl içinde " ibaresi durumuna hatalı yorum yapılıp buna göre işlem yapıldığını öğrendim. Oysaki çalıştığım kamu kuruluşu A.Ş statüsünde ve "özelleştirme" nedeniyle iş hakkım fesih oldu. Ayrıca yanlış yorumlanan ve tamamen idarenin kusuru sonucu meydana gelen bu ödemede iş kaybı hak etmesem dahi hak ettiğime karar verilen işsizlik ödeneği hesaplanan ödemeden mahsuplaştırılarak düşülmeden tamamının istenmesi yersizdir. Çünkü işsiz kaldığım dönemde yasa gereği atanasıya kadar ailemi geçindirmek için işsizlik ödeneği ya da iş kaybı tazminatından biri bağlanmak zorundadır.


Bahse konu olay hakkında yüzlerce arkadaş borca itiraz etmiş Bimer’e başvuruda bulunmuşlardır. Bende ilgili yasa gereği hakkım iş kaybı tazminatımı, işsizlik ödeneğimi diye Manisa valiliği, Manisa İŞKUR il müdürlüğü ve Bimer aracılığı ile bilgi edinme başvurusu yaptım. Tüm başvurularıma yanıt olarak hakkımın işsizlik ödeneği olduğu bir yıl ibaresinin benim içinde geçerli olduğu yanıtı geldi. Oysaki tüm arkadaşların SGK hizmet dökümü ve İŞKUR’a verdikleri fesih bildirim kağıtlarında fesih kodu 32 yani 4046 21.madde özelleştirme nedeni ile yazmaktadır.


İşten çıkarılan arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, şirkette çalışmaya devam eden arkadaşlarımızın da ilerde işten çıkarılmaları halinde iş kaybı tazminatı hakkından yararlanmaları için konunun kurumunuz tarafınızdan gündeme getirilmesini istiyoruz.  Bugüne kadar özelleştirilen kuruluşlarda çalışan bütün işçilerin aldığı hiçbir mağduriyet yaşamadığı iş kaybı tazminatından bizde yararlanmak istiyoruz.


Meydana gelen bu olayda 4046 sayılı yasa 6 defa güncellenmesi geçiş süreleri 3 defa değiştirilip süresiz yapılmasına rağmen 21. Maddedeki 1 yıl sürede yasanın bütünlüğü açısından unutulup buna paralel değiştirilip güncellenmediği için özelleştirilen yüzlerce Meydana gelen bu olayda 4046 sayılı yasa 6 defa güncellenmesi geçiş süreleri 3 defa değiştirilip süresiz yapılmasına rağmen 21. Maddedeki 1 yıl sürede yasanın bütünlüğü açısından unutulup buna paralel değiştirilip güncellenmediği için özelleştirilen yüzlerce kuruluş içinden sadece biz soma termik santralı işçileri mağduriyet yaşadık.  Bundan dolayı bundan sonra geçiş süresiz olsa da hiçbir alıcı kuruluş bir yıldan önce süresiz gönderim yapmayacağından iş kaybı tazminatı kimseye ödenmeyeceğinde kadük olmuştur. Bir yıldan önce gidenle şirkette çalışmaya devam edip bir yıl sonra işten çıkarılan arkadaşlar arasında eşitsizlik olacaktır.


Enerji işçilerinin sesi olan www.enerjimagazin.com'dan sesimizin tüm yetkililere duyurmasını rica ediyoruz..4046 sayılı kanunun 21. Maddesindeki 1 yıl ibaresinin tekrar yorumlanmasını olmuyorsa bir yönetmelik yada Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırılıp süresiz yapılarak 4/C'ye geçen 200'e yakın arkadaşımızın mağduriyetinin giderilmesini ve çalışmaya devam eden arkadaşlarımızında iş kaybı tazminatından yararlanması için desteğininizi bekliyoruz. Saygılarımızla

Bu yazi toplam 85830 defa okundu
YORUMLAR
Ramazan eker: 
"ADALET ARIYORUZ"
Hakkımızı kazanımlarımızı cerben elimizden alınan haklarımızı kadromuzu geri istiyoruz yoksa biz bu vatanın üvey evlatlarımıyız tüm bu durumlara sebep olan olupta duyarsız kalmayı adet haline getiren yetkililere sesleniyorum içinizde allah ve kul hakkı korkusu varsa lütfen sebep olduğunuz hataları düzeltin bizim haklı sesimizi duyurmaya çalışan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum allah onlardan razı olsun
27.07.2017 / 20:41
fatih girgin: 
"Teşekkürler Remzi Bey"
Sayın Remzi Ciğerli bey, Bu sorunu köşenizde gündeme getirerek tüm 4/C li mağdurların sesi oldunuz. Allah sizden razı olsun. Saygılar
27.07.2017 / 00:00
Çağlar YORUL: 
"BU BİR ZULÜM"
KPSS ve Teknik yeterlilik mülakatıyla Daimi İşçi olduğumuz Kurumdan,Kurum özelleşince 4C denen bir garabetin içine bulduk kendimizi.. Bu kadar mağduriyetin üzerine birde bu tuz biber oldu. Bizler bu mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz
26.07.2017 / 20:53
Semih AY: 
"SEAŞ"
Devletin çeşitli kademelerine yaptığımız şikayet başvurularının hepsinin cevabini Soma İş Kur vermektedir.Onlarin da elinde bir yazı var biz onlara bu kanuna bakış aciniz yanlış biz mağduruz diyoruz gelen cevap hep aynı genel merkez böyle söylüyor.Bizimle ilgilenip haber yaptığınız icin tesekkur ederim.Saygılarımla.
26.07.2017 / 15:02
İlyas: 
"Teşekkürler"
Tesekkürler... Hukuki anlamda Ali'm, aynı zamanda Erdem'li arkadaşım göstermiş olduğun ilgi ve alakan dolayı çok müteşekkiriz...
26.07.2017 / 13:16
abdurrahman AYDIN: 
"TEŞEKKÜRLER"
Bizim derdimizi dile getirdiniz .ÇOK TEŞEKKÜRLER.
26.07.2017 / 12:38
Mehmet Özceylan: 
"Seas mağduru"
Bende bu konuda mağdur olan iscilerdenim,bir memurun hatasının sorgulanması yerine bu kadar insana eziyet edilmesini anlamış değilim.Ayrica bu konunun konunun muhataplarindan olan SEAS in özelleştirme tarihinden itibaren 2 yıl olan sorumluluk suresinin bittiğinden sonra gündeme getirilmesi çok manidar,sorumluları göreve davet ediyorum,hakkimida helal etmiyorum.Tesekkurler
26.07.2017 / 12:30
İsmail atik: 
"Teşekkürler"
Bu yazınız için teşekkürler inşallah çözüme kavuşur
26.07.2017 / 12:29
Ali Erdem: 
"SESİMİZ OLDUNUZ"
Siyasi ve idari ilgili tüm birimler çığlığımızı umarım duyarlar. Somada bir hukuksuzluk mağduriyet var. İlgilenen yok.
26.07.2017 / 12:13
halil ertekin: 
"teşekkür"
ilgi ve alakanıza teşekkür ederim. inşallah mağduriyetimiz giderilir.
26.07.2017 / 12:08
Murat Yalçın: 
"Mağdur işçiler"
Size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum,biz özelleştirme mağduru ve özelleştirme sonrasındada mağdur edilen şanssız ve bahtsız bir insan olarak.bu makaleyi yayınlamanız bizleri çok sevindirmiştir.sizden Allah razı olsun.saygılarımla..
26.07.2017 / 11:53
Murat Yalçın: 
"Mağdur işçiler"
Size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum,biz özelleştirme mağduru ve özelleştirme sonrasındada mağdur edilen şanssız ve bahtsız bir insan olarak.bu makaleyi yayınlamanız bizleri çok sevindirmiştir.sizden Allah razı olsun.saygılarımla..
26.07.2017 / 11:52
Yazarın Diğer Yazıları


YAZARLAR