Enerji Bakanlığı Türk Petrol Yönetmeliğinde Değişikliğe Gitti
Haber
01 Ekim 2020 - Perşembe 13:33 Bu haber 6960 kez okundu
 
Enerji Bakanlığı Türk Petrol Yönetmeliğinde Değişikliğe Gitti
PETROL Haberi
Enerji Bakanlığı Türk Petrol Yönetmeliğinde Değişikliğe Gitti

Enerjimagazin-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. "Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik," Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler şu şekilde: MADDE 1 – 22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. “(2) Milli güvenlik ve milli menfaatlerle ilgili olan kararlar hak sahibi şirkete memur vasıtası ile tebliğ edilir. Bu şekilde tebliğ edilen kararların yürürlük tarihi, kararda aksine bir hüküm bulunmadıkça tebligat tarihidir. Bu nitelikteki petrol hakkı ile ilgili kararlar hak sahibine tahsis edilen alanda faaliyete başlanılmadan önce Resmî Gazete’de yayımlanır.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin yedinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Petrol hakkı sahibi şirketlerin müştereken sahip olduğu ruhsatlarda, hak sahiplerinin aralarında yaptıkları anlaşmaya bağlı olarak Devlet hissesi, ortaklardan biri tarafından beyan edilebilir.” MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış, yedinci fıkrasında yer alan “itibaren altmış gün” ibaresi “yılsonuna kadar”, dokuzuncu fıkrasında yer alan “düzenli olarak, her ayın on beşine kadar Genel Müdürlüğe” ibaresi “Genel Müdürlüğün talebi halinde on beş gün içinde” olarak değiştirilmiştir. MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “taraflarca” ibaresi “devir eden tarafından” olarak değiştirilmiştir. MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “aslını veya noterce onaylanmış” ibaresi “aslına uygunluğunu beyan ederek bir” olarak, “aslını ve” ibaresi “ise” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “açık bir şekilde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın birinci ve dördüncü cümlelerinde yer alan “otuz” ibareleri “doksan” olarak değiştirilmiştir. MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür. Bu haberin tüm hakları www.enerjimagazin.com'a aittir.
Aktif Link verilerek veya açık kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Enerji, Bakanlığı, Türk, Petrol, Yönetmeliğinde, Değişikliğe, Gitti,
Yorumlar
Haber Yazılımı