Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ İşçilerinin Yüksek Gerilim İlave Ödemesi Çığlığı
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ İşçilerinin Yüksek Gerilim İlave Ödemesi Çığlığı

TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ  İşçilerinin Yüksek Gerilim İlave Ödemesi Çığlığı
TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ işçileri, Yüksek Gerilim ilave ödemesinin ayrım yapılmaksızın kendilerine de ödenmesini istiyorlar.
19.04.2016 / 11:37

Enerjimagazin-Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme’nin Dokuzuncu Bölümünde yer alan “Enerji, Sanayi Ve Madencilik Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme”nin 12. Maddesine göre TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ Genel Müdürlüklerinin açık ve kapalı şalt merkezleri ile enerji nakil hatlarının tesisi, bakımı, kontrolü hizmetlerinde ve yüksek gerilim altında fiilen çalışan kamu görevlilerine (işçiler hariç) çalıştıkları her bir gün için 15 TL Yüksek gerilim ilave ücreti ödeniyor.


TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ’ta Yüksek gerilim ilave ücreti uygulaması1 Ocak 2016’dan itibaren hayata geçti. TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ Genel Müdürlüklerinin açık ve kapalı şalt merkezleri ile enerji nakil hatlarının tesisi, bakımı, kontrolü hizmetlerinde ve yüksek gerilim altında fiilen çalışan işçiler ise yüksek gerilim ek ücreti alamıyorlar.


TEİAŞ’ta konuya ilişkin kurulan komisyon kararına göre, Yüksek Gerilim ilave ödemesinin ise ayrım yapılmadan diğer kamu kurumlarında olduğu gibi söz konusu hizmetlerde çalışan tüm kamu görevlilerine (işçiler hariç) verilmesi gerekiyor.


Komisyon kararında Yüksek Gerilim ilave ödemesinin diğer kamu kurumlarında olduğu gibi tüm TEİAŞ Personeline verilmesine yönelik olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesinde (DHMİ) “Havacılık Tazminatı” nın örnek olarak gösterilerek; Yüksek Planlama Kurulunun bu tazminatın ödenmesine ilişkin kararının Tazminat Dağılım Tablosuna bakıldığında bu tazminatın ister uçsun ister uçmasın DHMİ’ce verilen hizmette görev alan tüm kamu görevlilerine (Başuzman, Hukuk Müşaviri, Avukat, Tabip, Muhasebeci, Uzman, Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Hizmetli, Şef, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sivil Savunma Uzmanı, Veznedar vb.) verildiği, örneğinden yola çıkılarak; TEİAŞ 3. Bölge Müdürü ve Bölge Müdürlüğüne bağlı çalışan tüm kamu görevlilerine Yüksek Gerilim İlave Ödemesinin verilmesi gerektiği belirtiliyor.


www.enerjimagazin.com'a konuşan TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ çalışanı işçiler, Yüksek Gerilim ilave ödemesinin kendilerine de ayrım yapılmaksızın ödenmesi gerektiğini savunuyorlar. Yüksek gerilim altında ölümle burun buruna çalışan işçiler, bağlı bulundukları sendikaların da bu adaletsizliğin giderilmesi için harekete geçmesini istiyorlar.


TEİAŞ’ta Konuya İlişkin Kurulan Komisyon Kararları Şu Şekilde:

Kamu Görevlilerinin Mali Ve Sosyal Haklarına İlişkin 2016 Ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin Enerji, Sanayi Ve Madencilik Hizmet Kolu Bölümünde Yer Alan ‘’Yüksek Gerilim İlave Ödemesi’’nin Teiaş 3.Bölge Müdürlüğünde Verilmesine Dair Değerlendirme Komisyon Kararı

Komisyonun Amacı:

Aşağıda yer alan genel bilgiler ışığında ve konuya ilişkin olarak yapılan çeşitli araştırmalar neticesinde 3. Dönem Toplu Sözleşmenin ‘’Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme’’ bölümünde yer alan Yüksek Gerilim İlave Ödemesinin TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünde kimlere verilebileceğine ilişkin olarak değerlendirme yapmak ve alınan komisyon kararlarını 3.Bölge Müdürlüğüne sunmaktır. Komisyon Bölge Müdürlüğümüzün 10 Mart 2016 tarihli ve E.95186 sayılı yazısı ile oluşturulmuştur. (Ek-1)

Genel Bilgiler:

1) Bilindiği üzere 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu sözleşme Kanununun 28-32’nci maddelerine dayanılarak 1/1/2016-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanacak olan 3. Dönem Toplu Sözleşme 23 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. (Ek-2)

2) Söz konusu sözleşmenin ‘’Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme’’ başlıklı Dokuzuncu Bölümünde;

Yüksek Gerilim İlave Ödemesi

“Madde 12- TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ Genel Müdürlüklerinin açık ve kapalı şalt merkezleri ile enerji nakil hatlarının tesisi, bakımı, kontrolü hizmetlerinde ve yüksek gerilim altında fiilen çalışan kamu görevlilerine çalıştıkları her bir gün için 15 TL ilave ücret ödenir” Hükmü yer almaktadır.

3) Müteakiben söz konusu Kanunun 22’nci maddesi gereğince TEİAŞ Kurumu Üyeleri ile Kurumda en çok üyeye sahip Enerji Bir-Sen Sendikası temsilcileri arasında 26 Ekim 2015 tarihinde bir toplantı yapılmış olup hizmet koluna ilişkin toplu sözleşme maddelerinin Kurumda nasıl uygulanacağına ilişkin olarak karşılıklı görüşler bildirilmiştir. Bu toplantıya ilişkin tutanak TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU olarak Enerji Bir-Sen Sendikasının resmi internet sayfasında (http://enerjibirsen.org.tr/) da yayımlanmıştır. (Ek-3)

4) TEİAŞ İdari Kurul Kararında Yüksek Gerilim İlave Ödemesine ilişkin olarak; ENERJİ BİR-SEN tarafından: Yüksek Gerilim Tazminatı ödemesinde genelge çıkarılması ve uygulama hakkında komisyon kurulması. Yüksek Gerilim Tazminatının diğer kurumlarda olduğu gibi TEİAŞ’ta görev yapan TÜM PERSONELE verilebilmesi için çalışma yapılması, kurulacak komisyonda yetkili sendika temsilcisinin de bulunması istendi.

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından:

Yüksek Gerilim İlave Ödemesi 3. Dönem Toplu Sözleşme ile düzenlenmiş olup, 01.01.2016 tarihinden geçerli uygulamaya başlanacaktır. Bu ödemenin Toplu Sözleşme Hükümleri doğrultusunda Genelge ile Aralık 2015 ayı içerisinde Tüm Teşkilatımıza duyurulacağı bildirildi.

Ayrıca; bundan sonra yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde bu ödemeden tüm personelin yararlanabilmesi için gerek Sendika yetkililerince gerekse Şirketimizce çalışma yapılabileceği bildirildi.

5) TEİAŞ Genel Müdürlüğü (İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı) tarafından Toplu Sözleşme hükümlerine ilişkin olarak 22 Aralık 2015 tarihli ve E.104 sayılı GENELGE yayımlanmış olup Yüksek Gerilim İlave Ödemesinin kimlere ödeneceğine dair ek bir açıklama yapılmamış toplu sözleşmede yer alan ‘’TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ Genel Müdürlüklerinin açık ve kapalı şalt merkezleri ile enerji nakil hatlarının tesisi, bakımı, kontrolü hizmetlerinde ve yüksek gerilim altında fiilen çalışan kamu görevlilerine çalıştıkları her bir gün için 15 TL ilave ücret ödenir.’’ ibaresi aynen alınarak Bölge Müdürlüklerine talimat verilmiştir. (Ek-4)

Genelgede fiilen çalışan personele (kamu görevlilerine) ödeme yapılabilmesi için her Ünitenin Genelge Ek-3’ünde yer alan tabloyu düzenlemesi, aylık dönemleri takip eden ilk iki iş günü içerisinde kendi tahakkuk birimine göndermesi talimatı verilmiştir.

Ayrıca Genelgede bu ödemenin gelir ve damga vergisine tabi olduğu belirtilerek bunların tahakkukunu takiben ilgili personele ödeme yapılması da talimat olarak verilmiştir.

Komisyon Kararları:

Yukarıda verilen genel bilgiler ışığında ve yapılan araştırmalar neticesinde;

1) Enerji Bir-Sen Sendikası tarafından Yüksek Gerilim İlave Ödemesi; diğer kurumlardaki benzer ödemeler gibi TEİAŞ’ta görev yapan tüm personele verilmesi şeklinde açıkça ifade edildiği ve bunun için komisyon çalışması yapılması gerektiği,

2) Bu anlamda kurulan bu komisyonun söz konusu ilave ödemenin TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünde görev yapan 4857 sayılı Kanuna tabii personel haricindeki tüm kamu görevlilerine (Memur ve Sözleşmeli Memur) verilmesi kapsamında çalışmalarını yürüttüğü,

3) Teşekkülümüz faaliyet alanının; elektrik iletimi ile ilgili tesis ve techizatlarda bir projenin planlanmasından yapımına, bakımından işletilmesine kadar her türlü hizmetleri ile sistem ve piyasa işletmecisi olarak ilgili her türlü hizmetleri kapsadığı,

4) Teşekkülümüz faaliyet alanından ötürü Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanındaki tüm işyerlerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından “ÇOK TEHLİKELİ” işyeri sınıfında yer aldığı ve bu anlamda yüksek gerilimin iletimi, ilgili tesis faaliyetleri, işletilmesi, korunması ve kontrolü hizmetlerinde çalışan tüm kamu görevlilerine teknik idari ayrımı yapılmadan bu hizmete yönelik çalıştıkları için aynı iş güvenliği mevzuat hükümlerinin uygulandığı, (Eğitimin tüm kamu görevlilerine yılda en az 16 saat verilmesi gibi)

5) Yüksek Gerilim ilave ödemesinin, Toplu Sözleşmenin 35’inci maddesinde yer alan Arazi Tazminatından çok farklı olduğu, arazi tazminatında açıkça maddede belirtilen yerlerde (Arazi, şantiye, inşaat, maden vb.) çıkılan gün başına çalışanların pozisyonlarına göre (Mühendis, Tekniker, Teknisyen vb.) ödeme yapıldığı, Yüksek Gerilim ilave ödemesinin ise ayrım yapılmadan diğer kamu kurumlarında olduğu gibi söz konusu hizmetlerde çalışan tüm kamu görevlilerine verilmesi gerektiği,

6) Madde 12- “TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ Genel Müdürlüklerinin açık ve kapalı şalt merkezleri ile enerji nakil hatlarının tesisi, bakımı, kontrolü hizmetlerinde ve yüksek gerilim altında fiilen çalışan kamu görevlilerine çalıştıkları her bir gün için 15 TL ilave ücret ödenir.” ifadesi düşünüldüğünde;

Yüksek Gerilim ilave ödemesinin diğer kamu kurumlarında olduğu gibi tüm TEİAŞ Personeline verilmesine yönelik olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesinde (DHMİ) “Havacılık Tazminatı” nın örnek olarak gösterilebileceği, Yüksek Planlama Kurulunun bu tazminatın ödenmesine ilişkin kararının Tazminat Dağılım Tablosuna bakıldığında bu tazminatın ister uçsun ister uçmasın DHMİ’ce verilen hizmette görev alan tüm kamu görevlilerine (Başuzman, Hukuk Müşaviri, Avukat, Tabip, Muhasebeci, Uzman, Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Hizmetli, Şef, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sivil Savunma Uzmanı, Veznedar vb.) verildiği, (Ek-5) örneğinden yola çıkılarak;

3. Bölge Müdürü ve Bölge Müdürlüğüne bağlı çalışan tüm kamu görevlilerine Yüksek Gerilim İlave Ödemesinin verilmesi,

7) Yüksek Gerilim ilave ödemesinin ödenmesinde fiilen çalışılan gün sayısının hesap edilmesine yönelik olarak Danıştay 5.Daire Başkanlığının 2014/2960 esas numaralı ve 2015/8527 numaralı bir davasına ilişkin kararında sözleşmeli bir personelin fiili çalışma süresinin hesabında “ Sürelerin hesabında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır.” hükmüne yer verildiği, (Ek-6)

Bu anlamda düşünüldüğünde Yüksek Gerilim ilave ödemesinin 3. Bölge Müdürlüğünde yukarıda bahsi geçen tüm kamu görevlilerine ay içindeki gün sayısı üzerinden ödenmesi gerektiği, (Raporlu olunan günlerin fiilen çalışmadan sayılmaması)

TEİAŞ Genel Müdürlüğünün Genelgesi kapsamında fiilen çalışan personele (kamu görevlilerine) ödeme yapılabilmesi için her Ünitenin Genelge Ek-3’ünde yer alan tabloyu ay içindeki toplam gün sayısı üzerinden düzenleyerek aylık dönemleri takip eden ilk iki iş günü içerisinde Bölge Müdürlüğümüz tahakkuk birimine göndermeleri,

9) 2016 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin tabloların Ünitelerce ayrı ayrı hazırlanarak en kısa zamanda tahakkuk birimine gönderilmesi ve tabloların gelmesine müteakip bu aylara göre hesap edilen ilave ücretlerin topluca yukarıda bahsi geçen tüm kamu İdarece ödenmesi,

Sonuç ve kanaatlerine ulaşılmış olup komisyon tutanağı bir nüsha olacak şekilde imzalanmıştır.(17.03.2016) Arz ederiz.


Bu haber toplam 8273 defa okundu
YORUMLAR
yasar ozay: 
"Adalet ve esitlik istiyoruz."
Biz teias iscileri hergün salt sahadinda 154 kv 380 kv enerjinin altinda calisiyor ve bu yuksek gerilim tazminatini alamiyoruz. Memur arkadaslarin sendikasi enerji bir sen sendikal bir basari saglamistir tebrik ederim biz iscilerin sendikasi Tes-İş ise memur sendikalarinin aksine aylik yevmiyelerimizden kestikleri aidatlari nasil degerlendiririz derdindeler biz isciler isverenin insafina birakilmis durumda ekmegimizin pesindeyiz.
13.04.2016 / 09:53


YAZARLAR