Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Enerji İşçileri Yeni Sendika Arayışında
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Enerji İşçileri Yeni Sendika Arayışında

Enerji İşçileri Yeni Sendika Arayışında
Enerji işçileri, Enerji iş kolundaki mevcut sendikaların tüzüğünün ve işleyişinin değişmesi için mücadele başlattı.
11.06.2015 / 08:39

Enerjimagazin-Sendikaların ağalıktan ve diktatörlükten kurtulmasını talep eden Enerji işçileri,  Enerji iş kolundaki mevcut sendikaların tüzüğünün ve işleyişinin değişmesi için mücadele başlattı.


Enerji iş kolundaki sendikaların tüzüklerini inceleyerek mevcut tüzüklerin kendilerine hitap etmediğini belirten Enerji İşçileri Birliği, kendi tüzüklerini hazırlayarak tüm enerji işçileri ile paylaşıp, tartışmaya açtılar.


Sosyal Medya üzerinden örgütlenen Enerji İşçi Birliği üyesi işçiler, “Sendikacılık rant, makam, mevki ve lüks yaşam yeri olmaktan çıkmalıdır. Sadece işçi haklarına odaklı hizmet sektörü olmalıdır. Tüzük taslağımıza uyacak sendika varsa birlik içerisinde o sendika ile hareket edeceğiz. Yoksa biz Enerji İşçileri Birliği olarak hazırladığımız ve tartışmaya açtığımız taslak tüzüğümüze göre kendi sendikamızı oluşturacağız.” diyorlar.


Ocak 2015 itibariyle Enerji iş kolunda kayıtlı işçi sayısı 252,225. Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) 55,897 üye ile ilk sırada. Tes-İş’i 1,617 üye sayısıyla Elektrik, Gaz, Su ve Baraj Çalışanları Sendikası (Enerji-Sen) takip ederken, Enerji-İş Sendikası’nın 1,302, Ensan-İş Sendikası’nın 41, Pak Enerji-İş Sendikası’nın 41, Yeni Bes-İş Sendikasının 32 ve Tüm Enerji-İş Sendikasının 17 üyesi bulunuyor.
Enerji İşçileri Birliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklama ve tartışmaya açılan tüzük şu şekilde:


Enerji İşçileri Birliği olarak https://www.facebook.com/groups/985990361434913/ facebook grup adresimizde, Enerji iş kolundaki mevcut sendikaların işleyişinin değişmesi için mücadele etmek isteyen işçilerin ya da değişmiyorlarsa da işçilerin isteklerine göre bir sendika modelini herkesin fikirleriyle oluşturabileceğimiz bir platformda birleşiyoruz. Dolayısıyla da enerji iş kolundaki sendikaların tüzüklerini inceledik ve o tüzüklerin bize hitap etmediği kanaatine varıp kendi özlediğimiz şu tüzüğü oluşturup enerji işçileriyle paylaşmaya karar verdik. Yani bizler diyoruz ki aşağıdaki tüzük taslağımıza uyacak sendika varsa hep beraber hareket edelim yoksa da biz enerji işçileri birliği olarak taslak tüzüğümüze göre sendikamızı oluşturalım.


Enerji İş Kolundaki Sendikalar İçin İşçiler Tarafından Hazırlanan Tüzük Taslağı Yoruma Açıktır    


Sendikanın Amacı ve İlkeleri: Sendika ağalığına ve sarı sendikacılığa karşı enerji  işçilerine insanca bir yaşam ve çalışma koşulları sağlamak için mücadele eder. Bunun için şu ilkeleri benimser:


1. Hak ve çıkarları için üye işçisini birleştirir.


2. Sömürüye karşı demokratik yöntemleri ile fiili-meşru mücadeleyi örgütlemeyi esas alır.


3. Yaşadığı sorunların çözümü için üye işçisinin örgütlenmesini sağlar.


4. Üyeleri başta olmak üzere, bütün işçi ve emekçilerin sosyal, kültürel, ekonomik, dayanışmasını benimser. Dayanışma kültürünün yaygınlaşması için çaba sarf eder.


5. Örgütlü olduğu kuruluşlarda planlama, uygulama, koordinasyon, denetleme vb. gibi işin tüm aşamalarında işçilerin söz ve karar sahibi olması için mücadele eder.


6. Kadını ikinci cins gören anlayışlara karşı mücadele eder.


7. Yasal ve yasa dışı biçimde çocuk işçi çalıştırılmasını önlemek için mücadele eder.


8. İnsan onurunu zedeleyen her türlü çalışma koşullarının ortadan kaldırılması için mücadele eder.


9. Anayasa, Yasalar, İnsan Hakları Bildirgesi, ILO Anayasası ve Sözleşmeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı ile diğer çok taraflı sözleşmelerden doğan hakları da kullanarak, Anayasa ve yasaların işçi sınıfından yana değiştirilmesi için mücadele eder.


10. Sınıf dayanışmasının gereklerini yerine getirir. Bu amaçla işçi ve emekçilerin ulusal ve uluslararası düzeyde birliğini sağlamayı hedefleyen adımlar atar.


11. Sendikada tam bir işçi demokrasisini esas alır. Bütün üyelerin; söz yetki karar hakkını kullanması için çalışır. Sendikada hiçbir patronluğa izin vermez.


12. Toplu sözleşmelerde hiçbir sözleşme maddesi işçinin onayı alınmadan yürürlüğe giremez.


13. Ücretli olarak çalışan sendika yöneticilerinin normal aylık ücretleri, sendikaya kayıtlı işçilerin aldığı en yüksek ücret ve yan ödemeler toplamından fazla olamaz. 2 dönem aynı görevi yapan yöneticiler 3. dönem için aday olamazlar.


14. İşyeri sendika temsilciliklerine, o işyerinde üye işçilerin, kendi aralarında sandık kurarak seçecekleri işçiler atanır. İşyerindeki üye çoğunluğunun istemi ile iş yeri sendika temsilcilerini yenilenmek zorunludur. İşyeri temsilcileri işyeri kurullarının aldığı kararları hayata geçirmek için çalışma yürütmek zorundadır.


15. Sendikanın bütün organlarına seçimle gelinir. Sendika amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmayan yöneticiler, temsilciler yahut sendikanın herhangi bir kurulunda görev alan kişiler, konumlarını kişisel çıkar için kullanma eğilimi içerisine girenler, işçi sınıfının çıkarlarına ters düşen hareket etme eğilimi gösterenler genel kurul ya da seçim dönemi beklenmeksizin, seçmeye yetkili kurul üye çoğunluğunun kararı ile geri çağrılır.


16. İşyerinde yaşanan sorunlara karşı işçi sınıfı mücadelesi tarihinden süzülüp gelmiş mücadele yöntemleri ve araçları olduğu gibi ya da geliştirilerek kullanılır. Merkezi işyerleri için kullanılan araç ve yöntemler taşra genelinde yürütülecek mücadeleler için de uygulanılır.


17. Sendika amaç ve ilkelerine bağlı kalmak kaydı ile işyerlerinde; işyeri kurulları, şube genelinde; şube meclisi, ülke genelinde; genel meclis karar hakkına sahiptir.


18. Sendikanın idari ve mali denetimi bütün üyelere açıktır. Bunun için tüm harcamalar düzenli olarak işyerlerindeki üyelerin görebileceği noktalara asılarak duyurulur.


19. Sendikanın ekonomik olarak, zorunlu giderlerini karşılayıp ayakta kalabilmesi ve güçlü olup üyelerine daha fazla hizmet sağlayabilmesi için, aylık üyelik ve dayanışma aidatı; 2 saatlik ücret tutarıdır.


20.işçilerin işleriyle alakalı uğradıkları haksızlıklara ve özel yaşamlarındaki uğradıkları haksızlıklarla ilgili sendika anında hukuki destek sağlayacaktır.


21.Genel merkez yöneticilerinin ve şube başkanlarının makam arabaları benzinli ve lüks olmamalıdır ayrıca 3 yılda bir değiştirilmemelidir. Sıfır araç alındığından bakımları serviste yaptırılıp 6 yıl binilmelidir. Değiştirilen araçlar tüm işyerlerine asılarak açık artırmayla satılmalıdır.


22.sendikalar otel, hastane, tatil köyü gibi yerler satın alamazlar ve ortak olamazlar.


23.Sendikamız üye sayısının 1/4 kadar üye çocuklarına burs vermelidir.


24.Sendika genel merkez yöneticileri senede 1 defa tüm üyelerini şube yöneticileri ayda bir defa tüm üyelerini ziyaret etmelidir.


25.Şube yöneticileri üyelerinin iş kazası, yatılı hastalık, düğün, cenaze vb günlerinde kesinlikle bizzat yanlarında olmalıdırlar.


26.Sendikamız taşeronlaşmaya kesinlikle karşı olmalıdır.


27.Sendikamız genel merkez yöneticileri ve şube yöneticileri sendikadaki görevleri sona erdiğinde işçi kıdem tazminatından fazla sendikadan tazminat alamazlar. Hediye adı altında hiçbir şey alamazlar. Senenin çeşitli günlerinde işçi üyelere dağıtılmak üzere hediyeler için ihale yapamazlar.


28.Sendikamız genel merkez yöneticileri ve şube yöneticileri sendikal görev icabı da olsa konaklama, yemek,yol ücretleri için işçi harcırahlarının üzerinde ödeme alamazlar.


29.Sendikamız yöneticileri ya da görevlileri tüm işçileri eleştiri, itiraz vb davranışlarından dolayı tehdit, azarlama gibi davranışlarda kesinlikle bulunamaz sadece taslağımıza uygun olacak şekilde  izahatta bulunabilirler.


30-sendikamız din, dil, ırk ve siyasi ayrım yapamaz, siyaset üstü bir kurumdur, siyasi söylem de bulunan sendikacılar görevlerinden el çektirilirler.


Ayrıca Enerji İşçileri Birliği Olarak İş Kolumuzdaki Mevcut Sendikalardan Şu Taleplerimize Cevap İstiyoruz


-Sendika aidatları maksimum 20 TL olamaz mı?

-Sendikacılar en fazla 2 dönem sendikacılık yapsalar olmaz mı?

-Sendika dayanışma aidatı maksimum 10 TL olamaz mı?

-Süm sendikacılar seçimle belirlenemez mi?

-Sendikacıların maaşları, tazminatları ve harcırahları işçilerle aynı olamaz mı?

-Sendikanın tüm harcamaları tüm üyelere her ay ilan edilemez mi?

-görevini yapmayan sendikacılar görevden alınamaz mı?

-Sendikaların lüks makam araçları olmadan işleri yürüyemez mi?

-Sendikalar bazı illerde 2-3 şube kurmasa olmaz mı?

-Sendika kiralık binaları en pahalı semtlerde olmasa olmaz mı?

-Sendikalar işçilere hediye vermek bahanesiyle ihale yapmasalar olmaz mı?

-Sendikalarda danışman, uzman vb unvanlarda çalışanlar tüm üyelerin denetimi ve bilgisi dahilinde olamaz mı?


Enerji İşçileri Birliği


Bu haber toplam 7601 defa okundu
YORUMLAR
YaşarÖZAY: 
"Sendika ağalarının gitmesi gerekiyor."
Sarı sendikacılığın sonunun başlangıcı olan bu yeni olusumu duyarlı her işçinin desteklemesi gerekiyor. Üyesini adam yerine koyan üyesini sadece aidat odeyen bir para kaynağı gören bu sistem bitmeye mahkumdur. Emeği geçen herkese teşekkürler
24.10.2015 / 22:27
muharrem demiryol: 
"ENERJİ İŞÇİLERİ ÇOK ŞEY Mİ İSTİYOR."
İşkolumuzdaki yetkili sendikanın ve diğer ençok üyeye sahip iki sendikanın üye aidatları ve dayanışma aidatları ortalama aylık 60 tl dir.Dolayısıylada işçi arkadaşlarımızla taştışmalarımızın sonucu yetkili sendikanın aylık aidat ve dayanışma aidatı olarak nakit toplanan eski parayla 3 trilyon civarıdır sendikanın aylık bu kadar masrafı yoktur ve bu paralar senelerdir sandika kasasında birikerek çogalmıştır.Araştırmalarımıza göre oteller,lüx makam araçları,çok yüksek sendikacı maaşları,ve çok yüksek sendikacı tazminatları olmasına rağmen kasasında yaklaşık 600 trilyon olduğu söyleniyor. Biz enerji işçileri birliği işçileri haklı olarak diyoruz ki gelin sendika aidatlarını 5 tl ye düşürün işçinin hakkını kollayın,gelin otelleri satın işçilerin başarılı olan çocuklarına burs verin,gelin maaş ve tazminatlarınızı makul seviyelere indirin aidatlarımız fahiş olmasın,gelin sendikalarda danışman,uzman adı altında çalışanların maaşlarını makul düzeye indirin işçiler olarak siz sendikacılarımızı kucaklayıp huzurlu bir ortam yakalayarak Türkiyedeki emek camiasına örnek olalım diyoruz. Ayrıca sesimizi duyurmamıza yardımcı olduğunuz için çok teşekkür eder,emekçiler olarak başarılarınızın devamını dileriz.ENERJİ İŞÇİLERİ BİRLİĞİ
06.06.2015 / 11:39


YAZARLAR