MMG Ankara Şube'de Milli Enerji ve Maden Stratejisi Konuşuldu
Haber
30 Ocak 2018 - Salı 21:43 Bu haber 15 kez okundu
 
MMG Ankara Şube'de Milli Enerji ve Maden Stratejisi Konuşuldu
- Haberi
MMG Ankara Şube'de Milli Enerji ve Maden Stratejisi Konuşuldu

Enerjimagazin-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ömer Sami Yapıcı: "'Milli Enerji ve Maden Stratejisi'nin üç ayağı; arz güvenliğini sağlamak, öngörülebilir piyasa oluşturmak ve yerlileştirme çalışmalarıyla Türkiye hedeflerine ulaşacak." MMG (Mimar ve Mühendisler Grubu) Ankara Şube'nin düzenlediği Cumartesi Buluşmaları programının bu haftaki konuşmacı konuğu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ömer Sami Yapıcı oldu. MMG Ankara Şube toplantı salonunda saat 14.30'da başlayan toplantıda ETKB Strateji Geliştirme Başkanı Ömer Sami Yapıcı tarafından 'Ülkemizin Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü ve Stratejisi' konu başlıklı bir sunum yapıldı. Katılımın yoğun olduğu toplantıya enerji alanında çeşitli kurumlarda çalışan yöneticiler, mimar ve mühendisler katıldı.  Toplantının açılış konuşmasını yapan MMG Ankara Şube Başkanı Yılmaz Ada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının büyük işler yaptığını kaydederken, Bakanlığın bağımsız, yerli enerji kaynaklarından Türkiye'nin faydalanması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü gözlemlediklerini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının iyi çalıştığını ifade eden Başkan Ada, hedeflerin gerçekleştirilmesi için Bakanlığa bağlı tüm kurumların da aynı tempoyla çalıştığını dile getirdi. Bakanlığın yaptığı çalışmalardan herkesin haberdar olması gerektiğini belirten Başkan Ada, tüm kurum yöneticilerine eğitim verilerek yapılan çalışmaların vatandaşlara aktarılmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Böyle bir ortamı hazırladığı için Başkan Yılmaz Ada'ya ve MMG Ankara Şube'ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan ETKB Strateji Geliştirme Başkanı Ömer Sami Yapıcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın öncülüğünde girilen yeni dönemde 'Milli Enerji ve Maden Stratejisi' kapsamında bir sürecin başlatıldığını ifade etti. 'Milli Enerji ve Maden Stratejisi'nin üç ayağı olduğunu belirten Yapıcı; arz güvenliğini sağlamak, öngörülebilir piyasa oluşturmak ve yerlileştirme çalışmalarıyla hedeflere ulaşacaklarını sözlerine ekledi. Elektrik Üretiminde Yerli Ve Yenilenebilir Kaynakların Payı % 46 "2017 yılında 8.222 megavat kurulu gücünde üretim tesisleri devreye alındı." diyen Yapıcı, "Geçtiğimiz yıl üretimimizin % 16'sını yerli kömürden sağladık. Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların toplam payı ise % 46 oldu. Güneş, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir enerjinin payı ise % 30 oldu." dedi. Birincil enerji arzında Türkiye'deki toplam enerji arzının kaynaklara göre toplamı 2016'da 136,2 milyon ton eşdeğer petrol olduğunu belirten Yapıcı, birincil enerji arzının sektörlere göre dağılımından da bahsetti. Aynı yıl birincil enerji arzında konut, ticaret ve hizmetlerin en büyük paya sahip olduğunu ifade eden Yapıcı sırasıyla;  sanayi, çevrim ve enerji sektörü, ulaştırma, enerji dışı etkenler ve tarımın birincil enerji arzında pay sahibi olduğunu söyledi. Türkiye Tükettiğinden Fazla Elektrik Üretti 2002 yılında 132,5 milyar kilovat saat elektrik tüketimi gerçekleştiğini belirten Yapıcı, 2017 yılında ise bu değerin 294,9 milyar kilovat saate yükseldiğini kaydetti. 2017 yılı toplam elektrik üretiminin 295,5 milyar kWh olarak gerçekleştiğini ifade eden Yapıcı, Türkiye'nin tükettiğinden daha fazla elektrik ürettiğine vurgu yaparak ülkemizin ihracatçı konuma geçtiğinin altını çizdi.  Elektrik üretiminin kaynaklara dağılımında en büyük payın doğal gaza ait olduğunu belirten Yapıcı, doğal gazda % 100'e yakın bir bağımlılığın olduğunu ve Türkiye olarak yerli ve yenilenebilir kaynakların büyük pay alması için büyük çaba sarfettiklerinin altını çizdi. Elektrik üretiminde paya sahip olan diğer kaynaklar ise; % 19,8 ile hidrolik (su), % 17,3 ile ithal kömür, % 15,7 ile yerli kömür, %6,1 ile rüzgar ve % 4 ile diğer kaynaklar olarak sıralandı.  Kurulu Güçte En Büyük Pay Hidroliğin Türkiye'deki kurulu gücün 2002'de 31.846 MW olduğunu ve bu değerin 2017'de 85.200 MW'a kadar yükseldiğini belirten Yapıcı, kurulu gücün kaynaklara dağılımında en büyük payın % 32,0 ile hidrolikte oduğunu ifade etti. % 31,3 ile doğal gaz, % 12,4 ile yerli kömür, % 10,3 ile ithal kömür, % 7,6 ile rüzgar, % 4 ile güneş, % 1,2 ile jeotermal ve % 1 ile de diğer kaynakların kurulu güç dağılımda yer aldığını sözlerine ekleyen Yapıcı, Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda hassas olduğunu ve bu doğrultuda önemli adımlar atıldığını dile getirdi. Yenilenebilir enerji açısından kurulu güç gelişiminde ilerleme kaydedildiğini ifade eden Yapıcı, 2017'de yenilenebilir enerjinin kurulu güç gelişiminde 38.908 MW'a ulaştığını ve son 2 yıldaki yatırımlar neticesinde; güneş enerjisi kurulu gücünü yaklaşık 14 katına, jeotermal kurulu gücünü yaklaşık 2 katına, rüzgar kurulu gücünü ise yaklaşık 2 katına çıkarmayı başardıklarını kaydetti. "Yerli kömür yakıtlı elektrik üretimine büyük önem veriyoruz." diyen ETKB Strateji Geliştirme Başkanı Ömer Sami Yapıcı, kömür rezervi aramalarında ve rezerv artışı konusunda ciddi çalışmalar olduğunu ifade etti. Kömürün enerjiye dönüşmesi için yeni modeller geliştirildiğini belirten Yapıcı, girişimcilere cazip olanaklar sunulduğunu kaydetti. iletim ve Dağıtım Hatlarında Büyük Yükseliş Elektrik üretiminde 2016-2020 periyodunda 30 Milyar TL'lik bir yatırımın öngörüldüğünün altını çizen Yapıcı, 2002'de 42.765 km olan elektrik iletim ağının 2017'de 62.636'ya çıkarıldığının altını çizdi. 2002'de 781.095 km elektrik dağıtım hattı olduğunu ve bunu 2017'ye kadar 1.177.444'e çıkardıklarını belirten Yapıcı, büyük mesafeler kaydettiklerini vurguladı. Doğal gazda Türkiye'nin % 100'e yakın bir oranda dışa bağımlı olduğunu belirten Yapıcı, ithalatının % 52'si Rusya'dan yapılan doğal gazın 2017 yılı sonu itibarıyla 54,9 milyar Sm3 ithal edildiğini ifade etti. Doğal Gaz Girmeyen Şehir Kalmayacak Doğal gaz yatırımlarında ciddi mesafeler kaydedildiğini vurgulayan Yapıcı, 2017-2019 yıları arasında 222 ilçeye doğal gaz verileceğini belirtti. 2017'de 94 ilçeye doğal gaz götürüldüğünü sözlerine ekleyen Yapıcı, 5 Milyar TL üzerinde bir altyapı yatırımının planlandığını kaydetti. 2018 yılı sonunda 81 ilin tamamına doğal gaz sunmayı planladıklarını ifade eden Yapıcı, 55 milyonluk bir nüfusa doğal gaz imkanı sunulduğunu belirtti. 2002'ye kadar istanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Eskişehir'de doğal gaz olduğunu ve 2017'de doğal gaz imakanını 73 ile sağladıklarını belirten Yapıcı, geri kalan 3 il; Artvin, Şırnak ve Hakkari için de  doğal gaz çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. "2017 yılı sonu itibariyle 78 il ve 382 ilçe/beldeye doğal gaz arzı sağlanmıştır." diye konuşan Yapıcı, 2002'de 1,3 Milyon olan doğal gaz abone sayısının 2017'de 14,1 milyona çıktığını vurguladı. 2017'de doğal gaz iletim hattı uzunluğunun 14 bin km'yi ve dağıtım hattı uzunluğunun da 115 bin km'yi geçtiğini ifade eden Yapıcı, 2015 – 2017 arasında 3,19 milyar metreküp doğal gazın depolandığını ve 40 milyon metreküpün de geri üretildiğini sözlerine ekledi. "Doğal gazda arz güvenliğini sağlamak oldukça önemlidir." diyen Yapıcı, "Geçmişte aşırı soğuk dönemlerde konutların gazını kesemediğimizden üretimde kısmaya gidiyorduk. Yaptığımız girişimlerle böyle bir süreç öngörmüyoruz. Bunu sağlayan da depolamada attığımız adımlardır. Bu kış bir kısıntıya gitmedik inşallah böyle devam ederiz." diye konuştu.  "Denizde doğal gaz aramalarına hız verdik. Akdeniz'de derin bir sondaj yapılacak. Toplamda 12 bin fite kadar sondaj yapabilecek bir gemi ve ekipmanla çalışıyoruz." diyen Yapıcı, Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltmak için her fırsatı değerlendirdiğini ifade etti. 1956'da kurulan Atom Enerjisi Komisyonu ile Türkiye'nin nükleer enerji konusunda adımlar atmaya başladığını belirten Yapıcı, 1957'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na Türkiye'nin üye olduğunu hatırlattı.    Nükleer Santraller Yolda "2023 yılına kadar ilk nükleer santralin işletmeye alınması ve üçüncünün de inşaatına başlanması, Akkuyu NGS’de ilk ünitenin 2023 yılında devreye girmesi, Akkuyu ve Sinop’ta nükleer santraller tamamlandığında, yılda yaklaşık 80 milyar kWh elektrik üretilmesi öngörülmektedir." diye konuşan Yapıcı, nükleer enerji konusunda Türkiye'nin büyük adımlar atacağını ve enerji bağımlılığının azaltılması için nükleer enerjinin önemli olduğunu kaydetti. Petrol ve doğal gaz hatları açısından ve pazar ve kaynak açısından Türkiye'nin merkezi bir konumda olduğunu vurgulayan Yapıcı, Türkiye'nin bu konumunu değerlendirerek enerji alanında merkez olması, fiyatın oluştuğu bir pazar olması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Yerli Kömüre Öncelik Verilecek Madencilik konusunda Türkiye'nin zengin olduğunu belirten Yapıcı, dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenin 77 tanesine Türkiye'nin sahip olduğunu ve 60'a yakınının da üretimini yaptığını vurguladı. Madencilik konusunda Türkiye'nin önemli stratejileri olduğunu ifade eden Yapıcı, kurumların bu konuda yapılandırıldığını belirtti. Maden Güvenlik Kurumu'nun oluşturulacağını ve yeni bir madencilik modeli geliştirileceğini sözlerine ekleyen Yapıcı, yerli kömüre öncelik verileceğini ifade etti.  Kömür rezervi açısından taş kömürünün % 8'lik bir paya sahip olduğunu belirten Yapıcı, linyit rezervinin % 92 oranında paya sahip olduğunu kaydetti. 19 milyar tona yakın kömür rezervinin olduğunu ifade eden Yapıcı, kömür üretiminde Türkiye'nin 2017'de 80 milyon ton kömür ürettiğini ve 2018'de hedefin 100 milyon ton olduğunu vurguladı. Türkiye'nin kömür tüketiminde yerli kömürün büyük paya sahip olduğunun altını çizen Yapıcı, maden arama çalışmalarına yoğunlaşıldığını kaydetti. Türkiye'nin enerjide önemli adımlar attığını ifade eden Yapıcı; elektrik iletim ve dağıtım altyapısına 2016-2020 döneminde 30 milyar liralık yatırım, güneş ve rüzgârda önümüzdeki 10 yılda 10'ar bin MW üretim tesisi, elektrik enerjisi kurulu gücünde en az yüzde 10 nükleer enerji payı, doğal gaz ve petrol tedarikinde kaynak ülke olma ve güzergâh çeşitliliği sağlama, Türkiye’nin yıllık tüketiminin en az %20’sini karşılayacak miktarda doğal gaz depolama, yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma terminalleri (FSRU) yatırımları ile arz güvenliği konusunda Türkiye'nin önemli hedefleri olduğunu kaydetti. Yapıcı arz güvenliği başlığında ayrıca; temiz kömür teknolojileri kullanılarak yerli kömür rezervlerinin değerlendirilmesi, yerli kömür kaynaklı en az 5.000 MW kurulu güçte kapasitenin devreye alınması, enerjide yeni model: Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA), YEKA modeli ile birlikte yenilenebilir enerjide düşük üretim maliyetleri yakalama, YEKA modeli ile teknoloji transferiyle yerli teknolojide ve yerli üretimde gelişme konularında da önemli adımlar atıldığının altını çizdi. ETKB Strateji Geliştirme Başkanı Ömer Sami Yapıcı, Türkiye'nin enerji konusunda yerlileştirme faaliyetleri kapsamında; AR-GE ve ürün geliştirme faaliyetlerinin geliştirilmesi, inşa edilecek nükleer santraller ile birlikte nükleer teknoloji transferi, nükleer enerji alanında yetişmiş insan kaynağı oluşturma gibi önemli planlarının olduğunu belirtti. Öngörülebilir piyasalar başlığı altında ise; piyasalardaki rekabetin arttırılması, sermaye piyasaları ile enerji piyasalarının entegrasyonu ve mevzuat düzenlemeleri, EPiAŞ bünyesinde, doğal gaz ve petrol ürünlerinin spot ve türev piyasalarda işlem görmesi, madenlerin uluslararası standartlarda aranması ve raporlanmasını sağlayan Ulusal Madenlerde Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) oluşturulması, önemli bir yer bilimleri arşivi olacak Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) oluşturulması, nihai ürünü hedefleyen madencilik modeli geliştirilmesi gibi faaliyetlerle Türkiye'nin 'Milli Enerji ve Maden Stratejisi'ni hayata geçireceğini kaydeden Yapıcı, hedeflere ulaşmak için tüm paydaşlarla çok çalışmak gerektiğini ve Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için elinde çok imkanı olduğunu vurguladı. Sunumun ardından MMG Ankara Şube Başkanı Yılmaz Ada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ömer Sami Yapıcı'ya programa katkıları için teşekkür ederek Avni Çebi'nin kaleme aldığı eseri 'Merhametli Şehirler'i takdim etti. Çekilen hatıra fotoğrafı ile program sona erdi. Bu haberin tüm hakları www.enerjimagazin.com'a aittir.
Aktif Link verilerek veya açık kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Kaynak: Editör:
Etiketler: MMG, Ankara, Şube'de, Milli, Enerji, ve, Maden, Stratejisi, Konuşuldu,
Yorumlar
Haber Yazılımı