Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Fatih Dönmez'den Doğalgaz Piyasası Hakkında Açıklamalar
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Fatih Dönmez'den Doğalgaz Piyasası Hakkında Açıklamalar

Fatih Dönmez'den Doğalgaz Piyasası Hakkında Açıklamalar
TRGas-Hub isimli projesinin kapanış toplantısı 29 Şubat 2016 tarihinde, Ankara Swissotel’de gerçekleştirildi.
09.03.2016 / 23:00

Enerjimagazin-TRGas-Hub isimli projesinin kapanış toplantısında konuşan Enerji Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, “Doğalgaz sektörünün bundan sonra özel sektör eliyle büyüyeceğini ve Bakanlığın bu politikasında bir değişikliğin olmayacağını” söyledi.


Doğal gaz piyasasının en büyük ve prestijli Sivil Toplum Kuruluşlarından olan PETFORM tarafından2013 yılı Aralık ayından beri başarı ile yürütülen, ülkemizin “Doğal Gaz Ticaret Hubı” olma vizyonuna katkı sunması amacıyla hazırlanan ve AB tarafından fonlanan TRGas-Hub isimli projesinin kapanış toplantısı 29 Şubat 2016 tarihinde, Ankara Swissotel’de gerçekleştirildi.


Türkiye’de bir ilk olma niteliği taşıyan ve enerji alanında özel sektör ve kamuyu bir araya getiren en kapsamlı proje olan TRGas-HubProjesi’nin kapanış toplantısı başta T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Müsteşarı Fatih Dönmez olmak üzere projenin resmi partnerleri olan ETKB Strateji Geliştirme Başkanlığı, European Federation of Energy Traders (EFET), ICIS Herenve kamu ve özel sektörden üst düzey temsilcilerin katılımlarıyla düzenlendi.


Aytaç ErenProjeyi Değerlendirdi


Türkiye enerji sektörünün, son 13 yıldır ülke ekonomimizde yaşanan hızlı büyümeye paralel olarak artan enerji ihtiyacını karşılamak adına liberalleşme ve rekabetin artmasına yönelik bir dönüşüm geçirdiğini ifade eden Eren 2013 yılında 7,2 milyar metreküplük bir ithalatın daha özel sektöre devredilmesi ile özel sektörün ithalattaki payının toplamda 11,2 milyar metreküpe ulaştığını belirtti.


Konuşmasında projenin ana hedeflerine değinenSn.Eren, ülkemizin doğu ile batı arasında bir “Enerji Ticaret Merkezi” olma politikasına ve doğalgaz piyasamızın geçirdiği dönüşüm sürecinde, Avrupa ve Türkiye piyasalarında gerçekleştirilen doğal gaz ticareti hakkında bilgi sahibi, özel sektör ve kamunun ihtiyaç duyduğu kalifiye insan gücünün yetiştirilmesine katkı sunulduğunu vurguladı.


Ülkemizde bir doğal gaz ticaret merkezinin (hub) kurulması hususunda kamu ve özel sektör temsilcileri arasında bir mutabakat oluşmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Eren, proje kapsamında kurulan eğitim merkezi, üretilen müfredat ve eğitim materyalleri, oluşturulan e-learning simülasyonu ve Avrupa doğal gaz piyasalarından öğrenilenlerle birlikte, sektördeki insan kaynağının mesleki kapasitesini çok daha hızlı bir şekilde geliştirilebildiğinin altını çizdi.


http://docs.petform.org.tr/docs/closing_meeting_2.JPG


Fatih Dönmez Türkiye Doğalgaz Piyasası Liberalleşme Sürecine İlişkin Açıklamalarda Bulundu


Doğalgaz sektörünün bundan sonra özel sektör eliyle büyüyeceğini ve Bakanlığın bu politikasında bir değişikliğin olmayacağını ifade eden T.C. Enerji Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez zaman zaman eleştiri konusu olan çapraz sübvansiyonların da yılbaşından itibaren doğalgaz fiyatlarında olmadığını belirtti.


Dönmez, kanun değişikliğinin Bakanlığın gündeminde olduğunun altını çizmiş ve çoğunlukla herkesi tatmin edecek bir değişiklikle meclise gitmeyi hedeflediklerinin vurguladı.


Rekabet üzerinden son tüketiciye yönelik fayda sağlanmasının ve serbestleşmenin desteklenmesinin Bakanlığın temel beklentileri olduğunu vurgulayan Dönmez, özel sektörün varlığının piyasa için önemli olduğunu ve makro perspektif ile bakıldığında Türkiye’nin Avrupa’nın en büyük likit ticaret merkezlerinden biri olmasının istendiğini vurguladı.


Hem giriş kapasitelerinin artırımı hem de devlet elindeki tüm depolama tesislerinin BOTAŞ’a devredilmesi sonucu BOTAŞ’ın ayrıştırılmasının tam olarak gerçekleştirilmesiyle birlikte BOTAŞ Ticaret’in bölgede önemli bir piyasa oyuncusu olacağına ve bölge ülkeleri ile Avrupa’dan da gaz ticareti yapma imkanı bulacağına değinen Dönmez, Türkiye’de gazın gazla rekabetini sağlayacak fiziksel ve mevzuatsal altyapı tamamlanmasıyla Türkiye’nin bölgedeki en likit ve büyük gaz ticaret merkezi olarakbölgesel fiyatlarda da benchmark olmayı hedeflediğini belirtti.


Dengeleme piyasasıyla ilgili gelişmelerin EPDK’dan beklendiğini belirten Dönmez, projenin kapanışıyla birlikte elde edilen tüm sonuçların hayata geçirilmesi gerektiğini ve PETFORM’un doğalgaz ve petrol arama-üretim sektörlerinin önümüzdeki 5 yıl vizyonuyla ilgili bir çalışma yapmasının uygun olacağını ifade etti.


Eser Özdil Projenin Gelişim Sürecini Anlattı


Projenin Türkiye Doğalgaz Piyasasının desteklenmesi ve Türkiye’den uzmanlara yurtiçi ve yurtdışında verilen eğitimlerle farkındalığın artırılmasını amaçlayarak tasarlandığını söyleyen Özdil, bunlara ek olarak Ankara’da bir Doğal Gaz Ticaret Eğitim Merkezi’nin kurulduğunu, eğitimlere yönelik örnek müfredatın ve e-learning aracının hazırlandığını belirtti. 


20 kişinin 2500 saatin üzerinde çalıştığı projede şu ana kadar 30 eğitimciyle 500 katılımcıya eğitim verildiğini ve 2500’ün üzerinde kişinin proje çıktılarından direkt olarak faydalandığını ifade etti.


Projenin gelişimiyle birlikte Türkiye doğal gaz piyasasının serbestleşmesi bir tercihten öte, mecburiyet olduğunun tam olarak görüldüğünü ifade eden Özdil, başta projenin resmi partnerleri olan T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, EFET ve ICIS Heren olmak üzere bugüne kadar projeye destek veren kurum ve kişilere katkılarından dolayı teşekkür etti.


Rıdvan Uçar Türkiye’nin Ticaret Merkezi Olma Yolunda Yapması Gerekenlere Değindi


Türkiye’nin hem büyük bir pazar ve farklı doğal gaz kaynaklarına en yakın ülke olması hem de kendisinin ve Avrupa’nın temin güvenliğini sağlayacak ticaret merkezi olmak için tüm yetkinliklere sahip olması nedeniyle doğalgaz ticaretinde merkez ülke olma hususunda oldukça avantajlı bir konumun olduğunu belirten Uçar, şeffaflık, ülkeler arası fiziksel boru bağlantıları, esneklik, temin güvenliği, özel sektörün işbirliği, pazar kültürü ve hükümet isteği gibi koşulların bir araya gelmesiyle ticaret merkezi olma yolunda önemli aşamaların kaydedileceğini ifade etti.


Ticari merkez olmak için en az 10 yıla ihtiyacımız olduğunu ve devletin bu süreçte en büyük katkısının “kararlılık” ve bu süreçte oluşturacağı ortam olacağını ifade eden Sn. Uçar bir ülkenin arz güveliğini sağlamanın en etkin yolunun likit bir hub kurmaktan geçtiğini vurguladı.


PETFORM Hakkında


2000 yılında kurulan PETFORM, Türkiye’de arama – üretim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin tek sektörel temsilcisi konumunda, doğalgaz sektöründe ise en saygın ve etkin sektörel kuruluşları arasında yer almaktadır. Kuruluşundan günümüze tüm enerji mevzuatı değişikliklerinde özel sektör ile kamu kurumları arasında kilit rol oynayan PETFORM, Yönetim Kurulu’nun altında oluşturulan iki çalışma grubu şeklinde faaliyet göstermektedir: Arama-Üretim Grubu, yurtiçinde ve dışında petrol ve doğalgaz arama üretimi faaliyetinde bulunan şirketlerin; Gaz Grubu ise doğalgaz ithalat, dağıtım ve toptan satış faaliyetlerinde bulunan şirketlerin sorunlarına dair çözüm önerilerinin ortaya konulduğu teknik çalışma gruplarıdır. 2015 sonu itibariyle PETFORM üyesi 55 enerji şirketinin toplam cirosu, Türkiye’nin toplam milli gelirinin %5’ine, ödediği toplam vergiler 5 milyar liraya, toplam istihdamı da 31.500 kişiye ulaşmıştır.


Bu haber toplam 2958 defa okundu


YAZARLAR