Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - TES-İŞ ile KAMU-İŞ Anlaştı
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

TES-İŞ ile KAMU-İŞ Anlaştı

TES-İŞ ile KAMU-İŞ Anlaştı
Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) arasındaki 15. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.
24.09.2013 / 16:12

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) arasındaki 15. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ)  arasında devam etmekte olan ve DSİ, İLLER BANKASI, TEİAŞ, EÜAŞ, TETAŞ, TEDAŞ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlükleri ve bağlı işyerlerinde çalışanları kapsayan 15. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi (01.03.2013/28.02.2015 yürürlük süreli) görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.


Tes-İş Sendikası internet sitesinden konuya ilişkin bir duyuru yayımladı. Duyuruda aşağıdaki bilgilere yer verildi.


Değerli Üyelerimiz ;   


Sendikamız ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (KAMU-İŞ) arasında DSİ, İLLER BANKASI, TEİAŞ, EÜAŞ, TETAŞ, TEDAŞ ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlükleri ve bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimizi kapsayan 01.03.2013/28.02.2015 yürürlük süreli 15. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 23.09.2013 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır.


Sözleşmemizin ücret zammı ile diğer parasal maddeleri aşağıda özet olarak bilgilerinize sunulmuştur. 
Toplu İş Sözleşmelerimizin üyelerimize hayırlı olmasını dileriz.


ÜCRET ZAMMI VE UYGULAMA :


A-İYİLEŞTİRME:


01.03.2013 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerden 01.03.2013 tarihi itibariyle günlük brüt çıplak ücretleri;


1) 36,67 (Otuzaltı Lira Altmışyedi Kuruş) TL/Gün’ün altında olanların günlük brüt çıplak ücretleri 36,67 (Otuzaltı Lira Altmışyedi Kuruş) TL/Gün’e yükseltilecektir.


2) Yukarıdaki uygulamadan sonra, ücretleri 61,67 (Altmışbir Lira Altmışyedi Kuruş) TL/Gün’ünaltında olanlarıngünlük brüt çıplak ücretlerine, 61,67 (Altmışbir Lira Altmışyedi Kuruş) TL/Gün’ügeçmemek üzere 6,67 (Altı Lira Altmışyedi Kuruş) TL/Gün iyileştirme yapılacaktır.


B-01.03.1997 tarihi ile 31.08.2003 tarihleri arasında işe alınan ve 01.03.2013 tarihi  itibariyle işyerinde çalışmakta olan işçilerin 01.03.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere günlük brüt çıplak ücretlerine;


(A) fıkrasındaki iyileştirmeden yararlanamayanlara 2,00 TL/Gün, 


(A) fıkrasındaki iyileştirmeden yararlanmakla birlikte iyileştirme miktarı 2,00 TL/Gün’ün altında olanlara 2,00 TL/Gün ile iyileştirme miktarı arasındaki fark ilave edilecektir.


C-BİRİNCİ YIL BİRİNCİ ALTI AY ZAMMI:


01.03.2013 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin 01.03.2013 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine (A ve B fıkralarından yararlanan işçilerin bu fıkralara göre oluşan ücretlerine) 01.03.2013 tarihinden geçerli olmak üzere % 4 (Yüzde Dört) oranında zam yapılacaktır.


D-BİRİNCİ YIL İKİNCİ ALTI AY ZAMMI:


01.09.2013 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin 31.08.2013 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine 01.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere % 4 (Yüzde Dört) oranında zam yapılacaktır.


Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Şubat 2014 İndeks sayısının Ağustos 2013 İndeks sayısına göre değişim oranının % 4’ü (Yüzde Dört) aşması halinde, aşan kısmın tamamı ikinci yıl birinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir.


E-İKİNCİ YIL BİRİNCİ ALTI AY ZAMMI:


01.03.2014 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin 28.02.2014 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine 01.03.2014 tarihinden geçerli olmak üzere % 3 (Yüzde Üç) oranında zam yapılacaktır.


Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Ağustos 2014 İndeks sayısının Şubat 2014 İndeks sayısına göre değişim oranının % 3’ü (Yüzde Üç) aşması halinde, aşan kısmın tamamı ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir.


F-İKİNCİ YIL İKİNCİ ALTI AY ZAMMI:


01.09.2014 tarihinde işyerinde çalışmakta olan işçilerin 31.08.2014 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine 01.09.2014 tarihinden geçerli olmak üzere % 3 (Yüzde Üç) oranında zam yapılacaktır.


Ancak T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Şubat 2015 İndeks sayısının Ağustos 2014 İndeks sayısına göre değişim oranının % 3’ü (Yüzde Üç) aşması halinde, aşan kısmın tamamı 01.03.2015 tarihinden geçerli olmak üzere işçilerin 28.02.2015 tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine zam olarak uygulanacaktır. 


G-Bu uygulamalar sonucu oluşacak olan yarım Kuruş ve üzeri küsuratlar bir Kuruş’a tamamlanacak, yarım Kuruş’un altındaki değerler dikkate alınmayacaktır.


İKRAMİYE                 :


Süresi sona eren toplu iş sözleşmesindeki şekliyle kabul edilmiştir.


EVLENME YARDIMI :


Evlenen işçiye bir defaya mahsus olmak üzere, evlenme olayının sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında olması halinde, 99,11TL, ikinci altı ayında olması halinde 103,07 TL evlenme yardımı yapılır.


(Madde metni süresi sona eren toplu iş sözleşmesindeki yazılı şekliyle aynı)


DOĞUM YARDIMI:


İşçiye, Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan ödemelerin dışında doğan her çocuğu için doğumun sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında olması halinde 49,54 TL, ikinci altı ayında olması halinde 51,52 TL doğum yardımı yapılır.


(Madde metni süresi sona eren toplu iş sözleşmesindeki yazılı şekliyle aynı)


ÖLÜM VE MALULİYET YARDIMI :


a) İşçinin eş veya çocuklarının (doğum sonrası ölüm de dahil), ana veya babasının ölümü halinde, ölümün; sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında olması halinde 148,70 TL,ikinci altı ayında 154,65 TL,


b) İşçinin ölümü halinde, ölümün; sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında olması halinde 247,79 TL, ikinci altı ayında 257,70 TL,


c) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle ölüm halinde, ölümün, sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında olması halinde 396,44 TL, ikinci altı ayında 412,30 TL,


ölüm yardımı yapılır.


d) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu herhangi bir işte çalışamayacağı Sağlık Kurulunca tespit edilen işçilere bir defaya mahsus olmak üzere iş kazasının sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında olması halinde 297,35 TL, ikinci altı ayında 309,24 TLiş kazası yardımı verilir.


(Madde metni süresi sona eren toplu iş sözleşmesindeki yazılı şekliyle aynı)


GİYİM EŞYASI KARŞILIĞI YARDIM:


İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin gerektirdiği koruyucu giyim eşyası ve malzemesine ilişkin uygulama mahfuz kalmak kaydıyla işçilere yılda bir defa ve Mayıs ayının ilk yarısında Sözleşmenin birinci yılında 65,00 TL/Yıl, ikinci yılında 68,00 TL/Yıl giyim yardımı yapılır.


(Madde metni süresi sona eren toplu iş sözleşmesindeki yazılı şekliyle aynı)


YEMEK YARDIMI :


İşçilere fiilen çalıştıkları günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği veya işyerinde yemek verilmesine rağmen işçi yemek yemeyeceğini önceden yazılı olarak işverene bildirdiği taktirde yemek yemediği günler (fiilen çalışılan günler) için Sözleşmenin birinci  yılının birinci altı ayında 4,75 TL/Gün, birinci yılının ikinci altı ayında 4,94 TL/Gün nakdi yemek yardımı yapılır.


(Madde metni süresi sona eren toplu iş sözleşmesindeki yazılı şekliyle aynı)


SOSYAL YARDIM :


Toplu İş Sözleşmesinin kapsamında bulunan işçilere sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında 187,20 TL/Ay, ikinci yılının ikinci altı ayında 194,69 TL/Ay sosyal yardım ödenir.


 (Madde metni süresi sona eren toplu iş sözleşmesindeki yazılı şekliyle aynı)


GIDA YARDIMI: (TEİAŞ-EÜAŞ-TEDAŞ)


Sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında 32,45 TL/Ay, ikinci altı ayında 33,75 TL/Ay,


(Madde metni süresi sona eren toplu iş sözleşmesindeki yazılı şekliyle aynı)


YIPRANMA PRİMİ : (DSİ)


Seyyar Görev Tazminatı alanlara fiilen seyyar göreve çıktıkları sürece sözleşmenin birinci yılı için 5,50 TL/Gün, o gün içinde geri dönmeyerek, yatılı kalanlara 7,50 TL/Gün, ikinci yıl için 6,00 TL/Gün, o gün içinde geri dönmeyerek yatılı kalanlara 8,00 TL/Gün olarak ödenecektir.


(Madde metni süresi sona eren toplu iş sözleşmesindeki yazılı şekliyle aynı)


NOT :   VARDİYA - İŞ GÜÇLÜĞÜ - BAKIM -SEYYAR GÖREV TAZMİNATI, TOPLU TAŞIMA, EKLİ CETVELLER VE DİĞER KONULARDAKİ TALEPLERİMİZ SÖZLEŞMELERİN REDAKSİYONU AŞAMASINDA İŞVEREN TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞÜLECEKTİR.


Bu haber toplam 6883 defa okundu
YORUMLAR
abdulkadir çobanoğlu: 
"sözleşme"
ÇEAŞ tan geçenlerin mağduriyeti halen devam ediyor. Yine boş vaatlerle avutulduk. Ayıp ama sizin için ayrı görüşmeler devam ediyor demeselerdi bari. Bir dönem daha böyle kapandı. Bu dünyanı öbür dünyasıda var BİLENE
24.09.2013 / 18:32


YAZARLAR