Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Türkiye Yenilenebilir Enerjideki Fırsatı Kaçırmamalı
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Türkiye Yenilenebilir Enerjideki Fırsatı Kaçırmamalı

Türkiye Yenilenebilir Enerjideki Fırsatı Kaçırmamalı
Güriş Holding Enerji Grup CEO’su Ali Karaduman: Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücünü giderek artırıyor.
23.05.2020 / 16:24

Enerjimagazin-Tüm dünyada artan nüfusa ve gelişen teknolojiye bağlı olarak enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün daha da artıyor. Fosil yakıt kaynaklarının kısıtlı olması ve çevreye verdiği zarar göz önüne alındığında temiz enerji olarak bilinen yenilenebilir enerjinin önemi bir kez daha gözler önüne seriliyor.


Türkiye’nin de yerli ve milli enerjisi olan yenilenebilir enerji kaynaklarına ivedilikle ağırlık vermesi gerektiğini söyleyen Güriş Holding Enerji Grup CEO’su Ali Karaduman şu açıklamalarda bulundu: Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücünü giderek artırıyor. Desteklerin devamı ile ülke olarak 2024 yılında 63 GW temiz enerji kapasitesine ulaşacağımızı düşünüyorum. 2024’te Türkiye'nin 49,6 GW seviyesindeki mevcut yenilenebilir enerji kurulu gücü yüzde 40 artacak. Ülke olarak potansiyelimizi doğru değerlendirmeli, küresel rekabetten ve enerjide dışa bağımlılıkta kurtulmak için yenilenebilir enerjiye destek tam gaz devam etmeli.


Tüm dünyada enerjiye olan talep günden güne hızla artıyor. Enerjiye olan yüksek talep, mevcut enerji kaynaklarının geliştirilmesi ya da yeni enerji kaynaklarının üzerinde çalışılmasına yol açıyor. Enerjide artan taleple birlikte fosil yakıtların hızla tükendiği ve çok yakın gelecekte kaynak problemi yaşanacağı öngörülüyor. Nükleer enerji konusunda ise devam eden tartışmalar biz kez daha yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini ortaya çıkarıyor.


Türkiye’nin son yıllarda enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, bu yolla yurtdışına ödenen parayı içerde tutmak ve enerji sektöründeki cari açığı kapatmak için yenilenebilir enerji projelerine önem vermesi gerektiğinin altını çizen Güriş Holding Enerji Grup CEO’su Ali Karaduman:  “Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeli dikkate alındığında, küresel rekabetten kayba uğramamak için özellikle rüzgar, hidrolik, jeotermal ve güneş enerjisi yatırımlarının artırılması tam anlamıyla bir zorunluluk haline getirilmeli. Temiz enerji kaynakları fosil enerji kaynaklarının aksine tükenmeyerek kendisini sürekli yeniler” dedi.


Kurulu Güç Kapasitesinde Artış


Yaygın olarak dünyada enerjinin hala çok büyük bir kısmı fosil yakıtlardan elde edilse de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek bunlara olan bağımlılığı azaltmada ve daha yaşanabilir temiz bir dünya oluşmasında kritik rol üstleniyor. Türkiye’ de yenilenebilir kaynakların kurulu güç kapasitesi içindeki payı son 10 yılda ciddi bir artış gösterdi. 2020 yılı Nisan ayı sonu itibariyle yayınlanan Elektrik Enerjisi Piyasası Raporuna göre, geçen yıl Aralık ayında hidrolikten üretilen elektriğin payı yüzde 29,21 olarak hesaplanırken bu yıl nisan ayı itibariyle yüzde 32,43’e yükseldi. Rüzgarın elektrik üretimindeki payı yüzde 7,20’den yüzde 9,12’ye ve biyo-kütlenin payı yüzde 1,49’dan 1,69’a çıkarken, güneşin payı yüzde 3,31’den yüzde 3,03’e geriledi. Jeotermal kaynaklardan gerçekleştirilen elektrik üretiminin payı da yüzde 2,73’den yüzde 3,38’e yükseldi. Toplamda ise yenilenebilir enerjilerden üretilen elektrik, yüzde 14,73’den yüzde 17,21’e çıkmış oldu.


Yıllar içinde toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji payının %30 ile %50 arasında değişim gösterdiğini belirten Ali Karaduman; “Özel sektörün toplam kurulu güç içinde artan payı da ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji yatırımlarından geldi. Bu gelişimin en önemli sebebi ise Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması yani “YEKDEM” ile birlikte yenilenebilir enerji santralleri fiyat ve satın alınma garantisine sahip oldu. Ayrıca YEKDEM ‘in ülkemiz için önemini anlattıktan sonra şunu da hatırlatmak isterim ki 2020’den sonra YEKDEM’in devam edip etmeyeceği ve sonrasında nasıl bir mekanizma olacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ülkemizin geleceği için bir an evvel yeni sistem açıklanmalı ve yenilenebilir enerji yatırımları devam etmeli” dedi.


Yenilenebilir Enerji Küresel Isınma İçin De Çok Önemli


Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme sadece enerji konusunda değil ayrıca küresel ısınma ve güvenlik için de son derece önemli. Fosil yakıtlar yüzünden dünya her geçen gün daha fazla kirleniyor. Fosil yakıtlar kullanıldığında havaya karbondioksit salınıyor böylece havada karbondioksit miktarı artıyor. Havadaki karbondioksit yüzdesinde önemli bir artış olduğunda ise karbondioksit gazı ile çekilen ısı miktarı da artıyor. Bu durum küresel ısınma olarak bilinen toprak ve yüzey sıcaklığında genel bir artışa sebep oluyor.


Türkiye Kendi Kendine Yetebilecek


Yenilenebilir Enerji 2019 Raporuna göre Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasite büyümesinde dünyada 12.sırada olduğunun, rüzgar ve güneşin dünya elektrik üretimindeki payının 2024 yılında %7’den %12’ye yükseleceğinin altını çizen Karaduman: “Uzun vadede Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı ve enerji faturasını önemli ölçüde azaltacak olan yenilenebilir enerji, milli gelirden istihdama, yatırım alanlarından çevresel faktörlere, enerji arz güvenliğinden kaynak çeşitlendirmesine kadar birçok alanda da son derece önemli faydalar sağlayacak. Bu sayede Türkiye enerji ticaretinde merkez ülke olmanın yanında enerjide kendi kendine yetebilen bir ülke konumuna gelebilecek” şeklinde konuştu.


Bu haber toplam 9207 defa okundu


YAZARLAR