Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - BEDAŞ'ın Özelleştirilmesine Tepki
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

BEDAŞ'ın Özelleştirilmesine Tepki

BEDAŞ'ın Özelleştirilmesine Tepki
BEDAŞ'ın özelleştirilmesi sonrasında EMO İstanbul Şubesi, DİSK Enerji-Sen ve Tükoder tarafından ortak basın açıklaması yapıldı.
21.06.2013 / 16:50


Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ın ihale ve devri sürecinde yaşanan hukuksuzluklar ve mağduriyetlere dikkat çekmek için, EMO İstanbul Şubesi, DİSK Enerji-Sen ve Tükoder tarafından ortak basın açıklaması yapıldı.Elektrik kullanımının kamusal bir hak olduğunu ve satılamayacağına vurgu yapılan açıklamada : “Özelleştirme sonrasında ya emekli olmaya ya da başka kurumlara sürülmeye zorlanan arkadaşlarımız birçok hak kaybıyla yüzyüze kalmaktadır.”denildi.EMO İstanbul Şubesi, DİSK Enerji-Sen ve Tükoder tarafından yapılan ortak basın açıklamasının tamamı şöyle:1991 yılında İstanbul Anadolu Yakası elektrik dağıtımının AKTAŞ’a devredilmesiyle başlayan, elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi, 2012 yılı Aralık ayında yapılan ihalelerle tamamlandı. 2004 yılından sonra AKP hükümetleri döneminde hız kazanan bu özelleştirme politikası birçok hukuksuz uygulamaya, haksız kazanca (*) yol açarken, kurum çalışanları ve tüketiciler açısından çeşitli mağduriyetlere neden oldu. AKP iktidarının ben yaptım oldumantığıyla sürdürdüğü özelleştirme uygulamalarının nasıl geri dönülmez bir yıkıma yolaçacağı şimdiye kadar ortaya çıkan verilerden açıkça görülmektedir.Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), 13 Ağustos 2010 tarihinde yaptığı açıklamada bu durumu şöyle ifade etmiştir: “Son 20 yıllık dönemde elektrik enerjisi alanında dayatılan bölünme, serbestleştirme, özelleştirme politikaları bu amaçları gerçekleştirmekten uzak olduğu gibi tersi sonuçlara yol açmaktadır. Bugün elektrik enerjisi alanı, kamunun yatırım yapması 4628 sayılı Elektrik Piyasası Yasası‘nın ardından engellendiği için, tamamen özel sektörün keyfine bırakılmış, gerekli yatırımlar yapılamamış, ülkemiz enerji açığı riskiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Elektrik enerjisinde ne arz güvenliği ne de fiyat istikrarı sağlanabilmiştir. Halkımız, elektrik talebinde rekor düşüşün yaşandığı 2009 yılında bile elektrik fiyatlarına yapılan zamla karşılaşmış, 2010 yılında maliyetlerdeki düşüş nedeniyle yapılacak indirim ise özelleştirme öncesinde alıcı şirketlere kar garantisi sunulabilmesi için bizzat hükümetin yaptığı müdahale ile engellenmiştir. Tüm bu süreçler hükümetin uyguladığı enerji politikalarında kamu yararının bulunmadığını açıkça göstermektedir.”BEDAŞ’IN DEVRİ GERÇEKLEŞTİBoğaziçi Elektrik AŞ'nin (BEDAŞ) ihalesi ilk olarak Ağustos 2010 yılında yapıldı. Bu ihaleyi 2 milyar 990 milyon dolar ile İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-­‐MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu kazandı. Bu ihaleyi kazanan firmalar taahhütlerini yerine getiremeyince ihale yenilendi. Aralık 2012’de yapılan bu ihale sürecinin galibi 1 milyar 960 milyon Dolar veren Cengiz-Kolin-Limak ortaklığı oldu.Devir işlemi 28 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşti. Uludağ, Çamlıbel, Akdeniz'den sonra Boğaziçi dağıtım şirketini de alan Cengiz-Kolin-Limak Konsorsiyumu, yüzde 29'luk payla elektrik dağıtım sektörünün lideri haline gelmiş durumda. Ay konsorsiyumun Habitabat Termik Santralı’na da en yüksek fiyatı veren şirket olması, sadece dağıtım alanında değil, üretim alanında da tekel konumu kazanma niyetini gözler önüne sermektedir.EMO, Aralık 2012 tarihinde yapılan Akdeniz, Boğaziçi ve Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’lerin (EDAŞ) özeleştirilmesine ilişkin, 18 Nisan 2013 tarihinde Danıştay’a başvurdu. Bu başvuruda “Yapılan ihale ile ortaya çıkan ihale bedeli, önemli bir kamu zararının doğduğu" belirtilerek, yeni bedellerin düşük olduğunun altı çizildi. Dilekçelerde, “Önceki ihalenin yapıldığı tarihten bu yana gerçekleştirilen mevzuat ve tarife değişiklikleri ile elektrik dağıtım şirketleri lehine düzenlemeler yapıldığı, elektrik dağıtım şirketlerinin brüt kar marjı tavanın yüzde 49,8 artırıldığı, şirketler lehine yapılan yeni teşvikler ile kar oranlarının artırılmış olması karşısında,Önceki ihale ile dava konusu yapılan ihalede ortaya çıkan ihale bedelleri, ihale bedelinin düşük kaldığını göstermektedir denildi.
İZİN VERMEYECEĞİZ!Artık kamusal bir hak olan ve insan yaşamında önemli bir ihtiyaç haline gelen elektrik enerjisi, sadece parası olanın elde edebileceği; birçok dağıtım bölgesinde peşin olarak alınan ya da ilk ödenmeyen fatura sonrasında şirketler tarafından kesilen bir meta haline dönüşmüştür. Tamamen ticarileştirilen elektrik enerjisi piyasası sonucunda, giderek artan oranlarda enerji yoksulu ortaya çıkmakta ve karanlıkta yaşamaya mahkum edilmektedir. Giderek artan zam oranları elektrik faturalarının daha da kabarmasına yol açmakta, yetkililer bu yolla enerji tasarrufu sağlayacakları yönünde pişkin ve fütursuz açıklamalarda bulunmaktadırlar.Bu kurumlarda çalışanlar ya asgari ücretle yaşamaya zorlanan taşeron işçiler haline gelmeye zorlanmakta ya da performans ölçütlerine göre yetersiz ve eşitsiz ücret alan köleler haline getirilmeye çalışılmaktadır. Kamu çalışanlarının ve oda üyesi olan mühendislerin durumu da bu koşullardan çok farklı değildir.Özelleştirme sonrasında ya emekli olmaya ya da başka kurumlara sürülmeye zorlanan arkadaşlarımız birçok hak kaybıyla yüzyüze kalmaktadır.Bizler, aklın ve bilimin ışığıyla kamu yararı doğrultusunda çalışan kurumlar olarak, ne üyelerimizin hak kaybına, ne de tüketicilerin mağdur edilmesine göz yummayacağımızı bir kere daha ilan ediyor, enerjinin bir insanlık hakkı olarak, kamu tarafından halka verilmesi gereken bir hizmet haline getirilmesini talep ediyoruz. Bu talebimizi ilgili bütün kişi ve kurumlarla birarada savunmaya, her platformda dile getirmeye ve hak mücadelemizi sürrmeye kararlıyız.rkiye Elektrik Dağıtım de (TEDAŞ) özelleştirilen 10 dağıtım şirketinin kasasında ve banka hesaplarında “unutulan paralarla, alacakları ve stoklarıyla birlikte satıldığı, borçlarının ise TED’a devredildiği ortaya çıktı. Devlet, şirketlerin kasalarındaki mevcutlarının yanı sıra milyonlarca TL’lik malzeme stokları, alacakları ve banka hesaplarıyla birlikte devredilmesi nedeniyle 3 milyar 892 milyon TL zarara uğratıldığı da unutulmamalıdır.  


Bu haber toplam 2583 defa okundu


YAZARLAR