Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - EÜAŞ'a Ait Beş HES Özelleştirilecek
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

EÜAŞ'a Ait Beş HES Özelleştirilecek

EÜAŞ'a Ait Beş HES Özelleştirilecek
EÜAŞ’a ait; Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik Santralleri bir bütün halinde “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecek.
03.02.2017 / 11:24

Enerjimagazin-Elektrik Üretim A.Ş.ye (EÜAŞ) ait; Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik Santralleri bir bütün halinde “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecek.


Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) söz konusu duyurusu Resmi Gazete’de yayımlandı.


Buna göre, EÜAŞ’a ait; Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik Santralleri bir bütün halinde “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecek.


Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne HES’ler için, Son Teklif Verme Tarihi 24.03.2017 Saat:  17:00, Geçici Teminat Tutarı: 1.500.000- (Birbuçukmilyon) TL ve İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli: 2.000 - (İkibin) TL olarak belirlendi.


İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.


İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilecek. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilecekler. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın alınması zorunlu olacak. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterlidir.


İhale konusu Santraller hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;


- İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 2.000- (İkibin) TL’nin İdare’nin;


T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:


TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,


T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:


TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,


T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:


TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL


hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “ANAMUR, BOZYAZI, MUT-DERİNÇAY, SİLİFKE VE ZEYNE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ” ifadesi ile İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alan tüzel kişinin, Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri gerekiyor. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmeyecek.


Katılımcılar tarafından ihaleye katılabilmek için, 1.500.000- (Birbuçukmilyon) TL tutarında geçici teminat verilmesi gerekiyor.


Katılımcıların, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “ANAMUR, BOZYAZI, MUT-DERİNÇAY, SİLİFKE VE ZEYNE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekiyor. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacak.


İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbest.


İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacak.


İhale konusu hidroelektrik santrallerin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkı devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu, Elektrik Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkı devrinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.


İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale konusu Santrallere ait İhale Şartnamesinde yer almaktadır.


Bu haber toplam 3707 defa okundu


YAZARLAR