Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - EPDK'dan Rüzgar Önlisans Başvuruları Hakkında Duyuru
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

EPDK'dan Rüzgar Önlisans Başvuruları Hakkında Duyuru

EPDK'dan Rüzgar Önlisans Başvuruları Hakkında Duyuru
EPDK, Rüzgar Önlisans Başvuruları hakkında duyuru yayınladı
20.02.2016 / 12:29

Enerjimagazin-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 24-30 Nisan 2015 tarihleri arasında Kuruma yapılan rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim önlisans başvuruları hakkında duyuru yayımladı.


Kurumun internet sitesinde yer alan duyuru şu şekilde:


Bilindiği üzere,24-30 Nisan 2015 tarihleri arasında Kurumumuza rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim önlisans başvuruları yapılmıştır. Bu kapsamda başvuru yapan şirketlerle yapılan yazışmalarda çeşitli sorunlar yaşanmaktadır.


6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun çeşitli maddelerinde Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi konusu düzenlenmiş olup 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/A maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen “Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.”hükmü kapsamında Anonim Şirket ve Limited Şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu düzenlenmiştir.  19/01/2013 tarihli ve 28553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası;Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.”hükmünü amir olup Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(25/08/2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete) ilgilileri bakımından KEP adreslerine ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir.


Bu çerçevede Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin (Yönetmelik) 12 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenen Önlisans Başvurusunda SunulmasıGereken Bilgi ve Belgeler ListesiEk-1 ve Ek-2/c dilekçelerde Kuruma yapılan önlisans başvurularında Şirketlerin KEP adresi bildirmesi zorunluluğu düzenlenmiştir. Bu kapsamda 24-30 Nisan 2015 tarihleri arasında yapılan başvurularda bu adresler Kuruma bildirilmiştir. İlaveten Yönetmeliğin "Kayıtlı elektronik posta adresi sunma yükümlülüğü" başlıklı Geçici 22 nci maddesi "(1)Önlisans veya lisans sahibi tüzel kişiler ile önlisans veya lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilerden kayıtlı elektronik posta adreslerini Kuruma sunmamış olan tüzel kişiler, kayıtlı elektronik posta adreslerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde Kuruma sunmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen tüzel kişiler hakkında Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan ilgili hükümler uygulanır." hükmünü amirdir. Bu hüküm çerçevesinde, önlisans başvurusunda bulunan tüzel kişilerden kayıtlı elektronik posta adreslerini Kuruma sunmamış olan tüzel kişilerine-Tebligat’a elverişli kayıtlı elektronik posta adreslerini 23/2/2016 tarihine kadar Kuruma sunmaları gerekmektedir.


Kurumumuza ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bildirilen KEP adreslerinin bir kısmının “e-Tebligat’a elverişli”olmadığı; başka bir ifadeyle elektronik tebligat alıcısıolmadıkları gerekçesiyle resmi yazışmaların söz konusu adreslere iletilemediği tespit edilmiştir.


Kurumumuzca anonim ve limited şirketlere yapılacak bildirim, yazışma vb. işlemler için PTT vasıtasıyla taahhütlü, tebligat vs. şeklinde gönderilere son verilerek söz konusu yazışmalar kâğıt kullanılmadanKEP altyapısı üzerinden elektronik ortamda yürütülecektir. Bu itibarla ilgililerin KEP adreslerinin e-Tebligatauyumlu olup olmadığını ivedilikle kontrol ederek uyumlu olmayan adresleriDERHALuyumlu hale getirtmesi,07/03/2016 tarihine kadar Kuruma bildirmesitebligattan kaynaklanması muhtemel sorunları engellemek için zaruridir.


Neticeten; (1) önlisans veya lisans sahibi tüzel kişiler ile önlisans veya lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilerden KEP adreslerini Kuruma bildirmemiş olanların e-Tebliğat’a elverişli KEP adreslerini 23/02/2016 tarihine kadar Kuruma bildirmesi,


(2) Kuruma 24-30 Nisan 2015 tarihleri arasında rüzgâr enerjisine dayalı önlisans başvurusunda bulunmuş tüzel kişilerden KEP adresleri e tebligata elverişli olmayanların bu adreslerini e tebligata elverişli hale getirterek 07/03/2016 tarihine kadar Kuruma bildirmesi, gerekmektedir.


İlgililerin KEP adreslerinin e-Tebligata elverişli olmaması nedeniyle yazışmalar sürecinde oluşabilecek hak kayıplarından Kurumumuzun sorumlu olmayacağı hususu ilgili tüzel kişilere ihtaren, kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Bu haber toplam 1761 defa okundu


YAZARLAR