Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - EÜAŞ Afşin Elbistan A Termik Santrali İçin İhaleye Çıktı
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

EÜAŞ Afşin Elbistan A Termik Santrali İçin İhaleye Çıktı

EÜAŞ Afşin Elbistan A Termik Santrali İçin İhaleye Çıktı
EÜAŞ, Afşin-Elbistan A Termik Santralinin Ünitelerindeki Kömür Değirmenlerinin Bakım İşleri için ihaleye çıktı
06.06.2016 / 08:54

Enerjimagazin-Afşin-Elbistan A Termik Santralinin Ünitelerindeki Kömür Değirmenlerinin Bakım İşlerinin 1 (Bir) Yıl Süreyle Yapılması Hizmet Alımı İşi açık ihale usulü ile ihale edilecek.


Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.


Buna göre, Afşin-Elbistan A TermikSantralinin Ünitelerindeki Kömür Değirmenleri Bakım İşlerinin 1 (Bir) Yıl Süreyle Yapılması Hizmet Alımı İşi, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.


İhale, 21.06.2016 tarihinde Saat: 14:00’te Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bulunan EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nde yapılacak.


İhaleye yerli/yabancı tüm istekliler katılabilecek.


İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilecek ve 100 TL (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, (Ticaret Servisi) Afşin/ KAHRAMANMARAŞ adresinden satın alınabilecek.


İhale dokümanını posta yoluyla almak isteyenler, doküman bedelini Vakıfbank Afşin Şubesi IBAN No: TR 8700 0150 0158 0072 8775 7271 Ziraat Bankası Afşin Şubesi IBAN No: TR 1700 0100 0390 3771 2043 5440 yatırmaları gerekecek. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarih olarak kabul edilecek.


Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, P.K: 2 Çoğulhan Mahallesi - Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.


İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden verecekler. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi miktarı ile bu hizmet kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak.


İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.


Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü olacak.


Bu haber toplam 2302 defa okundu


YAZARLAR