Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - 4/C'liler Ve Taşeronlar Bu Torbada
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

4/C'liler Ve Taşeronlar Bu Torbada

4/C'liler Ve Taşeronlar Bu Torbada
Cumhuriyet Halk Partisi 52 maddeden oluşan emek torba yasa tasarısı hazırladı.
15.01.2014 / 16:08

Enerjimagazin-Cumhuriyet Halk Partisi 52 maddeden oluşan emek torba yasa tasarısı hazırladı. Konuya ilişkin açıklama CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’den geldi.

Çelebi, “Bir torba yasa yaptık, biz emekçilerin torba yasasını şimdi Meclisin gündemine sokuyoruz. Aile Çalışma Sosyal İşler Sağlık Komisyonu olarak, komisyonumuzu olağanüstü toplantıya çağırıyoruz.” Dedi.


Hafta sonu Kadıköy’de Emeklilikte Yaşa Takılanların düzenlediği mitinge katılan CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Cumhuriyet Halk Partisi olarak 52 maddeden oluşan bir emek torba yasa tasarısı hazırladıklarını ve TBMMAile Çalışma Sosyal İşler Sağlık Komisyonu’nu emek torba yasa tasarısını gündeme getirmek üzere olağanüstü toplantıya çağıracaklarını söyledi.


Çelebi, torba yasa tasarısının detaylarına ilişkin aşağıdaki bilgilere yer verdi:


“CHP olarak bir torba yasa yaptık, biz emekçilerin torba yasasını şimdi Meclisin gündemine sokuyoruz. Aile Çalışma Sosyal İşler Sağlık Komisyonu olarak, komisyonumuzu olağanüstü toplantıya çağırıyoruz.


4/C’liler, Taşeron Çalışanlar da Bu Torbada


Hazırladığımız emek torba yasa tasarısının içinde 4/C’ye mahkum edilen arkadaşlarımız ile ilgili mağduriyetleri ortadan kaldıracak o yasa teklifinin yeniden gündeme getirilişi var, o torba yasamızda taşeron işçiliğinin kamudan kaldırılmasına yönelik teklifimiz var, o torbanın içinde kamu çalışanlarının gerçekten grev haklarının sağlanacağı bir düzenleme var. O yasa teklifimizin içinde baraja takılan sendikal hakların kullanımına ilişkin engellerin kaldırılması var. O torba yasanın içerisinde atanamayan öğretmenlerle ilgili düzenleme ve emeklilikte yaşa takılanların emekli olmalarına olanak sağlayacak düzenlemeler olmak üzere toplam 52 madde var.


52 maddelik tamamen emekçilerle ilgili, bu ülkenin gerçek üretenleri ile ilgili, bu ülkede yaşa takılanların kafasını takılanları aşması için ortaya koyduğumuz bir yeni emek torbasından bahsediyorum. Çünkü bunları tek tek verdiğimizde bir anlam ifade etmiyor. Madem bu işler torbayla gidiyor. Bizde bir emek torbası hazırladık ve bunu önümüzdeki hafta ilgili komisyona sevk edeceğiz.


Sürece Katkı Verin


Şimdi sizlerden ricam bizim bu sürece katkı vermenizdir. Daha etkin daha inançlı ve kararlı duyurduğunuz herkesin kendi bütçesine, kendi yasasına, kendi sorununa sahip çıktığı bu mücadeleyi biz mecliste vereceğiz. Sizleri de yanımızda görmek istiyoruz. Yüz binlerce arkadaşımız bu sürece bir katkı verseler damgasını vursalar Kadıköy Meydanını, Ankara'daki Tandoğan’ı, Meclisin önünü gerçekten inletseler, gerçekten kendi ayaklarına sıkılan kurşuna karşı direnseler, mücadele etseler inanıyorum ki bu yasalar bir haftada bu Meclisten geçecek. Biz sizlerin mücadelenizi vereceğiz. Bu yasaların çıkartılması konusunda mücadelemiz sonuna kadar sürecek.”


Çelebi, bugün de TBMM'de basın toplantısı yaparak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelebi basın açıklamasında aşağıdaki bilgilere yer verdi:


“Anayasamızın sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükler bölümü yurttaşlarımızın refahını arttırmak için devlete sorumluluk yüklemiştir. Keza Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde de yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükler ne yazık ki yerine getirilmemekte, salt rekabet kaygısıyla toplumun çalışan kesimlerinin sorunlarının çözümüne yönelik etkin kanuni düzenlemeler yapılmamaktadır.


Son yıllarda birçok torba yasa geçti ama bu torba yasalarda emekçilerin, ezilenlerin, ekonomik krizlerden mağdur olanların, sendikaların sorunlarına demokratik, sosyal ve kalıcı çözümler bir türlü getirilemedi. 2014 yılı bütçesi de yine AKP’nin temel yönelimlerini bizlere gösterdi. Hazırlanan bütçeye baktığımızda bu dönemde yasaların kimlere göre hazırlanacağını görebiliriz. Bütçede her şey var ama insan yok, emekçiye yer yok! Biz bu yasayla emeklinin, emekçinin hakkını istiyoruz! Biz bu yasayla yasaksız barajsız sendikalar yasası öneriyoruz! Biz bu yasayla İşçilerin birliğini örgütlülüğü, özgürlüğünü istiyoruz! Biz bu yasayla Kıdem tazminatı hakkımıza dokundurmayız diyoruz, ne kadar çalışırsa çalışsın, ister taşeron olsun, ister sözleşmeli, geçici işçi olsun herkese kıdem tazminatı hakkı öneriyoruz.


Biz bu yasayla esnek, güvencesiz çalışan, örgütlenme özgürlüğü olmayan iş kazalarında ölüme mahkum edilen taşeron işçisine iş güvencesi, kadro istiyoruz. Sendikasızlaşmadan, güvencesiz çalışmaya, iş güvenliğinden, ücretlerin düşüşüne kadar birçok sorunun yaratıcısı taşeron sistemidir. Önerdiğimiz değişiklikle işçilerin bütün hak ve alacaklarına dair eksiklikler giderilerek işçilerin hakları güvence altına alınmaktadır. Taşeron çilesine son diyoruz!


Biz bu yasayla güvencesiz, sendikasız, sosyal haklardan mahrum, çalışmaya mahkum edilen 4/C lilere kadro istiyoruz.


Biz bu yasayla son 10 yılda 10 bin 723 işçinin öldüğü Türkiye’de iş cinayetleri son bulsun diyoruz!


Biz bu yasada Çocuk emeği kullanımının doğrudan yasaklanması ve buna ilişkin sonuç alıcı düzenlemeler getirilmesini bu konunun sermayenin duvarlarını aşıp meclis gündemine gelmesini çocuk işçiliğin son bulmasını öneriyoruz.


Biz bu yasada, işçinin kazanılmış hakkı olan grev hakkını istiyoruz “Grev “ yasaklarının kaldırılmasını öneriyoruz. Ev hizmetlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanmalarının önünde herhangi bir meşru engel bulunmamaktadır. Aynı şekilde ceza ve infaz kurumlarında çalıştırılanların da yaptıkları işler açısından bu kanun kapsamında yapılan işler olduğu açık bir gerçektir. Biz bu yasayla Ev işçilerine ve ceza infaz çalışanlarına İş sağlığı ve güvenliği hakkını öneriyoruz.


4688 sayılı kanunda sendika üyesi olamayacak kamu görevlilerinin kapsamı çok geniş tutulmuştur. Grev hakkı tanınmayan bir yasada bile kapsamın bu derece geniş tutulması, pek çok kamu görevlisine sendika üyeliğinin yasaklanması sendikal hakların esasına ve ruhuna aykırıdır. Biz bu yasada polislere, emniyetteki sivil memurlara, sendikalaşma hakkını öneriyoruz. Sendikal örgütlenmeye özgürlük istiyoruz.


Engelliler: Hükümet Ocak 2013 yılında çıkardığı yönetmelikle, engelli aylığı ve bakım ücretlerini gelir kriterine bağlamıştır. Akabinde Temmuz 2013 yılındaki torba yasayla aile içi kişi başı gelir sınırı engelli aylığı için asgari ücretin 1/3'ü, bakım ücreti için 2/3'ü olarak düzenlenmiştir. Örneğin ailede kişi başı gelir (Aralık 2013) 243 TL'yi geçtiğinde engelli aylığı kesilmektedir. Oysa ki engellilik durumu ödenen katkı payları, tedaviler, ilaçlar ve medikal malzeme ihtiyaçlarından dolayı oldukça pahalı bir durumdur. Bakım ücreti alan ailenin geliri yükseldiği varsayımıyla, ailede ki engellinin aylığı da aynı gerekçeyle kesilmektedir. Kamu ya da özel kurumlara ait bakımevlerinde kalan engellilerin aylığı da kesilmektedir. Şu an ülkemizde engellilerin yaşadığı en büyük sorun aylıklarından yoksun bırakılmalarıdır. Bu yasayla engellilerin bu yoksunluğunun giderilmesini, kendisine bakacak yakını olan muhtaçlarında aylıktan faydalanmasını öneriyoruz.


Biz bu yasada yurttaşı” intibak veriyoruz” diye kandıranlara karşı gerçek intibak verilmesini emeklilerin hak kaybının giderilmesini öneriyoruz.


Biz bu yasada her yurttaş insanca yaşama hakkına sahiptir ilkesi gereğince emeklilere milli gelirden pay verilmesini öneriyoruz.


Biz bu yasada Anayasanın 60’ıncı maddesinin “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.” hükmü dikkate alındığında, Sigortalıların ve işverenlerin, kendi namına bağımsız çalışanların, Bağ-Kurluların, Genel sağlık sigortası primlerinin Sosyal Güvenlik kurumuna pirim borçlarının yeniden yapılandırılmasını öneriyoruz.


Biz bu yasayla yıllarca çalışan, emek veren, primlerini ödeyen emeklilik hakkı kazanmasına rağmen yaşı doldurmayı bekleyen emeklilikte yaşa takılanların emeklilik hakkını istiyoruz. Emekliliğe hak kazanmalarına rağmen yaşı bekleyenler yaşları sebebiyle yeni işlerde çalışmakta zorlanmakta, sigortalı işlerde çalışamadığı için sağlık giderlerini dahi karşılayamamaktadırlar.


Biz bu adaletsizliğin son bulmasını istiyoruz. “Siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz, biz de ortadan kaldırılmış yoksulluk.” Victor Hugo YOKSULLUĞA YOLSUZLUĞA SON! EMEĞE SAYGI…”Bu haber toplam 7434 defa okundu


YAZARLAR