Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Bakanlıktan TPAO Yanıtı
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Bakanlıktan TPAO Yanıtı

Bakanlıktan TPAO Yanıtı
Bakanlık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun TPAO ile ilgili vermiş olduğu yazılı soru önergesini yanıtladı.
17.09.2013 / 14:43

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ege-Toroslar-Akdeniz Bölgesinde, ülkemiz sularında petrol-doğalgaz rezervi tespit edilmediğini bildirdi.

Bakanlık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun TPAO ile ilgili vermiş olduğu yazılı soru önergesini yanıtladı.

Bakanlığın verdiği yanıtta, "Ege-Toroslar-Akdeniz Bölgesinde, ülkemiz sularında petrol-doğalgaz rezervi tespit edilmemiştir. TPAO tarafından Karadeniz'de Akçakoca-Ereğli arasında kalan, 12 mil içinde kalan deniz alanında, deniz sismiği ve sonrasında belirlenen yapıları test etmek üzere yapılan sondajlarda önce doğal gaz keşfi gerçekleştirilmiş, ardından da 1.5-2 Milyar m3'lük doğal gaz rezervinin varlığı belirlenmiştir. Üretim faaliyetleri halen devam etmektedir. Karadeniz'in derin alanlarında ise yapılan sismik araştırmalar sonucunda belirlenen lokasyonlarda açılan kuyularda henüz bir keşif yapılmamıştır. Bu nedenle kesinleşmiş bir rezerv söz konusu değildir. Kesin rezerv rakamlarının verilmesi için açılan kuyularda keşif yapılması gerekmektedir." denildi.

Bakanlığın soru önergesine verdiği yanıtta şu bilgiler yer aldı:

"TPAO'ya ait Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisi, Polarcus DMCC firmasından 31.12.2012 tarihinde satın alınmış olup, taraflarca imza altına alınan gemi satış sözleşmesinin ilgili maddeleri doğrultusunda gemi için 130.000.000 $ (Yüzotuzmilyon ABD Doları) ve mobilizasyon için ise 3.500.000 $ (Üçmilyonbeşyüzbin ABD Doları) ödenmiştir. Bahse konu gemi, Karadeniz deniz alanlarında iki boyutlu (2B) sismik veri toplama çalışmasına 23.04.2013 tarihinde başlamıştır.

İlk projesi olan Karadeniz/Tuna-2B programını yaklaşık 9.000 km'lik iki boyutlu sismik veri toplayarak 19.07.2013 tarihinde tamamlamıştır. Gemi, bir sonraki projeye geçiş yapmak üzere limanda gerekli lojistik ikmal ve teknik destek çalışmalarını yapmaktadır.


TPAO'nda 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin sismik arama yapmak üzere kiralanmış bir gemi bulunmamaktadır. 2012 yılında kazılan Istranca-1 kuyusu için GSP firmasından Jüpiter adlı jack-up tipi sondaj platformu günlük 96,500 Euro'ya kiralanmıştır. 2013 yılı sonunda kazılması planlanan Gülcihan-2 kuyusu için yine GSP firmasından Jüpiter adlı platform upgrade edilmiş olarak günlük 155,000 Dolar'a kiralanacaktır. Kontrat hazırlıkları devam ettirilmektedir.

TPAO sismik gemi alımı öncesinde gerek geminin işletilmesi ve gerekse gemide teknik anlamda sismik verinin toplanması ile işlenmesi iş ve işlemlerinin üç yıl süre ile bir arada yapılabilmesi yönünde ihale dokümanları oluşturulmuş ve bahse konu ihtiyaçlar bu bağlamda tedarik edilmiştir. TPAO tarafından geminin satın alınması esnasında ihaleyi alan Polarcus DMCC firması arasında imza altına alınan üç ayrı sözleşmede vergi ve masraflar hariç olmak üzere toplam maliyeti gösterir tablo aşağıda yer almakta olup, tabloda görüleceği üzere gemi satın alınması ve gemi mobilizasyon bedelleri hariç olmak koşulu ile diğer sözleşme bedelleri üç yıl içerisinde (2013-2014-2015) aylık bazda ödenecektir.

Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisinin millileştirilmesi ve Türk bayrağı çekilebilmesi için ilgili yasalar gereğince birinci kaptan başta olmak üzere ve diğer personelin % 51 'ine denk gelen kısmının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Gemide 10 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çalışmaktadır. TPAO'nun sondaj operasyonunu yürüttüğü sondaj platformlarında mühendis seviyesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çalışmaktadır.

Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisinin satın alınması esnasında, TPAO yönetsel organizasyonu gereğince mal alımları konusunda yetkin olan Makine İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı tarafından mal alımları ile ilgili gerek ülkemiz ve gerekse TPAO ihale prosedürleri yerine getirilmiştir. TPAO tarafından yürütülen sondaj operasyonlarında ise bölgeye sondaj platformu getirebilecek firmalar araştırılmakta ve bu firmalardan teklif alınmaktadır. Alınan teklifler, ilgili personelin oluşturduğu komisyon tarafından teknik olarak incelenmekte, platformun operasyon yeterliliği karşılaştırılmakta, kalite-maliyet analizi yapılmaktadır. Bu değerlendirmenin ardından, TPAO mal ve hizmet alımı ihale yönetmeliği doğrudan temin maddesine göre kiralanmaktadır."

Bu haber toplam 3323 defa okundu


YAZARLAR