Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - MTA Genel Müdürlüğü 187 Personel İçin İhaleye Çıktı
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

MTA Genel Müdürlüğü 187 Personel İçin İhaleye Çıktı

MTA Genel Müdürlüğü 187 Personel İçin İhaleye Çıktı
MTA Genel Müdürlüğü, açık ihale usulü ile toplam 187 personel alacak.
23.01.2017 / 20:39

Enerjimagazin-Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, açık ihale usulü ile MTA Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri ile MTA arazi işyerlerinin bulunduğu il, ilçe, mahalde görevlendirmek üzere (Mühendis ve Jeoteknik Teknikeri) toplam 187 personel alacak.


Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün söz konusu ihale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.


Buna göre, toplam 187 Personel hizmet alımı işi 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.


İhale, 27.01.2017 tarihinde Saat: 14.30’da MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonlarında yapılacak.


Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde işe başlanacak olup; işe başlama tarihinde yüklenici çalıştıracağı personelin en az yarısını, 45 (kırkbeş) gün içerisinde ise geriye kalan personelin tamamını işe başlatacak. İşin süresi 12 (oniki) ay olacak.


Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.


İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.


Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.


İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden verecekler. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak. İhalede işin tamamı için teklif verilecek.


İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.


Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günü olacak.


Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek.


Bu haber toplam 10061 defa okundu


YAZARLAR