Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - YEKA GES 2 İçin Başvurular Ocak'ta Alınacak
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

YEKA GES 2 İçin Başvurular Ocak'ta Alınacak

YEKA GES 2 İçin Başvurular Ocak'ta Alınacak
Türkiye’nin ikinci en büyük güneş enerjisi ihalesi YEKA GES-2 Şartnamesi taslağı yayınlandı.
27.09.2018 / 23:06

Enerjimagazin-Türkiye’nin ikinci en büyük güneş enerjisi ihalesi YEKA GES-2 Şartnamesi taslağı yayınlandı. Tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan İş Ortaklıkları veya Konsorsiyumlar başvurabileceği yarışmanın başvuruları 2019 yılı Ocak ayı son haftasında alınacak. Başvuruda, Yarışmacılardan İş deneyim belgesi istenmeyecek. Yarışmaya katılan tüzel kişinin veya İş Ortaklığının veya Konsorsiyumun ortaklık yapısında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve teknoloji sağlayıcısına ait asgari pay oranı aranmayacak. Yarışma, ilanda yer alacak kilovatsaat başına elektrik enerjisi alım tavan fiyatı üzerinden açık eksiltme usulüne göre yapılacak ve en düşük ve son teklife ulaşılınca sonlandırılacak.


5 yıl içinde tamamlanacak olan santrallerde kullanılacak paneller en az yüzde 60 oranında yerli olacak. Kurulacak güneş enerjisi santrallerinin toplam bağlantı kapasitesi 1000 MWe olacak. Bunun 500 (beşyüz) MWe’ı Şanlıurfa-Viranşehir YEKA’da, 200 (ikiyüz) MWe’ı Hatay-Erzin YEKA’da ve 300 (üçyüz) MWe’ı ise Niğde-Bor YEKA’da olacak. Bu şekilde tek bir yarışma ile Bağlantı Kapasitesi tahsisi gerçekleştirilecek.


Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15 (onbeş) yıl alım süresi belirlenirken sözleşmenin imzalanmasından itibaren 24’üncü (yirmidördüncü) ayın sonuna kadar tüm GES’lerin kurulumuna başlanılacak ve en geç 60’ıncı (altmışıncı) ayın sonunda GES’lerin tamamı devreye alınacak. Sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren ise 30 (otuz) yıl lisans süresi belirlendi.


Şartnamede, GES’lerde kullanılacak tesis bileşenleri için istenilen yerli katkı oranları açıklandı. Yerli malı belgeli Güneş Modülleri Türkiye’de kurulu (serbest bölgeler hariç) fabrikalarda üretilir veya yerli imalatçılardan tedarik edilecek. Yerli katkı oranları güneş panellerinde en az yüzde 60, kablo ve kablo kanalı, taşıyıcı konstrüksiyon ve eviricilerde en az yüzde 51 olacak. Yerli malı belgeli Güneş Modülleri Türkiye’de kurulu (serbest bölgeler hariç) fabrikalarda üretilecek veya yerli imalatçılardan tedarik edilecek.


YEKA’larda kullanılacak Güneş Modülleri; kristal (silisyum esaslı; tek /mono ve/veya çok/poly) ve/veya ince film ve/veya çok katmanlı (heterojunction) ve/veya çift yönlü (bifacial) teknolojilerinden bir veya birkaçını içerirken kullanılacak yerli malı belgeli Güneş Modüllerinin ve varsa FV güneş hücresinin verim değerleri olarak; FV Güneş Hücre Verimi en az yüzde 21, Güneş Modülü Verimi en az yüzde 18 olarak belirlenirken güneş modüllerinde toplam verim kaybı ve modül ömrü Azami Verim Kaybı, ilk 10 yıl sonunda yüzde 9, 25 inci yılın sonuna kadar yüzde 20 ve Asgari Güneş Modülü Ömrü 25 yıl olarak açıklandı.


Niğde-Bor YEKA içerisinde kurulacak GES’te asgari 30 MW / 90 MWh (AC) kapasitesindeki lityum-iyon teknolojili Enerji Depolama Sistemi kurulumu gerçekleştirilecek. YEKA elektrik depolama sisteminin koşulları da ayrıca belirlendi. Şartname, Niğde-Bor GES ile birlikte çalışacak EDS’nin tasarım kriterleri, kapasitesi, çalışma modu ve süreleri, teknik özellikleri, yerlileşme, işletme süresi ve şartları ile tesis bileşenlerini kapsıyor.Solarist

Bu haber toplam 1389 defa okundu


YAZARLAR