Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Mimar ve Mühendisler Grubu Taner Yıldız'a Sahip Çıktı
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Mimar ve Mühendisler Grubu Taner Yıldız'a Sahip Çıktı

Mimar ve Mühendisler Grubu Taner Yıldız'a Sahip Çıktı
Mimar ve Mühendisler Grubu, Bakanı Yıldız’a verilen 6 ay meslekten men cezası hakkında açıklama yaptı.
06.03.2015 / 21:04

Enerjimagazin-Mimar ve Mühendisler Grubu, TMMOB Yüksek Onur Kurulu tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a verilen 6 ay meslekten men cezası hakkında açıklama yaparak aynı zamanda Mimar ve Mühendisler Grubu’nun da üyesi olan Bakan Yıldız’a sahip çıktı.


TMMOB'un  aldığı bu kararını, durumdan vazife çıkarmaya çalışan ideolojik, önyargılı ve objektif olmayan gerekçelerle alınmış, yetkisini aşan bir karar olarak değerlendirildiği açıklamada; Yıldız'a atfedilen suçlamaların Bakan Yıldız’ın doğrudan yaptığı  Elektrik Mühendisliği veya bu mesleği gereği aldığı bir görev ile ilgili olmayıp, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevi kapsamındaki uygulamaları ve açıklamaları ile ilgili olduğu, Bakanlık kapsamındaki uygulamalarından dolayı da Bakan Yıldız’ın sorumlu olduğu merciinin TBMM olduğu belirtildi.


Mimar ve Mühendisler Grubu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:


Üyemiz, Elektrik Mühendisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız'la ilgili olarak TMMOB Yüksek Onur Kurulu tarafından alınan Disiplin Kararı hakkında;


TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, 30.05.2014 tarihinde EMO Yönetim Kurulu’na göndermiş olduğu ANK-EMO02-2654 sayılı yazı ile, üyemiz Elektrik Mühendisi Sayın Taner Yıldız’ın, 6235 sayılı TMMOB Yasasının 26. maddesi ve Disiplin Yönetmeliğinin 9/b maddesini ihlal ettiği iddiası ile Oda Onur Kurulu’na sevk edilmesini talep etmiştir. Bu doğrultuda açılan disiplin soruşturması sonucunda Sayın Taner Yıldız'a 6 ay meslekten men cezası verilmiş olup bu ceza Yüksek Onur Kurulunca da onaylanmıştır.


Söz konusu karara dayanak teşkil eden 6235 sayılı yasanın 26. maddesi:


Madde 26 - Odalara kayıtlı meslek mensuplarından bu kanuna aykırı hareketleri görülenlerle meslekle alâkalı işlerde gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara sebebiyet veren veya akdettiği mukavelelere riayet etmeyen veyahut meslek şeref ve haysiyetini muhil durumları tespit olunanlara kayıtlı bulundukları oda haysiyet divanınca aşağıda yazılı inzibatî cezalar, verilir....


TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 9/b maddesi:


‘‘Mesleğini ve görevini kişisel ya da bir grup adına çıkar sağlamak için TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulamak ya da mesleğini ve görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek’’


şeklinde olup, burada atfedilen kusur ve kabahatler, madde metinlerinden açıkça anlaşılabileceği gibi, kişinin doğrudan mesleğini veya o mesleğin gereği nedeniyle elde ettiği bir görevi icra ederken, mesleği kapsamında yaptığı uygulamaları içermektedir.


Oysa burada Sayın Taner Yıldız'a atfedilen suçlamalar Taner bey'in doğrudan yaptığı  Elektrik Mühendisliği veya bu mesleği gereği aldığı bir görev ile ilgili olmayıp, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevi kapsamındaki uygulamaları ve açıklamaları ile ilgilidir. Bakanlık kapsamındaki uygulamalarından dolayı da Sayın Bakan'ın sorumlu olduğu mercii TBMM'dir.


TMMOB'un  bu kararını, durumdan vazife çıkarmaya çalışan ideolojik, önyargılı ve objektif olmayan gerekçelerle alınmış, yetkisini aşan bir karar olarak değerlendiriyoruz. Tüm siyasi ve ideolojik görüşten meslektaşlarımızın üst meslek örgütü olan TMMOB'un benzeri ideolojik yaklaşımlarla almış olduğu karar ve yaptığı uygulamalar maalesef toplumumuzda ve meslektaşlarımız arasında, odalarımıza olan inanırlığı, saygıyı ve sahiplenmeyi zedelemektedir.


Bu vesile ile, TMMOB yönetiminden, öncelikli olarak mesleğimizin gelişimini sağlayacak ve itibarını arttıracak, meslektaşlarımızın da gerek haklarını koruyup geliştirecek gerekse mesleki bilgi ve becerilerini ilerletecek çalışmalarda bulunmalarını beklerken,  kanun koyuculardan da, TMMOB'un yapısını ve etkisini demokratik ve katılımcı bir anlayışla daha da güçlendirecek olan düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmelerini beklemekteyiz.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur...


Mimar ve Mühendisler Grubu
Bu haber toplam 3084 defa okundu


YAZARLAR