Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Türkiye'nin Enerji Çalışmaları MMG Ankara Şubede Anlatıldı
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Türkiye'nin Enerji Çalışmaları MMG Ankara Şubede Anlatıldı

Türkiye'nin Enerji Çalışmaları MMG Ankara Şubede Anlatıldı
MMG Ankara Şubesi Cumartesi Buluşmaları programı konuğu Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Cebeci, oldu.
30.03.2018 / 09:47

Enerjimagazin-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Cebeci, 'Türkiye'de Enerji Arz Güvenliği, Öngörülebilir Piyasa ve Yerlileştirme' konu başlığı altında önemli bilgiler aktardı.


17 Mart 2018 Cumartesi günü MMG Ankara Şubesi Cumartesi Buluşmaları programı konuğu olan Cebeci, saat 14.30'da başlayan sunumda Türkiye'nin enerji arzını, yerli enerjiyi, enerji piyasalarını katılımcılara anlattı. 


"Bakanlığımızın Milli Enerji ve Maden politikası; enerji arz güvenliği, öngörülebilir piyasalar ve yerlileştirme temel unsurlarından oluşmaktadır." diyerek söze başlayan Cebeci, "Enerji, insanoğlunun yaşamını devam ettirmesinde temel kaynaklardan birisi olmuştur. Günümüzde, ülkelerin gelişmesinde ve güçlenmesinde en önemli rolü oynamaktadır. 


18. yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve "Sanayi Devrimi" olarak adlandırılan bilimsel ve teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak karşımıza çıkan üretim sürecindeki hızlı makineleşme, beraberinde artan enerji ihtiyacını da gündeme getirmiştir. 


Bugün kullandığımız enerjinin büyük bir çoğunluğu petrol, kömür, doğalgaz, gibi fosil yakıtlar olmak üzere nükleer ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir." dedi.


Kalkınmanın temelini teşkil eden enerji için, "İnsanlık tarihinin ve geleceğinin adeta hayat damarı olmuştur. Bu bakımdan enerjiye verilen önem, enerjinin hammaddesi, konumu ve geleceğine dair yaklaşımlar, enerji stratejisine bakış açısını oluşturmaktadır." şeklinde konuşan Cebeci, "Enerji, giderek artan ihtiyaç karşısında kaynakların sınırlı olması nedeniyle devletlerin geleceğini tayin eden son derece stratejik bir konu haline gelmiştir. Gelinen bu noktada Enerji politikalarını; dış politika, ekonomi politikaları, sanayi politikaları ve savunma politikalarından bağımsız düşünmek ve enerjiyi dikkate almadan bu politikaları belirlemek de imkânsız hale gelmiştir." diye konuştu.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Türkiye’nin enerjideki temel yaklaşımını ve uygulayacağı strateji ve politikalarını ortaya koyduğu 'Milli Enerji Stratejisi'ni oluşturduğunu ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli eylem, politika ve stratejileri geliştirdiğini ifade eden Cebeci, "Enerji arz güvenliği, kaynaktan başlayıp son tüketiciye kadar kaynak, ülke, güzergah ve güzergah sayısı ile tüketicilere kesintisiz ulaştırılması alanlarını kapsar." dedi.


'Milli Enerji ve Maden Politikası' ile; cari açığın düşmesi ve istihdam artışı ile daha güçlü bir ekonomi, kaliteli/kesintisiz enerji, enerji maliyetlerinin düşmesi ile sanayi ve ticaret maliyetlerinin düşmesi ve vatandaşların refah seviyesinde artış, enerji taşıma yollarının güven altına alınması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması gibi amaçların gerçekleştirilmesi için çaba gösterildiğini dile getiren Cebeci, enerjinin cari açıktaki payının %46 olduğunu, toplam ithalatta enerjinin %15 paya sahip olduğunu belirtti. Cebeci ayrca birincil enerjide %76 oranında Türkiye'nin dışa bağımlı olduğunu hatırlattı.


"Sahip olduğumuz ve olacağımız doğal gaz ve petrol boru hatları ile enerji arz güvenliği açısından önemli olan konumumuz daha da pekişmektedir." diyerek Türkiye'nin stratejik öneminin altını çizen Cebeci, TANAP’ın 2018 yılında, Türk Akım’ın ise 2020 yılında bitecek olması ile Türkiye'nin enerji alanında daha fazla söz sahibi olacağını ifade etti. 


LNG altyapısının güçlendirilmesi çalışmalarına başlandığını belirten Cebeci, "Bu kapsamda Ülkemizin 2015 yılı sonu itibarıyla 34 milyon m3 olan günlük kapasitesi yaklaşık dört kat artarak 2017 yılı sonunda 117 milyon m3’e çıkarılmıştır.


TANAP Projesinden 16 milyar m³ akış sağlanacak bu miktarın 6 milyar m³ kısmı Ülkemizde tüketilecek, 10 milyar m³ ise Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya ulaştırılacaktır." diye konuştu. 


Uluslararası boru hatlarına ilişkin yeni projelerin hayata geçirilmesi suretiyle Türkiye'nin Doğal Gaz Ticaret Merkezi olma rolünün güçleneceğini kaydeden Cebeci, "Rusya Federasyonu’ndan başlayarak Karadeniz üzerinden Karadeniz kıyısındaki alım terminaline ve devamında komşu devletlerin sınırlarına kadar uzanan her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşan Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesinin, hâlihazırda Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi ve karasularında mühendislik çalışmaları yürütülmekte olup, 2019 sonunda hattın işletmeye alınması planlanmaktadır." şeklinde konuştu.


Doğal gaz arz güvenliğinin sağlanmasında ve sağlam bir piyasa oluşması açısından doğalgazın depolanmasının çok önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Cebeci, Türkiye'nin halihazırda 3 milyar depolama, 305 milyon m3 günlük sendout kapasitesi olduğunu belirtti.


2023 yılına kadar toplamda 10 milyar m3’ün üzerinde bir doğal gazın depolanması ve yaklaşık 480 milyon m3 sendout kapasitesine ulaşılması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Cebeci, "Ülkemiz, yaşanan küresel gelişmeler ekseninde arz güvenliğini düşük maliyetlerle karşılayabilmek adına LNG altyapısının güçlendirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Mevcut günlük toplam LNG arz kapasitemiz 117 milyon m3’e ulaşmıştır. Bu kapasitemiz tek başına en büyük kapasiteye sahip olan günlük Rus gazı kapasitesini aşmıştır. Bu kapasiteye günlük kapasitesi 20 milyon m3’e olan Saros FSRU LNG tesisinin ilave edilmesiyle LNG kapasitemiz 137 milyon m3’e yükselecektir." dedi.


Cebeci ayrıca, arz güvenliği çerçevesinde; petrol ve doğal gaz temin edilen ülke ve kaynak çeşitliliği artırmak, doğal gaz depolama ve sisteme gaz sağlama kapasitesini artırmak, petrol ve doğal gaz arama ve sondaj çalışmalarını artırmak, enerji iletim ve dağıtım altyapısını geliştirmek, enerjiyi verimli kullanmak gibi önemli stratejiler belirlendiğini kaydetti.


"Petrol ithalatında bağımlılığımızı azaltmak için Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi, Kıbrıs açıklarında üç boyutlu sismik çalışmalarına devam etmekte olup, 2017 yılı sonuna kadar iki yâda üç bölgenin sismik çalışmasının bitmesi planlanmaktadır. Oruç Reis Gemisi ile de sadece Akdeniz’de değil Karadeniz’de de önemli çalışmalar yapılacaktır." diyen Cebeci, maden sektörünün gelişmesi için; MTA’nın yurt dışında arama ve araştırma faaliyetleri yürütebilmesine olanak sağlayacak yasal düzenlemenin yapıldığını, böylece, MTA-özel sektör işbirliğiyle Dünya’da madencilik alanında işbirlikleriyle bölgesel aramacılık kapsamında önemli bir süreç başlatıldığını kaydetti. 


MTA'nın (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) 2002'de yılda 32 bin metre sondaj yaparken, 2017 yılında 1 milyon metreye ulaştığını, 2018-2019 döneminde sondaj faaliyetlerinin 2 ve 3 milyon metreye çıkarılmasının hedeflendiğini ifade eden Cebeci, bu hedefler doğrultusunda yapılan çalışmalar ile Türkiye'nin madencilik sektöründe önemli bir atılım gerçekleştireceğinin altını çizdi.


Türkiye jeofizik haritasının 2018'de tamamlanmasının beklendiğini belirten Cebeci, ayrıca jeokimya haritasının tamamlanması amacıyla da 50 binden fazla örnek alınarak önemli bir mesafe kat edildiğini ifade etti.


Öngörülebilir piyasalara da değinen Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Cebeci, amaçları ve faaliyet konusu; piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasalarının etkin, şeffaf, güvenilir ve enerji piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanması, kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesi olan, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeden güvenilir referans fiyat oluşumunun temin edilmesi ve artan piyasa katılımcı sayısı, ürün çeşitliliği ve işlem hacmiyle likiditenin en üst düzeye ulaştığı, piyasa birleşmeleri yoluyla ticaret yapılmasına imkan tanıyan bir enerji piyasası işletmecisi olmak olan EPİAŞ'ın (Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi) önemli çalışmalara imza attığını ifade etti. 


"Doğal gaz piyasa işlemlerinde öngörülen derinliğe ulaşılmasının sağlanmasına yönelik olarak, arz güvenliği, şeffaflık, öngörülebilir ve rekabetçi piyasa yapısı ilkeleri ve eşit taraflar arasında ayrım gözetilmemesinin temini önem arz etmektedir." diyen Cebeci, yerlileştirme ilgili de konuştu.


"YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) Yatırım modeli yenilenebilir kaynakları harekete geçirmenin yanı sıra “Yerlileştirme” temel unsurunu da bünyesinde barındıran bir yatırım modelidir" diye söze devam eden Cebeci, "Bu kapsamda Bakanlığımız kısaca YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) olarak bilinen yatırım modelini geliştirmiş ve 2017 yılında uygulamaya başlamıştır. Gerçekleştirilen söz konusu bu ihalelerden YEKA Güneş ihalesi 20 Mart 2017 tarihinde başarıyla gerçekleştirilmiştir. 1000 MW Kurulu gücü ile Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali ünvanını alacak olan Karapınar YEKA-1 GES, enerji sektöründe yerlileştirme şartına ve YEKA bazlı fiyat belirlenmesi esasına dayalı ilk uygulamadır. Kurulacak fabrikada % 70 yerlilik oranı ile üretilecek fotovoltaik modüller sahada kullanılacaktır." dedi.


Gerçekleştirilen söz konusu bu ihalelerden YEKA Rüzgar ihalesinin ise 3 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirildiğini ifade eden Cebeci, % 65’i yerli olan en az 2,3 MW gücündeki rüzgar türbinlerinin milli imkanlarla tasarlanıp imalatının yapıldığı modern bir fabrika kurulacağını, kurulan bu fabrikanın ise tek vardiyada en az 200 adet/yıl imalat kapasitesine sahip olacağını belirtti.


Cebeci, YEKA, AR-GE ve teknolojide yerli üretim sayesinde yenilenebilir enerji alanında ilerleme sağlamak, nükleer teknoloji kullanarak elektrik üretimine katkıda bulunmak, maden teknolojisini yerlileştirmek gibi yerlileştirme çerçevesinde önemli stratejiler geliştirdiklerini sözlerine ekledi.


Akkuyu santralinin ilk ünitesinin 2023 yılı sonuna kadar işletmeye alınmasının planlandığını ifade eden Cebeci, Sinop santrali projesinde ise zemin etüt ve fizibilite çalışması ile ÇED çalışmalarının sürdürüldğünü her iki NGS projesinde yerli ekipman kullanımının arttırılmasının hedeflendiğini, bu vesileyle nükleer standartlara uygun ekipman üretip, malzeme tedarik edebilecek yerli firmalara yaklaşık 16 milyar $’lık iş imkanı doğabileceğini kaydetti.


Sunumun ardından Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Cebeci'ye Avni Çebi'nin 'Merhametli Şehirler' isimli kitabı takdim edildi.


Bu haber toplam 1266 defa okundu


YAZARLAR