Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - EPDK 33 Enerji Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

EPDK 33 Enerji Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak

EPDK 33 Enerji Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak
EPDK, 19'u Mühendis toplam 33 enerji uzman yardımcısı alımı yapacak.
11.11.2017 / 11:17

Enerjimagazin- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 33 enerji uzman yardımcısı alımı yapacak.


EPDK’nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre EPDK, “8 elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği”, “3 kimya mühendisliği, petrol ve doğalgaz mühendisliği”, “1 harita mühendisliği, geomatik mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği”, “2 işletme mühendisliği ve endüstri mühendisliği”, “2 makine mühendisliği”, “2 bilgisayar mühendisliği”, “1 inşaat mühendisliği”, “2 hukuk fakültesi”, “3 istatistik”, “9 işletme, iktisat, kamu yönetimi, kamu yönetimi ve siyaset bilimi, maliye, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler” öğrenim dallarından mezun toplam 33 enerji uzman yardımcısı alacak.


EPDK uzman yardımcılığı sınavı için başvuru işlemleri 13 Kasım 2017 Pazartesi tarihinde başlayacak ve 20 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Adaylar başvuru işlemlerini http://www.epdk.org.tr internet adresinde yayımlanan "Başvuru Formu"nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak suretiyle elektronik ortamdan gerçekleştirecekler.


Giriş Sınavı, 11 - 22 Aralık 2017 tarihleri arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C Yüzüncüyıl-ANKARA) adresinde yapılacak.


Giriş Sınavına çağrılan adaylar, 03.09.2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde SÖZLÜ sınava alınacaklar.


Başvuru şartları


Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak,


b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü (01.01.2017 tarihi) itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,


c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış ,(A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından ( 2017 yılında yapılan KPSS) V inci maddede belirtilen puan türlerinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere, öğrenim dalları itibariye yapılacak sıralamada, öğrenim dallarına ayrılan kontenjanın 4 (dört) katı aday içerisine girmek (öğrenim dalları itibariyle giriş sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır),


d) En az dört yıl süreli eğitim veren ve V. maddede belirtilen fakülte veya ilgili bölümlerden mezun olmak. Bu fakülte ya da ilgili bölümlere denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış fakülte veya okullardan mezun olanlar da denklik belgesi sunarak başvurabilirler. Denklik belgesi olmayanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.


EPDK uzman yardımcılığı için başvuruların tamamlanması sonrasında sınava giriş hakkı elde edenlerin listesi http://www.epdk.org.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağından başvuru yapan adayların süreci bu adresten takip etmesi gerekmektedir.


Sınava girmeye hak kazanan adayların sınavda, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi bulundurması gerekmektedir.


EPDK uzman yardımcılığı giriş sınavı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C Yüzüncüyıl/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adaylar burada sözlü sınava tabi tutulacaktır.


EPDK uzman yardımcılığı giriş sınavı yapılacak 33 adet enerji uzman yardımcısı kadrosunun öğrenim dalları itibariyle dağılımıi kontenjanlar, sınava çağrılan aday sayıları ile KPSS puan türleri aşağıdaki şekildedir:


Sınav, Kurumun görev alanına giren temel konular ile mezuniyet durumu dikkate alınarak belirtilen mesleki alan bilgisi konularından yapılır. V'inci maddede yer alan mühendislik bölümleri haricindeki fakülte veya ilgili bölümlerinden mezun olanlar için giriş sınavı alan bilgisi konuları:


a) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Usul Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),


b) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Para ve Banka, Uluslararası İktisat, İstatistik, Ekonometri (Genel bilgiler), Türkiye ve Dünya Ekonomisi,


c) İşletme Grubu: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Genel Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Mali Tablolar Analizi, Üretim ve Pazarlama, Mikro İktisat, Makro İktisat,


ç) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Genel Muhasebe,


d) Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Yönetim bilimi, Siyaset bilimi, Siyasi tarih, Türk dış politikası, Uluslararası ilişkiler, Uluslararası kuruluşlar.


e) İstatistik Grubu: Olasılık ve Stokastik Süreçler, Matematiksel İstatistik, Yöneylem Araştırması, Çok Değişkenli Analizler, Parametrik Olmayan Testler, Uygulamalı İstatistik, Zaman Serileri, Deney Tasarımı ve Varyans Analizi, Örnekleme, Regresyon Analizi

V inci maddede belirtilen mühendislik fakültesi veya ilgili bölümlerinden mezun olanlar için giriş sınavı alan bilgisi konuları fakülte veya ilgili bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenecektir.


Kurumun görev alanına ilişkin konular; Kurumun görev ve yetkileri, Kurum teşkilat kanunu, elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarına ilişkin temel kanunlar, veri ve politikalar, Türkiye’de enerji yönetimi, Türkiye’nin enerji politikaları, uluslararası enerji politikaları, uluslararası enerji örgütlenmesi.


Bu haber toplam 2862 defa okundu


YAZARLAR