Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - TEDAŞ Genel Müdürlüğü 80 Personel İçin İhaleye Çıktı
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

TEDAŞ Genel Müdürlüğü 80 Personel İçin İhaleye Çıktı

TEDAŞ Genel Müdürlüğü 80 Personel İçin İhaleye Çıktı
TEDAŞ Genel Müdürlüğü 80 kişilik personel hizmeti almak için ihaleye çıktı.
23.01.2017 / 20:40

Enerjimagazin-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü 80 kişilik personel hizmeti almak için ihaleye çıktı.


TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün söz konusu hizmet alımına ilişkin duyurusu kurumun internet sitesinde yayınlandı.


Buna göre, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Misafirevinin 80 kişi ile 1 (bir) yıllığına malzemesi TEDAŞ tarafından sağlanması kaydıyla; yemek pişirme, servis, müracaat, terzi, kat temizliği ve çamaşırhane hizmetlerinin karşılanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.


Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olan ihale, 02.02.2017 tarihinde Saat:14.00’te TEDAŞ Genel Müdürlüğü binasında bulunan Sefer KUL İhale Komisyon Salonunda yapılacak.


İhaleyi alan şirket, 18.04.2017 tarihi itibariyle işe başlayacak.


İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu olacak.


Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nasuh AKAR Mah. Türkocağı Cad. No:2 A Blok Kat:11 Oda No: 38/A 06520 Balgat-Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.


İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden verecekler. İhale sonucu üzerine ihale yapılan İstekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak.


İhalede, işin tamamı için teklif verilecek.


İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.


Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günü olacak.


İhaleye, Konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek.


İhalede, “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olup;


Kamu veya özel sektör binalarında (yemek pişirme hizmetleri ve/veya resepsiyon hizmetleri ve/veya yemek servisi hizmetleri ve/veya kat temizliği hizmetleri ve/veya çamaşırhane hizmetleri) personel çalıştırmaya dayalı hizmetler”benzer iş olarak kabul edilecek.Bu haber toplam 3209 defa okundu


YAZARLAR