Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Türkiye’nin İklim Değişikliğiyle Mücadele Sonuç Bildirgesi Açıklandı
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Türkiye’nin İklim Değişikliğiyle Mücadele Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Türkiye’nin İklim Değişikliğiyle Mücadele Sonuç Bildirgesi Açıklandı
Bakan Kurum, "İklim Değişikliğiyle Mücadele Zirvesi"nde 14 maddeden oluşan sonuç bildirgesini açıkladı.
21.02.2021 / 08:59

Enerjimagazin-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Emine Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen "İklim Değişikliğiyle Mücadele Zirvesi"nde 14 maddeden oluşan sonuç bildirgesini açıkladı.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, iklim değişikliği meselesinin uluslararası kurumların, liderlerin ana gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.


Küresel bir kriz olan bu meselenin ülkelerin var olma, yok olma, zenginliklerini kaybetme veya koruma ve gelecek nesillerin güzel bir dünyada yaşayıp yaşayamayacağı meselesi olduğunu belirten Kurum, "Özellikle son 50 yılda tüm devletler, dünyamızın, iklim değişikliği nedeniyle, önümüzdeki dönemde geri dönüşü mümkün olmayan bir yıkımla yüz yüze kalacağını görmektedir. İklim değişikliğiyle mücadele, etkileri bakımından Kovid-19 sonrasında dünyanın en önemli gündem maddesi olacaktır. Bu nedenle sorumluluk bütün dünyanındır, hepimizindir." diye konuştu.


Dünya ısındıkça, ekosistemlerin ve insanların ayak uyduramayacağı kadar hızlı değişimlerin meydana geldiğine işaret eden Kurum, Türkiye'de de aşırı hava olayları nedeniyle, sel, heyelan, hortum gibi şiddeti sürekli artan afetler yaşandığını dile getirdi.


Afetlerde can kayıpları yaşandığını, çiftçilerin, vatandaşların emeklerinin heba olduğunu aktaran Kurum, gıda deposu olan bölgelerin kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.


Kurum, nehirlerdeki su seviyelerinin düştüğünü, kuraklığın tüm bölgelerde önemli bir boyuta ulaştığını belirterek, şöyle devam etti:


"Şunu özellikle vurgulamak isterim ki iklim değişikliğiyle mücadele sadece bir çevre mücadelesi değildir. Pek çok sektörümüzü derinden etkileyen bir kalkınma meselesidir. Sadece son 20 yılda dünyada 7 bin 500 büyük doğal afet gerçekleşti ve bu doğal afetlerde 1,2 milyon insan hayatını kaybetti. Bu felaketlerin küresel ekonomiye etkisi yaklaşık 3 trilyon dolara ulaşmış durumda. İklim değişikliği kaynaklı afetlerin, ülkemizde de sanayiden tarıma, istihdamdan emek verimliliğine, ticari hareketliliğimizden kamu ve özel sektörümüze milyarlarca liralık etkisi olmaktadır. Bu nedenle çevreci üretime, yenilenebilir enerji kaynaklarına, karbon emisyonunu en aza indirecek politikalara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu mesele, kalkınma meselesi olduğu kadar, bir taraftan da sağlık meselesidir. Bir tarım ve hayvancılık meselesidir. Aynı zamanda su, kuraklık ve enerji meselesidir. Hülasa hepimiz, tüm bakanlıklarımızla, milletimizle, kamu ve özel sektörümüzle, yerel yönetimlerimizle iklim değişikliğine uyum sağlamak zorundayız."


 "İKLİM KANUNU'NA İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ AŞİKARDIR"


Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 18 yıl boyunca "İnsanın bu dünyadaki gayesi dünyayı güzelleştirmektir" diyerek, özellikle iklim değişikliğine dair adımları hep bu anlayışla atmaya gayret gösterdiklerini vurguladı.


İklim değişikliğiyle mücadelede küresel ölçekteki gayretler gibi ulusal anlamda da acil önlemlerin yer aldığı büyük projeleri, bakanlıklar, yerel yönetimler ve üniversitelerle yapmaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Kurum, bu kapsamda İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı ile 541 eylem ve bu eylemlerden sorumlu kuruluşları belirlediklerine işaret etti. Kurum, 7 bölgeye dair "Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planlarını" hazırlayıp uygulamaya geçtiklerini ifade etti.


Bir taraftan Sıfır Atık Projesi ile geri dönüşüm anlayışını Türkiye'de yaygınlaştırıp, diğer taraftan Sıfır Atık Mavi ile deniz kirliliğiyle mücadele edip, su kaynaklarını korumaya çalıştıklarını dile getiren Kurum, "Bir taraftan Türkiye Çevre Ajansıyla depozito iade sistemini daha etkin bir şekilde yürütüyor, öte taraftan da tasarruf merkezli akıllı şehir uygulamalarımızı hayata geçiriyoruz.Yine inşa ettiğimiz tüm yapılarda, güneş enerjisi sistemlerini tesis ediyor, enerji savurmayan, güçlü yalıtımı olan binalar yapıyoruz. Ayrıca binalarda yağmur suyu toplama sistemini zorunlu hale getirerek doğal su kaynaklarımızı koruyoruz." diye konuştu.


Korunan alan büyüklüğünü arttırdıklarını anlatan Kurum, Türkiye'ye millet bahçeleriyle yeni ekolojik koridorlar kazandırdıklarını, böylece karbon yutak alanlarını artırarak, Türkiye'nin sera gazı emisyonlarını azaltma hedefini gerçekleştireceklerini söyledi.


Bugün iklim değişikliğiyle çok daha etkin, kararlı ve topyekun mücadele etmenin şart olduğuna değinen Kurum, "Bu anlamda, ülke olarak adeta bir seferberlik ruhuyla hareket etmek için bir İklim Kanunu'na ihtiyaç duyduğumuz aşikardır." dedi.


14 MADDELİK SONUÇ BİLDİRGESİ OKUNDU


Kurum, "Üniversitelerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, belediyelerimizle, özel sektörümüzle yaptığımız toplantı ve istişareler ve şimdi açıklayacağımız sonuç bildirgemiz, Meclisimizde yapılacak İklim Kanunu çalışmaları için bir referans olacak, bir kaynak oluşturacaktır." diyerek, İklim Değişikliğiyle Mücadele Çalıştayı'nın 14 maddelik sonuç bildirgesini okudu.


İklim Değişikliğiyle Mücadele Zirvesi’nde paylaşılan sonuç  bildirgesindeki 14 madde şu şekilde:

İklim Kanunu için temel ilke, sorumluluk ve eylemleri içeren  kapsamlı bir İklim Değişikliğiyle Mücadele Raporu Meclisimizin  takdirine sunulacaktır.

Tüm kurumların, sera gazı emisyonlarının azaltımına ve iklim  değişikliğine uyum sağlamasına yönelik 2050 Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı uygulamaya konulacaktır.

Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planlarıyla, 7 bölgemiz tüm  alanlarda iklim değişikliğine uyumlu hale getirilecektir. Akıllı şehir  ve sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Ülkemizin her  yerinde  enerji verimli, iklime duyarlı yeni yerleşim alanları  kurulacaktır.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en çok yaşandığı  sektörler olan tarım, hayvancılık, turizm, yenilenebilir enerji ve  sanayi alanlarında yatırımlarımızı en verimli şekilde yönlendirecek,  mekânsal strateji planı ve bütün ölçeklerde yeni mekânsal planlar  uygulamaya konulacaktır. 2023 yılına kadar tüm ülkede  yaygınlaştırılacak Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların geri  kazanım oranı 2035 yılında %60’a çıkarılacak. 2050 yılında evsel  atıkların düzenli depolama ile bertarafına son verilecek.


2023 yılına kadar tüm ülkede yaygınlaştırılacak Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların geri kazanım oranı 2035 yılında %60’a çıkarılacak. 2050 yılında evsel atıkların düzenli depolama ile bertarafına son verilecek.

Ülkemizde hâlihazırda %2,5 olan arıtılarak yeniden kullanılan  atıksu oranı, 2023 yılında %5’e, 2030 yılında ise %15’e çıkarılacaktır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim kapasitesi  arttırılacaktır. 2030 yılına kadar, elektrik üretimimiz güneş  enerjisinden 10 GW, rüzgâr enerjisinden 16 GW kapasitesine  çıkarılacaktır.

İklim dostu yatırımların destekleneceği, temiz üretim  teknolojilerine yatırım yapan tesisleri ödüllendiren Emisyon Ticaret Sistemi hayata geçirilecek.

Enerji ve sanayi tesislerinin iklim ve çevre dostu üretim  yapmalarına yönelik ilave tedbir ve teşvikler arttırılacak.

2023 yılında binalarımızda kullandığımız fosil yakıtlar %25  oranında azaltılacak. Yine 2030 yılına kadar tüm binalarımız enerji  kimlik belgesine sahip olacak.


Kamu ve özel sektörümüzün, İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına yönelik teşvik ve finansman imkânları geliştirilecek, uluslararası finansman kaynaklarına erişim imkânları arttırılacak.


Ülkemizin tamamında, sel, heyelan, erozyon, taşkın tehdidi altında bulunan bölgelerde yeniden inşa faaliyetine izin verilmeyecektir. Tüm bu risk altındaki yapılar için uygun alanlar belirlenecek ve kamulaştırma ve dönüşüm projeleriyle taşıma süreci başlatılacaktır.


İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en çok yaşandığı su kaynaklarımızın etkin yönetimi ve korunması için tüm kurumlarla ortak bir iş birliği geliştirilerek suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik önlemler belirlenecek ve uygulanacaktır.


İklim değişikliği konusunda üretilen çalışmaların ve verilerin paydaşlarımızın ve kurumlarımızın erişimine açık olduğu Ulusal İklim Değişikliği Platformu ile bilimsel araştırmaların yapılacağı, politikaların belirleneceği ve takip edileceği Ulusal İklim Değişikliği Araştırma Merkezi kurulacak.


Bu haber toplam 839 defa okundu


YAZARLAR