Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Güneş Enerjisi Lisans Başvuruları Haziran'da Başlıyor
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Güneş Enerjisi Lisans Başvuruları Haziran'da Başlıyor

Güneş Enerjisi Lisans Başvuruları Haziran'da Başlıyor
EPDK Güneş Enerjisi Lisans Başvuruları Hakkındaki Kurul Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
15.05.2013 / 00:35

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu; Güneş enerjisine dayalı lisans başvurularının 10-14 Haziran 2013 tarihlerinde, 09:00-18:00 saatleri arasında alınmasına, lisans başvurularını Kurul Kararında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapmayan ve/veya “Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularında İstenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi” kapsamındaki evrakları eksik sunan lisans başvuru sahiplerinin başvuru dosyalarının alınmamasına karar verdi. Kurul Kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.


İlgili mevzuat çerçevesinde yeniden düzenlenen “Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularında İstenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi”ne Kurumun internet sitesindeki http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/lisans?id=820 adresinden ulaşılabilecek.


Buna Göre;


a) Üretim tesisinin kurulu gücü 50 MW’ın üzerinde olan lisans başvuruları kabul edilmeyecek.


b) Her bir ölçüm istasyonu sonuç raporu ile yalnızca bir santral sahası alanı için başvuru yapılabilinecek.


- Lisans başvurularında her bir MW'lık proje için azami olarak 20 dönüm santral sahasına başvuruda bulunulabilinecektir. Söz konusu alan sınırını aşan lisans başvuruları iade edilecek.


- Güneş enerjisine dayalı lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişiler tarafından her bir tesisin bağlantı noktası için ilan edilen bölgelerden yalnızca bir bölge tercih edilecek.


c) Bağlantı noktası ve gerilim seviyesi, TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından belirlenecek.


d) Tebliğ kapsamında standardına uygun olarak yapılan ölçümler sonucunda, yatay yüzeye gelen yıllık toplam güneş radyasyonu alt sınır değerini (1620 kWh/m2-yıl) sağlamayan lisans başvuruları kabul edilmeyecek.


e) Proje geliştirilen arazinin; Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük uyarınca;


- Mutlak tarım arazileri,


- Özel ürün arazileri,


- Dikili tarım arazileri,


- Sulu tarım arazileri,


- Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanlarda, güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için lisans başvurusu alınmayacak olup, proje sahasının anılan alanları kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak belgenin aslı veya noter onaylı sureti veya söz konusu belgenin aslı ile birlikte fotokopisi sunulması gerekecektir. (Belgenin/belgelerin içeriğinde başvuru yapılan proje santral sahasının tamamının kapsandığının net bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.)


f) Özel mülkiyete konu taşınmazlarda; lisans başvurusuna konu tesis yerleşim sahasının tamamına lisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin sahip olması halinde, buna ilişkin belgenin/belgelerin aslı veya noter onaylı birer sureti veya söz konusu belgenin/belgelerin aslı ile birlikte fotokopisi/fotokopileri sunulacaktır.


(Belgenin/belgelerin içeriğinde başvuru yapılan proje santral sahasının tamamının kapsandığının net bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.)


g) Bilgi formunda yer alan “Öngörülen ortalama yıllık üretim miktarı”nın 29/09/2011 tarihli ve 3433/33 sayılı Kurul Kararına göre belirlenecek.


h) Tüm koordinatlar UTM 6 derece - ED 50 Datum’a göre Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisine İlişkin Bilgi Formunda belirlendiği şekilde hazırlanacak.


i) Başvuru sırasında banka teminat mektubu sunulacaktır. Mektubun miktarı, başvuruya esas kurulu gücün (virgülden sonraki iki basamak dâhil) onbin TL ile çarpılması ile hesaplanan tutardır.


j) Teminat mektubu formatına http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/lisans?id=820 linkinden ulaşılabilir.


k) Banka teminat mektubu; Türkiye’de kurulu bankalar ile yurtdışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubelerinden temin edilmelidir. Banka teminat mektubunun ilgili banka şubesi tarafından düzenlendiğine ve imza sahiplerinin verilen kapsamda banka teminat mektubunu düzenlemeye yetkili olduklarına ilişkin teyit yazısı ve banka teminat mektubu ile teyit yazısını imzalayan personelin imza sirkülerinin de bulunması gerekmektedir.


l) Bilgi ve Belgeler Listesinin 5 inci maddesi (d) bendi kapsamında;“Yerleşim yeri projesinin; proje alanının kadastro gören yerlerde bulunması halinde 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlenmesi, kadastro görmeyen yerlerde bulunması halinde ise 1/25000’lik haritanın uygun ölçeğe uyarlanması ile hazırlanacak harita üzerinde gösterilmesi ve mülkiyet dağılımlarının (maliye hazinesi, orman Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alan, mera, diğer kamu kurumlarına ait taşınmaz mallar, özel mülkiyete ait taşınmaz mallar vb.) belirtilmesi gerekmektedir.


m) Lisanslı proje sahalarına yapılacak güneş enerjisine dayalı lisans başvuruları kabul edilmeyecek olup, bu hüküm lisans sahibi tüzel kişiler için de geçerlidir.


n) İşlemlerde kolaylık sağlanması açısından; başvuruların 31,5 cm X 28 cm X 7 cm boyutunda dosyada teslim edilmesi, her bir ek’in, başvuru sırasındaki sunulacak evrakların sıralamasına göre ayrı birer şeffaf dosya içerisine yerleştirilmesi, dosyanın sırtına şirket adı ve proje adının yazılması gerekmektedir.


o) Başvuru dosyasının, şirketi temsil ve ilzama yetkili bir kişi tarafından teslim edilmesinde ve bu kişinin beraberinde şirket kaşesi bulunmasında yarar bulunmaktadır.Kararın detaylarına ulaşmak için linki tıklayınız: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:


Bu haber toplam 3835 defa okundu


YAZARLAR