Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu Oluşturuldu
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu Oluşturuldu

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu Oluşturuldu
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturuldu.
03.01.2020 / 22:14

Enerjimagazin-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısının başkanlığında “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu” kuruldu.


Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile İlgili 2019/27 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre; kamu kesimi ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımcı bir yaklaşımla ve işbirliği çerçevesinde hareket etmesini gerekli kılan enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi, ulusal düzeyde enerji verimliliği stratejilerinin belirlenmesi, eylem plan ve programlarının hazırlanması, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı da dahil olmak üzere gerçekleşme düzeylerinin takip edilmesi, etkin bir biçimde uygulanabilmesi için koordinasyonun sağlanması, sonuçlarının izlenmesi, gerektiğinde değiştirilmesi ve güncellenmesi amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısının başkanlığında “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu” kuruldu.


Kurulda; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, EPDK, Türk Belediyeler Birliği ile TOBB adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilciler yer alacak. Kurul yılda en az bir defa toplanacak.


Söz konusu Genelge’de aşağıdaki ifadelere yer verildi:


“Enerji verimliliğinin; enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması, enerji maliyetlerinin sürdürülebilir kılınması, iklim değişikliği ile mücadelede etkinliğin artırılması ve çevrenin korunması gibi stratejik hedeflerin ve enerji politikalarının en önemli bileşenlerinden biridir. Ülkemiz, enerji ve doğal kaynaklarını verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlama misyonu, enerji ve doğal kaynaklarda güvenli bir gelecek vizyonu ile enerjinin üretiminden nihai tüketimine kadar bütün süreçlerde verimliliğin artırılmasını hedeflemektedir. Ülke genelinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesi için doğru ve tutarlı politika ve önlemlerin ortaya konulması kadar, ilgili tüm paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde bu politika ve önlemlerin etkin bir biçimde uygulanması ve sonuçların izlenmesi ve değerlendirilmesi de önem taşımaktadır.


Bu çerçevede; kamu kesimi ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımcı bir yaklaşımla ve işbirliği çerçevesinde hareket etmesini gerekli kılan enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi, ulusal düzeyde enerji verimliliği stratejilerinin belirlenmesi, eylem plan ve programlarının hazırlanması, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı da dahil olmak üzere gerçekleşme düzeylerinin takip edilmesi, etkin bir biçimde uygulanabilmesi için koordinasyonun sağlanması, sonuçlarının izlenmesi, gerektiğinde değiştirilmesi ve güncellenmesi amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısının başkanlığında “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu” kurulmuştur.


Kurul; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, EPDK, Türk Belediyeler Birliği ile TOBB adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerin katılımıyla oluşur.


Kurul yılda en az bir defa toplanacak, çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek, Kurulun sekretarya hizmetleri ve koordinasyon işleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Kurul çalışmalarında ihtiyaç duyulması halinde; alt kumul, danışma ve çalışma grupları oluşturulabilecektir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri Kurul toplantılarına davet edilebilecek, alt komite, danışma ve çalışma gruplarında yer alabileceklerdir. 


Kurul tarafından Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında yürütülecek çalışmalarda ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım ilgili kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanacaktır. 


1977/10, 1980/67, 1997/68, 2000/20 ve 2002/8 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.”Bu haber toplam 1205 defa okundu


YAZARLAR