4/C'liler imza Kampanyası Başlattılar
Haber
09 Şubat 2015 - Pazartesi 00:12 Bu haber 33 kez okundu
 
4/C'liler imza Kampanyası Başlattılar
DOĞAL GAZ Haberi
4/C'liler imza Kampanyası Başlattılar

Enerjimagazin-4/C’liler, “657 sayılı devlet memurları kanunun tüm şartlarının 4/C liler içinde eşitlik ilkesi doğrultusunda uygulanması, seçim öncesi kesin kadronun verilmesi, 4/C statüsünün tamamen kaldırılması, maaşlarda iyileştirme ve ek ödemenin yasalaştırılması” talebiyle imza kampanyası başlattılar. Kampanya kapsamında toplanan imzalar; “Başbakanlık, Personel Daire Başkanlığı, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ve Sendikalar”a iletilecek. Kampanyanın açıklama kısmında aşağıdaki ifadelere yer verildi: BiR KAMU KURUMUNDA ÇALIŞMAKTAYKEN ÖZELLEŞTiRiLME NEDENiYLE YAŞANILAN BiR 4/C MAÄžDURiYETi BiRiNCi BÖLÜM 657 SAYILI KANUNUN 4/C MADDESiNE iSTiNADEN iSTiHDAM EDiLEN ÖZELLEŞTiRME MAÄžDURU GEÇiCi PERSONELLERiN MAÄžDUR OLDUÄžU KONULAR  Kamu istihdamında tek düzenin ve adaletin sağlanabilmesinin yolu, kamudaki çok başlı yapıyı sonlandırmaktan ve özelleştirme mağduru 4/C li çalışanların sosyal haklar, insanca yaşayabileceği bir ücret aldığı, asli bir statüye kavuşturulmasından geçmektedir. Bu doğrultuda, farklı hukuki statü çerçevesinde istihdam edilen 4/C li personelin haklarının kadrolu memurlarla eşit seviyeye getirilmesi ve mağduriyetlerin acilen giderilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Kamuda çalışanlar arasında en kısıtlı haklara sahip olan kesim ise hiç şüphesiz ki; 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca çalıştırılan özelleştirme mağduru geçici personellerdir. Bu kapsamda çalıştırılan personelin yıllık izin, sosyal yardım gibi hakları bulunmazken; maaşları da son derece düşüktür. Bunun yanında kamuda istihdam edilen 4/C li personellerin arasında bile maaş farklılıkları bulunmaktadır. Mecliste çalışan 4/C liler farklı, TÜiK teki farklı, TiGEM deki farklı, özelleştirme mağduru 4/C liler farklı maaş almaktadır. Bir çoğumuz KPSS ile gerekli puanı alıp çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Mühendis, Mimar, Avukat, Tekniker vs.. teknik personel veya büro işçisi olarak yerleştiğimiz halde özelleştirme sonucu zorunlu olarak 657 nin 4/C maddesi gereği geçici personel olarak (aynı Mühendis, Mimar, Avukat Tekniker vs.. işlerini yaparak) istihdam edilmemiz, statümüzün bir adının olmaması ve bir çok maddi imkandan mahrum bırakılmamız Sosyal ve Hukuk Devleti işleyişine aykırı olduğunu düşünmekteyiz. Kamuda çalışan tüm personellerin ek ödeme ödeneği alması sağlanmışken yalnızca 4/C'li personelin bu ödenekten mahrum bırakılması, eşitlik ve hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmayan bir durum arz etmektedir. Anayasamızın eşitlik ilkesinin bir gereği olarak, ayrım yapılmaksızın tüm kamu personeli arasında hakkaniyete uygun bir yapı oluşturulması, bir zorunluluk haline gelmiştir. Nitekim Danıştay ve Bölge idare Mahkemelerinin birçoğunun verdiği kararlarda, kamuda çalışan 4/C li personel ile aynı işi yapan diğer sözleşmeli personellerin birbirinden ayrı tutulamayacağı ve eşitlik ilkesine göre 4/C li personelin de ek ödeme alabileceğine dair kararlar görülmektedir. Haziran 2011'de kamuda sözleşmeli olarak çalışmakta olan 200 bin personelin kadroya geçirilmesi sağlanmışken,  özelleştirme mağduru 4/C'li personelin kapsam dışında tutulması, kamuda 657 sayılı Kanuna göre çalışan, kamu görevlileri sendikalarına üye olma hakkı bulunan ve dolayısıyla kamu görevlisi olarak kabul edilmesi gereken özelleştirme mağduru 4/C'li personelin bir kez daha mağdur edilmesine neden olmuştur. Bu bakımdan Anayasanın eşitlik ilkesi adına özelleştirme mağduru 4/C'li personelin de kadroya geçirilmesi uygun olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı, Bakanlar ve çeşitli Hükümet Yetkililerinin 4/C liler için umut verici açıklamaları 4/C liler için hüsranla sonuçlanmıştır.  iKiNCi BÖLÜM CUMHURBAŞKANI, BAKANLARIN ve ÇEŞiTLi HÜKÜMET YETKiLiLERiNiN 4/C Li GEÇiCi PERSONELiN MAÄžDURiYETiNi GiDERMEK iÇiN VERDiÄži SÖZLER SAYIN CUMHURBAŞBAKANI RECEP TAYYiP ERDOÄžAN’IN
13/06/2011 TARiHLi NTV DE YAPTIÄžI KONUŞMASI
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOÄžAN' ın NTV'de katıldığı programda Oğuz HAKSEVER in sorduğu soru üzerine kadro alamayan sözleşmeli personelin durumu hakkında yaptığı açıklamalarda 4/C lilerin 4/B ya da 4/A kadrosuna geçirilmesi için seçimlerden sonra yasal düzenlemelerin yapılacağını söylemesi.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLiK BAKANI
Çelik’ten Sözleşmeli Personele Kadro Müjdesi – 01 Mart 2012                                                                 KAYNAK-TRT Sözleşmeli personel kadroya alınacak mı? Bu konuda bir çalışma var mı? Son bir kaç haftadır sıkça sorulan bu soruya en yetkili isim cevap verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELiK, sözleşmelilerin de yer aldığı kamudaki personel rejimi üzerinde çalışma yapıldığını açıkladı. Bakan ÇELiK, kamudaki kadro çeşitliliğini de “Parçalı Bulutlu Personel Rejimi” olarak nitelendirerek, düzenlemenin 4-B ile 4-C statüsünde çalışanları da kapsadığını söyledi. (12 Haziran’da 200.000 Sözleşmeli Personel Kadroya Alınmıştı) 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimler öncesinde kamuda çalışan yaklaşık 200 bin sözleşmeli personel memur kadrosuna alınmış ancak Belediyelerde, il Özel idarelerinde ve KiT’lerde çalışan sözleşmeli personel farklı mevzuat hükümleri sebebiyle bu uygulamadan yararlanamamıştı. (Sayın Cumhurbaşkanı Bu Sorunu Çözeceklerini Duyurmuştu) Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOÄžAN da bu sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının ardından çözeceklerini duyurmuştu. (Gözler Hükümette) Önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediyelerde çalışan sözleşmeliler için bir çalışma yapılması yönünde kendisine talimat verdiğini açıkladı, ardından tüm sözleşmeli personelin kadroya alınacağı haberleri kamuoyuna yansıdı. Ancak Bakanlık tüm sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi yönünde bir çalışmanın olmadığını duyurdu. Bu açıklamayla sözleşmeli personel bir kez daha umutsuzluğa kapıldı.   ŞANDIR Sordu, BAKAN Cevap Verdi MHP Grup Başkanvekili Mehmet ŞANDIR, Bakan ÇELiK’ e, “4-C li statüde çalışan yani özelleştirmeden gelenlerin dışındaki gelenleri kastediyorum. Aynı işi yapmalarına rağmen kadroya alınmadılar. Kadroya almayı düşünüyor musunuz?” diye sordu. ŞANDIR’ ın sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin bu sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik cevap verdi. “Çalışmamızda 4-C’li ve 4-B’li de Var” Faruk ÇELiK, “Personel rejimi gerçekten parçalı bulutlu ve konuyla ilgili bir çalışmamız var. Bunu derli toplu bir hale getirmek istiyoruz. Bu değerlendirmelerde 4-C’li de olacak 4-B liler de var şu anda. Yani alfabetik sıkıntı yaşadığımız bu sistem içerisinde bir derleme toplama çalışması var. 4-C liler ne şekilde yer alır? Onunla ilgili bir şey söylemeyi uygun bulmuyorum. Sistem üzerindeki çalışmamız tamamlandığında bu açıklamayı kamuoyuna yaparız” diye konuştu. BAŞBAKAN YRD.VE HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BÜLENT ARINÇ “Sözleşmeli ve Kadrolu ayrımını kaldıracağız” – 28 Ocak 2012 KAYNAK-TV8 Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent ARINÇ, katıldığı bir televizyon programında kadrolu, sözleşmeli, geçici ayrımını kaldıracağız dedi. Bülent ARINÇ TV8 televizyonunda Erkan TAN’ la başkentten programına katıldı. Gündeme ilişkin görüşlerini belirten ARINÇ, bir soru üzerine belediyelerde kadroya geçemeyen sözleşmeli personel ile 4-C’liler için çalışmaların devam ettiğini ve yakın bir zamanda kamuda, sözleşmeli, geçici, kadrolu gibi ayrımların kalmayacağını ifade etti. NURETTiN CANiKLiDEN 4/C AÇIKLAMASI 07/06/2011 Nurettin CANiKLi’ den 4/C açıklaması Ak Parti Grup başkanvekili Nurettin CANiKLi seçimden sonra 4-C liler içinde çalışma yapacağız dedi. Türkiye’nin AK Parti iktidarı döneminde uyguladığı ve rant ekonomisini ortadan kaldıran ekonomik politikaların tekrar geriye döndürülmesi için dış basında CHP ye oy verin yönünde haberler yapılıyor dedi. CANiKLi Gazi caddesinde esnafı ziyaret ederek yeni dönemde Giresun'a yapmayı planladıkları hizmetler ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. AK Parti hükümetinin çalışma hayatında önemli icraatlar yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini ifade eden CANiKLi yaklaşık 205 bin vatandaşımızı 4-B statüsünden 4-A statüsüne getirip kadrolu yaptık. Bu çok önemli bir düzenlemeydi diye konuştu. 4-C'liler ile ilgili talepleri bildiklerini ve ilgili çalışmalara devam ettiklerini ifade eden CANiKLi şöyle devam etti. “Ancak onların durumu daha teknik olduğu için seçim sonrasında inşallah halledeceğiz.Zaten onların sayısı 4-B'lilerin bir hayli altında .Bütçe açısından bir yekün teşkil etmiyor.inşallah 4-C lilerin sorunlarını da çözmüş olacağız.Şu anda teknik çalışmalar devam ediyor.Kanun Hükmünde Kararname ile yapılıp yapılmayacağı konusunda bir tartışma çıktı.O yüzden seçim öncesinde bunu gerçekleştiremiyoruz.inşallah bu çalışanları 4-C'li kardeşlerimiz içinde tamamlayacağız”. AKP SAKARYA MiLLETVEKiLi HASAN ALi ÇELiK TEN 4/C LiLERE 4/B SÖZÜ Ak Parti Sakarya Millet vekili Hasan Ali Çelik mazbatasını almak için geldiği adliye sarayında 4/C 'li Memurların sorunlarını dinleyerek 4/B sözü verdi. Sakarya Adliyesi girişinde Türk Büro-Sen yönetim kurulu üyesi Kenan Toka mazbatasını almak üzere gelen Milletvekili Hasan Ali Çelik'e 4-C'lilerin durumunu sordu. Kenan Toka 4-C'lilerin aile yardımı mesai döner sermaye ve çeşitli sosyal alacaklardan faydalanamadıklarını ifade ederek 4/B ye geçip geçemeyecekleri hakkında bilgi aldı.Toka ayrıca kitlere ve Belediyelere alınan 4-C'lilerin 4/B ye geçirileceği kendisi gibi özelleştirmeden gelen 4-C'lilerin ayrı tutulduğunu iddia etti. Tokayı dinleyen Çelik ise 4-C'lilerin durumlarını yakından bildiğini ifade ederek meclis açıldığı gibi bu konuda bir yasa önergesi vereceğiz dedi. Ayrıca konuyu Başbakana da bizzat ileteceğini bildirdi. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZELLEŞTiRME ESNASINDA FARKLI UYGULAMALARA TABii OLAN, KURUMLARIN ÇALIŞANLARININ AYNI ÖZLÜK HAKLARIYLA BAŞKA KURUMLARDA iSTiHDAM EDiLMELERi Yukarıda verdiğimiz örneklerin yanı sıra özelleştirme esnasında farklı uygulamalara tabii olan ve aşağıda isimleri verilen kurum ve kuruluşlarının çalışanlarının aynı özlük haklarıyla başka kurumlarda istihdam edilmeleri çalışanlar arasında ayrılığa neden olmuş ve özelleştirme mağduru olan 4/C liler için tam bir hüzün oluşturmuştur. 1-) 20/04/2011 tarihli 2011/33 karar numaralı Özelleştirme Yüksek Kurul Kararına istinaden; TTA da  4857 iŞ KANUNUNA  TABi ÇALIŞAN AMBALAJ iŞÇiLERiNiN ÖZLÜK HAKLARI iLE DARPHANEYE ATANMALARI 2-)Mahalli idaredeki işçilerin aynı özlük haklarıyla başka kurumlara istihdamı
Kanun No. 6111 RESMi GAZETE Kabul Tarihi: 13/2/2011 iKiNCi BÖLÜM Son Hükümler Mahalli idarelerin ihtiyaç fazlası işçilerine ilişkin hükümler MADDE 166- (1) il özel idarelerinin sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçiler, Karayolları Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki sürekli işçi kadrolarına, belediyelerin (bağlı kuruluşları hariç) sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçiler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki sürekli işçi kadroları ile sürekli işçi norm kadro dâhilinde olmak üzere ihtiyacı bulunan mahalli idarelere atanır. (2) ihtiyaç fazlası işçilerin tespitini yapmak üzere vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürü, defterdar, il milli eğitim müdürü, Türkiye iş Kurumu il müdürü, Karayolları Genel Müdürlüğü bölge müdürü, il mahalli idareler müdürü ve işçi devreden işyerinde toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili işçi sendikası temsilcisinden oluşan bir komisyon kurulur. (3) Tespitin yapılmasına esas işçilerin listesi; birinci fıkrada belirtilen mahalli idareler tarafından bu Kanunun yayımından itibaren kırk beş gün içinde gerekçesi ile birlikte komisyona sunulur. ihtiyaç fazlası olarak bildirilen işçilerden norm kadro fazlası olanlar komisyon tarafından birinci fıkrada belirtilen kurumlara atanmak üzere tespit edilir. Mahalli idarelerin norm kadrosu dâhilinde olup da ihtiyaç fazlası olarak bildirilen işçiler ise, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin gereği ile nüfus kriterleri değerlendirilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen kurumlara atanmak üzere tespit edilir. ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talepte bulunması halinde, özelleştirme programında bulunan kuruluşlar hariç olmak üzere işçinin muvafakatı alınmak kaydıyla bu idarelerde sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere atama işlemi yapılabilir. Komisyon çalışmasını kırk beş gün içinde tamamlar. Bu listelerin tespitinden sonra valilerce atama yapılır. (4) Bu madde kapsamında valilikler tarafından atama işleminin kamu kurum ve kuruluşlarına bildirim yapıldığı tarih itibarıyla sürekli işçi kadroları, diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas ve tahsis edilmiş sayılır. ilgili kurumlar sürekli işçi kadrolarına yapılan atama işlemini onbeş gün içinde tekemmül ettirerek sonuçlandırır. Atama işlemi yapılan personel ilgili valilikler tarafından en geç on gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. (5) Ataması tekemmül ettirilen işçiler, çalıştıkları kurumlarınca atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar. Bu süre içinde yeni kurumunda işe başlamayan işçilerin atamaları iptal edilerek 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı iş Kanununun 17 nci maddesine göre iş sözleşmeleri sona erdirilir. (6) Devredilen işçilerin ücret ile diğer malî ve sosyal hakları; toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından 2010 yılı Kasım ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir. Devre konu işçiler bakımından devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devralan kurum sorumlu tutulamaz. Kıdem tazminatına ilişkin hükümler saklıdır. (7) Bu madde kapsamında işçi nakleden mahalli idarelerin nakil sonrasında oluşan işçi sayısında beş yıl süreyle artış yapılamaz. (8) Bu madde kapsamında işçi nakleden mahalli idarelerce üç yıl süreyle, gerçekleşen en son yıl bütçe gideri içinde yer alan hizmet alımı tutarının, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranında artırılarak hesaplanacak tutarı aşmayacak şekilde hizmet alımı için harcama yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak harcamaların hizmet gereklerine dayalı olarak belirlenen sınırdan fazla yapılmasının gerekmesi halinde içişleri Bakanlığından izin alınması zorunludur. (9) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların görüşünü alarak uygulamayı yönlendirmeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye içişleri Bakanlığı yetkilidir. 3-)Çaykur işletmelerindeki işçilerin özlük hakları ile başka kamu kurumlarına atanmaları
18 Haziran 2011 CUMARTESi Resmî Gazete Sayı: 27968 BAKANLAR KURULU KARARI ÇAYKUR iŞLETMELERiNDE 4857 iŞ KANUNUNA TABi ÇALIŞANLARIN ÖZLÜK HAKLARI iLE BAŞKA KAMU KURULUŞLARINA ATANMASI Karar Sayısı : 2011/1852 Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2011 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 6/6/2011tarihli ve 30005 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. 7/6/2011 TARiHLi VE 2011/1852 SAYILI KARARNAMENiN EKi KARAR MADDE 1 ‒ Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2011 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı hakkındaki 12/10/2010 tarihli ve 2010/967 sayılı Kararnamenin eki Kararın 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "(3) Çay işletmeleri Genel Müdürlüğünde 31/5/2011 tarihi itibarıyla 4857 sayılı iş Kanunu kapsamında daimi statüde çalışanlardan; 2 yıllık veya 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olup, idari birimlerde çalışan ve fiilen yaptıkları işler 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesi kapsamındaki sözleşmeli personelinki ile aynı olanların, 30/9/2011 tarihine kadar anılan Genel Müdürlüğe, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesi uyarınca sözleşmeli personel kadrolarına atanmak üzere başvurmaları halinde, bunlara "Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uygulanmaz. Bu kapsamda yapılacak yazılı başvurularda, statü değişikliği neticesinde ücretler, emekli ikramiyeleri ve sosyal güvenlik hakları dahil özlük haklarında meydana gelebilecek değişikliklerin başvuru sahibi tarafından kabul edildiği açıkça belirtilir. Yapılacak olan statü değişikliğine konu personel sayısı toplam 267 kişiyi geçemez." MADDE 2 ‒ Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 ‒ Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 4-) Elektrik Etüt idaresinde çalışan 4857 iş kanununa tabi çalışanların D.S.i. 'ye özlük hakları ile devredilmesi 2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı: 28103 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ELEKTRiK ETÜT iDARESiNDE ÇALIŞAN 4857  iŞ KANUNUNA TABi ÇALIŞANLARIN D.S.i.'YE ÖZLÜK HAKLARI iLE DEVREDiLMESi Geçici Madde 10- Elektrik işleri Etüd idaresi Genel Müdürlüğünün hidrometrik araştırma ve etüt çalışmalarını, jeoloji ve sondaj çalışmalarını, baraj ve nehir tipi hidroelektrik santral ile pompaj depolamalı hidroelektrik santral çalışmalarını, bunlara ilişkin harita çalışmalarını ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılan makina ve teçhizatın bakım, onarım ve idamesinde destek hizmeti çalışmalarını yürütmekte olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi memurlar ile sözleşmeli personel ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı iş Kanununa tâbi personel, bu maddenin yayımını takip eden altıncı ayın sonunda DSi’ye devredilmiş sayılır. Bunlarla ilgili taşınırlar, taşıtlar, araçlar, gereçler ve malzemeler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar, mevcut sözleşmeler, protokoller, sözleşme ve protokollerle ilgili dava ve icra takipleri, yukarıda sayılan görevlerin yürütülmesinde destek hizmeti sağlayan imalat ve motor atölyelerindeki makina ve teçhizat DSi’ ye devredilir. Devir işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Orman ve Su işleri Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde tamamlanır. DSi yukarıda belirtilen mevcut sözleşme ve protokollerle ilgili dava ve icra takiplerine devir tarihini müteakiben halef olur. Birinci fıkraya göre devredilmiş sayılan personelden; a) Memurlar, DSi adına ihdas edilmiş sayılan aynı unvanlı kadrolara bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış, anılan kadrolar bu maddenin yayımını takip eden altıncı ayın sonunda 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerinde yer alan Elektrik işleri Etüd idaresi Genel Müdürlüğüne ait bölümlerden çıkarılmış ve DSi’ye ait bölümlere eklenmiş sayılır, b) Sürekli işçiler kadrolarıyla birlikte devredilmiş sayılır, c) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personel, pozisyonlarıyla birlikte devredilmiş sayılır, d) Sürekli işçi kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları, Elektrik işleri Etüd idaresi Genel Müdürlüğünden iptal edilerek başka bir işleme gerek kalmaksızın DSi adına vize edilmiş sayılır. Bu maddeye göre devredilen personelden Şube Müdürlerinin görevi hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinde sona erer. Şube Müdürleri (I) sayılı cetvel ile DSi adına ihdas edilen Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılır. Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanlar Genel Müdür tarafından belirlenen birim ve görevlerde çalıştırılır. Devredilen personelden atandıkları veya atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar), her türlü zam ve tazminatlar, makam tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları veya atanmış sayıldıkları kadrolara ilişkin olarak, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar), her türlü zam ve tazminatlar, makam tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları veya atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir. Elektrik işleri Etüd idaresi Genel Müdürlüğünün devredilen personeli ile ilgili ödenekler DSi’ye devredilir. Bu devir ile bütçe ve muhasebe işlemlerini yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bütçe ve muhasebe işlemlerine ilişkin diğer kanunlardaki aktarma yasakları uygulanmaz.”
5-)ÖZELLEŞEN ŞEKER FABRiKALARINDAKi  iŞÇiLER ‘YER BEÄžENECEK’ Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, özelleştirme kapsamında bulunan şeker fabrikalarının personellerinden kendilerine yer beğenmelerini istedi. Özelleştirme idaresi Başkanlığı tarafından B Portföyü içerisinde özelleştirilen Elbistan Şeker Fabrikası’ndaki personele Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türk-Şeker)’e ait diğer fabrikalara nakil olma imkânı tanındı. Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü tarafından fabrika çalışanlarına ‘yer beğenme’ yazısı gönderildi. Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, özelleştirme kapsamında bulunan şeker fabrikalarının personellerinden kendilerine yer beğenmelerini istedi. Her personele 4 fabrika seçeneğinin sunulduğu yer beğenme yazısı ilgili fabrikalara gönderildi. istekli olan personeller yapacakları tercihlere göre ihtiyacı olan fabrikalarda görevlendirilecek Bilindiği üzere Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'ye ait Malatya, Erzincan, Elazığ, Elbistan, Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi amacıyla 14 Eylül 2011 tarihinde ihale yapılmış, ihaleyi kazanan firmalar belli olmuştu. Şimdi fabrikalarda çalışanlar için çözüm yolu aranıyor. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş, bu çerçevede fabrikalara resmi yazı gönderdi. Yazıda özelleştirilen fabrikalarda görev yapan personele 4 tercih hakkı tanındı. Özelleştirilen şeker fabrikalarında çalışan memur ve işçilere özelleştirilmeyen fabrikalara geçiş hakkı tanındı. Bu haktan yararlanmak isteyen çalışanlar bağlı bulundukları kuruma dilekçe vererek geçişlerini yapabilecek. Başka fabrikalara atanamayan ya da atanmak istemeyen memurlar havuza aktarılacak. Havuza alınan isimler daha sonra gereken noktalara atanacak. Daimi ve mevsimlik işçiler ise 4/C kapsamına alınacak. Emekliliği dolan çalışanlar ise emeklilik hakkını kullanabilecek. Öte yandan mevsimlik işçi statüsünde olan çalışanlara tazminat ödenecek ve 4 C kapsamına alınacak. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TALEPLERiMiZ 1-) 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi ve  “03.05.2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda işsiz Kalan ve Bilahare işsiz kalacak Olan işçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde istihdam Edilmelerine ilişkin Esaslar" uyarınca istihdam edilen kamu görevlileri, istekte bulunmaları halinde 01/07/2013 tarihi itibariyle başkaca bir işleme gerek kalmaksızın öğrenim seviyelerindeki diploma unvanına göre 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kadrolara ve yine istekte bulunmaları halinde 4857 sayılı kanuna göre istihdam şekline atanmış sayılması, 657 sayılı Kanunda öğrenim seviyesindeki diploma unvanıyla aynı görevi yürüten bu nitelikte kamu görevlisi bulunmaması durumunda atanılacak 4/A kadrolarının belirlenmesinde; geçici personel sıfatıyla yürüttüğü görevle aynı görevi yürüten 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında istihdam edilen kamu görevlisinin 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve nitelikleri dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek memur kadrolarına atanmasıdır. 2-)Bu haktan, askerlik, hastalık veya doğum izni, nedeniyle görevinden ayrılan geçici personelde yararlanması, taleplerimiz arasındadır. 23000 4/C li adına saygı ve hürmetlerimizi sunar, sıkılmadan dertlerimizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. KAMPANYAYA DESTEK VERMEK iÇiN TIKLAYINIZ
Bu haberin tüm hakları www.enerjimagazin.com'a aittir.
Aktif Link verilerek veya açık kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Kaynak: Editör:
Etiketler: 4/C'liler, imza, Kampanyası, Başlattılar,
Yorumlar
Haber Yazılımı