Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Enerji Bakanlığı'ndan 89 Personel Kamu Görevinden İhraç Edildi
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Enerji Bakanlığı'ndan 89 Personel Kamu Görevinden İhraç Edildi

Enerji Bakanlığı'ndan 89 Personel Kamu Görevinden İhraç Edildi
Enerji Bakanlığında görev yapan 89 personel kamu görevinden ihraç edildi.
11.05.2017 / 10:42

Enerjimagazin-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar bünyesinde görev yapan 89 personel kamu görevinden ihraç edildi.


“Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair 689 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda görev yapan 89 personel kamu görevinden ihraç edilirken; daha önce ihraç edilen 41 personel ise görevlerine iade edildiler.Bakanlığa bağlı kuruluşlardan Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğuna karar verilen;


"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 3,


Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden 11,


Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)tan 34,


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dan 2,


Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 4,


Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden 3,


Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığından 2,


Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) tan 3,


Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden 11,


Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden 1,


Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) tan 9,


BOTAŞ International Şirketi Genel Müdürlüğünden 3,


Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığından 3" personel kamu görevlerinden çıkarıldılar.


Kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınacak ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecekler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacaklar. Bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulacak. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek.


Kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamayacaklar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacaklar.Bu haber toplam 5223 defa okundu


YAZARLAR