Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - EPİAŞ 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart’ta Gerçekleştirilecek
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

EPİAŞ 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart’ta Gerçekleştirilecek

EPİAŞ 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart’ta Gerçekleştirilecek
EPİAŞ 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart’ta
13.03.2021 / 22:50

Enerjimagazin-Enerji Piyasaları İşletme A.Ş (EPİAŞ) 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart’ta şirket merkezinde gerçekleştirilecek. Toplantıya 97 pay sahibi şirket davet edildi.


Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tancan imzasıyla pay sahiplerine gönderilen olağan genel kurul toplantısına davet mektubunda aşağıdaki bilgilere yer verildi:


Yönetim Kurulumuzun 22 Şubat 2021tarihinde almış olduğu 5 nolu karar gereği; Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 26 Mart 2021 tarihinde, saat 15:00’da, Şirket Merkezimiz olan Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak F2 BlokNo:1/F Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.


Genel kurul toplantısına bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Pay sahipleri genel kurul toplantısına bizzat kendileri katılabilecekleri gibi pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de vekil tayin edebilirler. Vekilin birden fazla pay sahibini temsilen oy kullanması da mümkündür.


Tüzel kişi pay sahipleri; genel kurul toplantısında, kendilerini temsile yetkiyi tevsik eden noter tasdikli imza sirkülerini veyahut ekteki örneğe uygun olarak hazırlanan ve noter tarafından tasdik edilmiş vekâletnameyi ibraz eden gerçek kişiler tarafından temsil olunur. Tüzel kişiler adına vekâlet verenlerin tüzel kişi adına vekâlet verebilecekleri hususunda imza sirküleri ile yetkilendirilmiş olmaları gereklidir. Ayrıca, temsilcilerin hazır bulunanlar listesini imzalayabilmeleri için resmi makamlardan alınmış üzerinde fotoğraf ve vatandaşlık numarası bulunan nüfuz cüzdanı, ehliyet veya pasaport belgelerinden birini göstermeleri zorunludur.


Şirketimizin 2020 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları, yönetim kurulu faaliyet raporu, yönetim kurulunun kar dağıtımı ile Vergi iadesine bağlı oluşan Geçmiş Yıllar Kârlarının olağanüstü yedek akçelere aktarılması önerisi ile diğer bilgi ve belgeler Şirketimizin merkezinde ve kurumsal internet sitesinde (www.epias.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.


Şirketimizin 2020yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin davet metni 02.03.2021 tarihli 10278 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiş olup işbu ilan metninin bir nüshası tarafınıza gönderilmektedir.


Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerinin toplantı gününde, kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için toplantı saatinden en az bir saat önce toplantı yerine teşrifleri rica olunur.


Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminin de yapılacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi şu şekilde:


1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,


2.2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurula bilgilendirme sunumu yapılması,


3.Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması,


4.2020 yılı içinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363 üncü ve Esas Sözleşmenin 8 inci madde hükümleri çerçevesinde yapılan atamaların onaya sunulması,


5.2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,


6.Yönetim Kurulu’nun 2020 yılı kâr dağıtımı ile Vergi iadesine bağlı oluşan Geçmiş Yıllar Kârlarının olağanüstü yedek akçelere aktarılması teklifi konusundaki önerilerinin görüşülmesi ve onaya sunulması,


7.Yönetim Kurulu Başkanının seçimi,


8.Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetini ifa etmek üzere Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı hesap dönemi için önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,


9.Dilekler ve kapanış.


Bu haber toplam 1264 defa okundu


YAZARLAR