Özelleştirme idaresi Tortum HES için ihaleye Çıktı
Haber
27 Şubat 2021 - Cumartesi 11:49 Bu haber 4427 kez okundu
 
Özelleştirme idaresi Tortum HES için ihaleye Çıktı
ELEKTRİK Haberi
Özelleştirme idaresi Tortum HES için ihaleye Çıktı

Enerjimagazin-Tortum Hidroelektrik Santrali (Tortum HES) ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar  “işletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecek. ihale için son teklif verme tarihi, 27 Nisan 2021 olarak belirlendi. Özelleştirme idaresi Başkanlığı’nın söz konusu ihale duyurusu Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Tortum Hidroelektrik Santrali (Tortum HES) ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “işletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecek. Yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Gruplarının katılabilecekleri ihale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek ihaleye katılacak olan istekliler için Geçici Teminat Tutarı 5 Milyon TL, ihale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli ise 10 Bin TL olarak belirlendi. isteklilerin, tekliflerini son teklif verme tarihi olan 27 Nisan 2021 saat 17:00’ye kadar Özelleştirme idaresi Başkanlığı’na elden teslim etmeleri gerekiyor. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra idare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacak. Özelleştirme idaresi Başkanlığı’nın duyurusu şu şekilde: 1-Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme idaresi Başkanlığı (“idare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Tortum Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar (“Tortum HES”) “işletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir. 2 - ihale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır. 3 - ihaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. ihalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesinin imzalanması ve ihale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin ihale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir. 4 - ihale konusu hidroelektrik santral hakkında hazırlanan ihale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, ihale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olan 10.000- (onbin) TL’sının idare’nin - T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 2500 0120 0945 2000 8300 0006 no.lu Özelleştirme Fonu Tek idare Tahsilat Alt TL - T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez Şubesi nezdindeki TR 2200 0150 0158 0072 8755 0667 no.lu Özelleştirme Fonu Tek idare Tahsilat Alt TL - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 4000 0100 1745 3877 5661 5738 no.lu Özelleştirme Fonu Tek idare Tahsilat Alt TL hesaplarından birine yatırılması gerekmekte olup, ihale dokümanı dekont karşılığında, idare’nin aşağıdaki adresinden elden temin edilebileceği gibi talep edilmesi halinde ihale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla idare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir. Her ne surette olursa olsun Tanıtım Dokümanı ve Şartname almak için ödenen tutarlar iade edilmez. 5 - ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen TL tutarında geçici teminat verilmesi gerekmektedir. 6 - ihaleye katılabilmek için Katılımcıların istenen belgeler ile tekliflerini ihale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “TORTUM HES iHALESiNE iLiŞKiN TEKLiF - GiZLi” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde idare’nin aşağıdaki adresine en geç, son teklif verme tarihi 27/04/2021 saat 17:00’ye kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra idare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 7 - ihale, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu’na tâbi olmayıp, idare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. idare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus, son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır. 8 - ihale konusu hidroelektrik santralin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkı devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu, Elektrik Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkı devrinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler. 9 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır. 10 - ihaleye ilişkin diğer hususlar, ihale konusu Santrale ait ihale Şartnamesi’nde yer almaktadır. Bu haberin tüm hakları www.enerjimagazin.com'a aittir.
Aktif Link verilerek veya açık kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Özelleştirme, idaresi, Tortum, HES, için, ihaleye, Çıktı,
Yorumlar
Haber Yazılımı