Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - ÖİB Gönen HES İçin İhaleye Çıktı
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

ÖİB Gönen HES İçin İhaleye Çıktı

ÖİB Gönen HES İçin İhaleye Çıktı
Gönen HES ve bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar, İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecek.
29.01.2018 / 14:59

Enerjimagazin-Gönen Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar, “4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecek.


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yer alan ihale duyurusuna göre; Son Teklif Verme Tarihi 19.03.2018 olarak belirlenen ihaleye katılmak isteyen isteklilerin, Geçici Teminat için 1 Milyon TL, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli için ise 1.500 (TL) ödemesi gerekecek.


İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.


İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilecek.


İhaleye katılabilmek için Katılımcıların istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “GÖNEN HES İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine en geç, son teklif verme tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim etmeleri gerekiyor. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacak.


İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus, son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacak.


Çanakkale’de bulunan Gönen HES, 10,60 MWe kurulu gücü ile Türkiye'nin 653. Çanakkale'nin ise 14. büyük enerji santrali konumunda. Gönen HES ortalama 43.116.177 kilovatsaat elektrik üretimi ile 13.026 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliyor.


Bu haber toplam 2201 defa okundu


YAZARLAR