Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Elektrik Dağıtım Şirketlerine Proje Onay Yetkisi
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Elektrik Dağıtım Şirketlerine Proje Onay Yetkisi

Elektrik Dağıtım Şirketlerine Proje Onay Yetkisi
“Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
13.05.2021 / 19:27

Enerjimagazin-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Yönetmelikte değişiklikleri içeren “Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre; Bakanlık, Elektrik tesislerinin proje onayları, onaylı projelere göre yapılan tesislerin kabul işlemleri ve tutanak onayı için elektrik dağıtım şirketlerini yetkilendirebilecek.


Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakanlığa ait olan işlem yetkisini, ihtisas sahibi kurum/kuruluş ve/veya tüzel kişilerle kişilerle birlikte yapılabileceği gibi ihtisas sahibi kurum/kuruluş ve/veya tüzel kişilere devredebilecek. 


Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


MADDE 1 – 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi için proje onay işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onaylarını, onaylı projelerine göre yapılan tesislerin kabul işlemlerini ve tutanak onayını yapacak kurum ve kuruluşların ve/veya elektrik dağıtım lisansı sahibi olanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(1) Bu Yönetmelik; kurulacak veya tadil edilecek elektrik tesislerine ilişkin proje hazırlama ve onay işlemleri ile bu faaliyetleri yapacak kurum, kuruluş ve tüzel kişilerin belirlenmesi, yetkilendirilmesi, bunların hak ve yükümlülükleri ile onaylı projelerdeki tesislerin kabul işlemlerini ve tutanak onayını yapacak kurum ve kuruluşların ve/veya elektrik dağıtım lisansı sahibi olanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.”


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun ek 1 inci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (jj) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“jj) Proje Onay Birimi (POB): Elektrik tesisinin hesap ve raporlarını inceleyerek proje paftalarını onaylamak üzere görevlendirilmiş Bakanlık birimini veya bu amaçla Bakanlık tarafından yetkilendirilen ihtisas sahibi kurum/kuruluş veya tüzel kişileri,”


MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Bu yetki Bakanlık tarafından doğrudan kullanılabileceği gibi bu işlemler, ihtisas sahibi kurum/kuruluş ve/veya tüzel kişilerle birlikte yapılabilir veya ihtisas sahibi kurum/kuruluş ve/veya tüzel kişilere yetki devretmek suretiyle yaptırılabilir.”


MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’indeki Yetkilendirme Tablosunda yer alan “Diğer” başlıklı sütun yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.


Bu haber toplam 1077 defa okundu


YAZARLAR