Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - İlçelere Doğalgazı Botaş Ulaştıracak
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

İlçelere Doğalgazı Botaş Ulaştıracak

İlçelere Doğalgazı Botaş Ulaştıracak
Mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan ilçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğü görevlendirildi.
12.05.2013 / 11:42


Mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan  ilçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğü görevlendirildi.

Bakanlar Kurulunun konu ile ilgili kararı Resmi Gazetenin önceki günkü sayısında yayımlandı.

Kararın amacı doğal gazın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda, mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan merkez nüfusu 10.000'in üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılmasını sağlamak amacıyla yapılacak yatırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek olarak gösterildi.

Mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan merkez nüfusu 10.000'in üzerindeki ilçelerden, ilçe merkezindeki toplam elektrik abone sayısının asgari %60'ına tekabül eden elektrik abonesinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen abone bağlantı bedelini ilgili il özel idaresince belirlenecek bir banka hesabına yatırmış olan ilçelere doğal gaz ulaştırılmasını teminen inşa edilmesi gerekli şehir besleme hatları (bağlantı hatları) için gereken yatırımlar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından gerçekleştirilecek.

İlçelerde doğal gazın ulaştırılması konusunda istekli olan elektrik abonelerince birinci fıkrada belirtilen abone bağlantı bedeli bu Kararın yürürlüğe girmesini takip eden altı ay içinde ilgili il özel idaresince açılacak hesaba yatırılır ve nemalandırılacak.

Bu Kararın yürürlüğe girmesini takip eden altı ayın sonunda abone bağlantı bedelini yatıran elektrik abone sayısı toplamı, toplam elektrik abone sayısının %60'ını geçen ilçelere bağlantı hatlarının yapımı için ilgili il özel idaresi tarafından BOTAŞ'a başvuruda bulunulacaklar.

Başvuruda bulunanların ilçedeki toplam elektrik abone sayısının %60'ını geçmediği ilçeler ile herhangi bir sebeple bağlantı hattı yatırımı gerçekleştirilemeyen ilçeler için yatırılan abone bağlantı bedelleri, ilgili il özel idaresi tarafından geri ödeme gününe kadar işlemiş olan faizi ile birlikte abone bağlantı bedelini yatıran elektrik abonelerine iade edilecek.

Belirlenen ilçelere doğal gaz ulaştırılması için yapılacak şehir besleme hatlarına (bağlantı hatları) ilişkin yatırımların bedeli BOTAŞ tarafından karşılanacak. BOTAŞ'ın talep etmesi durumunda, bu Karar kapsamındaki yatırım bedeli ödenmemiş sermayesine mahsup edilmek üzere Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulacak ödenekten Kuruluşa aktarılacak.

Bu Karar kapsamında doğal gaz ulaştırılacak ilçeler için BOTAŞ tarafından inşa edilecek boru hattı yatırımı ve bütçesi Kalkınma Bakanlığınca BOTAŞ Yatırım Programına dahil edilecek. Toplanacak bedellerin yönetilmesi ve nemalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenecek.


Bu haber toplam 3127 defa okundu


YAZARLAR