Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - ÖYK'dan Toroslar EDAŞ Özelleştirmesine Onay
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

ÖYK'dan Toroslar EDAŞ Özelleştirmesine Onay

ÖYK'dan Toroslar EDAŞ Özelleştirmesine Onay
Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) , Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. nin özelleştirilmesine ilişkin kararı onayladı.
12.07.2013 / 00:54

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) , Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. nin  özelleştirilmesine ilişkin kararı onayladı.


Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete’de yer alan kararına göre, TEDAŞ’ın bağlı şirketi olan Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. deki TEDAŞ’a ait %100 oranındaki hissenin 1.725.000.000 (Birmilyaryediyüzyirmibeşmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.ye  satışına onay verildi.


İşte Resmi Gazete’de yayımlanan Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı;


“Özelleştirme Yüksek Kurulunca;


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 15/4/2013 tarih ve 3355 sayılı yazısı ile Kurulumuza sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinde;


Kurulumuzun 2/4/2004 tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan ve 7/11/2005 tarih ve 2005/125 sayılı kararı ile özelleştirme stratejisi belirlenen Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)’nin, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.deki %100 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi ile ilgili olarak,


15/3/2013 tarihinde yapılan ihale sonucu, İhale Komisyonunca;


TEDAŞ’ın bağlı şirketi olan Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.deki TEDAŞ’a ait %100 oranındaki hissenin;


1- 1.725.000.000 (Birmilyaryediyüzyirmibeşmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,


2- Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 1.723.000.000 (Birmilyaryediyüzyirmiüçmilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Fina Enerji-Fina Limancılık Ortak Girişim Grubuna İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Fina Enerji-Fina Limancılık Ortak Girişim Grubunun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,


3- Fina Enerji-Fina Limancılık Ortak Girişim Grubunun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 1.657.000.000 (Birmilyaraltıyüzelliyedimilyon) ABD Doları bedelle üçüncü teklifi veren Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline, şeklinde verilen kararın onaylanmasına,


- Satış sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ile satış sözleşmesinin imzalanması, satış ve devir ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.

Bu haber toplam 4746 defa okundu


YAZARLAR