Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Genç Elektrik, Elektronik Mühendisleri İşsiz
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Genç Elektrik, Elektronik Mühendisleri İşsiz

Genç Elektrik, Elektronik Mühendisleri İşsiz
Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Telekomünikasyon ve Biyomedikal Mühendislerinde İşsizlik Oranı Yüzde 18.7`ye Tırmandı.
28.03.2017 / 11:13

Enerjimagazin-Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), 2016 yılında gerçekleştirdiği "EMO Mühendislik İstihdamı ve Mesleki Alan" araştırması kapsamında işsizlik rakamlarını belirledi.


Elektrik, elektronik, elektronik haberleşme, kontrol ve otomasyon, elektrik-elektronik, biyomedikal mühendislerinden oluşan EMO üyesi mühendisler arasında işsizliğin yüzde 18.7`ye tırmandığı ortaya çıktı. İşsizlerin yüzde 63.25 ile yarıdan fazlasını 31 yaş ve altı genç mühendisler oluşturdu.


Araştırmaya katılan 4 bin 178 üyeden işgücü arzına dahil olmayan 75 kişi dışarıda tutulduğunda; 770 mühendisin işsiz olduğu belirlendi. İşşiz EMO üyelerinin yaşa göre dağılımı; en büyük işsiz kesiminin 1985 ve sonrası doğumlu genç mühendisler olduğunu gösterdi. İşsiz 770 mühendisin yüzde 63.25`i genç mühendislerden oluşurken; yüzde 13.51`i 52-61; yüzde 8.57`si 32-41; yüzde 7.01`i 42-51 yaş aralığındadır. 62 yaş ve üzerinde olan mühendislerin bir kısmı da işgücü arzı oluşturmaya devam etmekte olup; işsiz mühendislerin yüzde 7.66`sını oluşturmaktadır. Unvanlarına göre bakıldığında; 770 işsiz mühendisin yüzde 59.12`si elektrik elektronik mühendisi; yüzde 28.7`si elektrik mühendisi; yüzde 11.82`si elektronik ve elektronik haberleşme mühendisidir.


Her unvan için ayrı ayrı işsizlik oranı hesaplandığında ise; elektrik elektronik mühendislerinin yüzde 19.67`sinin, elektrik ve elektronik haberleşme mühendislerinin yüzde 19.4`ünün, elektrik mühendislerinin ise yüzde 16.9`unun işsiz olduğu görüldü. Her yaş grubu için ayrı ayrı işsizlik oranlarının da 31 yaş ve altı genç mühendislerde yüzde 26.91; 32-41 yaş aralığında yüzde 6.63; 42-51 yaş aralığında yüzde 9.94; 52-61 yaş aralığında yüzde 21.53; 62 yaşın üzerinde olan mühendislerde yüzde 21.69 olduğu saptandı.


Emekli Mühendisler de İş Arıyor

Veriler işsizliğin yeni mezun ve genç mühendisler için büyük sorun olduğunu, diğer yandan emeklilik hakkını elde etmiş ya da emeklilik çağındaki mühendislerin de halen çalışma zorunluluğu içerisinde işgücü arzı oluşturmaya devam ettiklerini göstermektedir. 52-61 yaş aralığındaki işsizliğin büyüklüğü ise Türkiye`de kademeli olarak yükseltilen emeklilik yaşı ile istihdam alanı gerçeğinin birbiriyle örtüşmediğine işaret etmektedir. Yani yaş ilerledikçe istihdam imkanı da daralmaktadır.

TÜİK`in son açıkladığı 2016 yılı işsizlik rakamları da mühendislik alanında işsizliğin artışını ortaya koymaktadır. Buna göre 2015`te yüzde 8.8 olan mühendislerdeki işsizlik oranı yüzde 9.4`e çıkmıştır. Üstelik işgücüne katılım oranı aynı kalmasına karşın istihdam oranında gerileme yaşandığı belirlenmiştir. TÜİK`in mühendislerdeki işsizlik hesabı bile 73 bin mühendisin işsiz olduğunu göstermiştir.
TÜİK; işsizlik hesabında son 4 hafta içerisinde iş başvurusunda bulunma koşulu aramaktadır. İşe başlayabilecek olmasına karşın son bir ayda iş başvurusu olmayan kişiler işsiz sayılmadığı için gerçek işsizlik rakamları daha yüksektir. EMO`nun araştırmasında 1-3 aydan başlayıp 2 yıldan fazlaya uzanan seçenek aralıklarında iş arama süreleri sorgulanmış; iş aramaktan vazgeçenler de ayrıca belirlenmeye çalışılmıştır. İş aramaktan vazgeçen ancak çalışmaya hazır olanlar dışarıda tutulduğunda EMO üyeleri arasındaki işsizlik oranı yüzde 18.7`den yüzde 16.23`e gerilemektedir. İş arama süresi 6 ay ile sınırlandığında yüzde 8.26, 1-3 ay ile sınırlandığında dahi yüzde 5.06 oranında işsizlik ile karşılaşılmaktadır.


İş Yok, İş Bulma Umudu da Yok

İş aramaktan vazgeçtiğini bildiren kesimin büyüklüğü de dikkat çekmektedir. Araştırmaya göre işsizlerin yüzde 16.1`i umudunu kaybederek iş aramaktan vazgeçmiştir. Ne yazık ki bu oran çalışmak istemeyen kesimi değil, tam tersine iş bulma umudunu yitirince başka yönelimlere başvuranları kapsamaktadır. Özellikle yaş ile iş arama süresi arasındaki ilişki irdelendiğinde bu durum belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Emeklilik hakkını elde ettiği düşünülebilecek yaş grupları bir kenarda bırakıldığında iş aramaktan vazgeçenlerin yüzde 29.06 ile önemli bir bölümü 31 yaşında ve daha genç mühendislerdir. Yüksek lisans, doktora gibi akademik çalışmalar ile iş bulma olanağını artırmaya yöneldikleri ve halen aileleri tarafından desteklenebildikleri için bu kesim iş aramaktan vazgeçebilmektedir. Ancak yaş itibarıyla kendi geçim sorumluluğunu üstlenmiş, aile kurmuş oldukları düşünülebilecek olan 32-41 ile 42-51 yaş aralığında ise iş aramaktan vazgeçme şansının olmadığı verilere de yansımaktadır. Görece daha kolay iş bulabilen bu yaş grupları, iş aramaktan vazgeçenler içinde sırasıyla yüzde 4.8 ve yüzde 8.9 paya sahiptir.


Kadın Mühendislerde İşsizlik Oranı Daha Yüksek

Erkek mühendislerde yüzde 17.8 olan işsizlik oranı, kadın mühendislerde yüzde 29.97 ile daha yüksektir. İş arama sürelerinde de kadın ve erkekler arasında farklılık bulunmaktadır. Kadınlarda yüzde 56.12 olan 6 aydan daha uzun süredir iş arayanların oranı, erkeklerde yüzde 43.3`tür. Kadın mühendislerin göreceli olarak uzun süreli işsizliği daha çok kabullendikleri ya da ümitlerini kaybetmeden iş aramaya devam ettikleri anlaşılmaktadır. Erkek işsizlerin yüzde 16.5`i, kadın işsizlerin yüzde 13.3`ü iş aramaktan vazgeçtiğini bildirmiştir.

Ülkemizin teknolojik gelişimin gerisinde kalması; üretici değil pazar olması; artan genç nüfusa iş yaratamayan ekonomik gelişim modelinin tercih edilmesi; artan mühendis mezun sayısı; özelleştirme ve piyasalaştırma sürecinin elektrik ve telekomünikasyon alanında mühendis istihdamını olumsuz etkilemesi; özellikle genç mühendislerin işsiz kalmasına neden olmaktadır. DPT`nin kapatılmasıyla birlikte planlama çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen istihdam öngörüleri dahi artık yapılmamaktadır. Gençler mühendislik fakültelerine büyük umutlarla kayıt olmaya devam etmekte, mezuniyet sonrası ise işsizlik açmazına düşmektedir. Ülkemizin teknolojik gelişiminin önünün açılması için bilim ve aklın öncülüğünde stratejik planlamalar yapılması ve politikalar üretilmesine ihtiyaç vardır. Elektrik, elektronik, telekomünikasyon, biyomedikal gibi mühendislik alanlarında acilen eğitim ve istihdam planlaması yapılmalıdır.

Bu haber toplam 3082 defa okundu


YAZARLAR