Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - YEAŞ Özelleştirme İhalesi Yeniden
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

YEAŞ Özelleştirme İhalesi Yeniden

YEAŞ Özelleştirme İhalesi Yeniden
ÖİB, YEAŞ'a ait maden ruhsatı ve maden sahaları için yeniden ihaleye çıktı
11.05.2015 / 11:41

Enerjimagazin-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB), Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret'e(YEAŞ) ait 11081 No.lu Maden Ruhsatı ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahasının özelleştirilmesi amacıyla yeniden ihaleye çıktı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın ihale duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

YEAŞ'a ait 11081 no’lu maden ruhsatı ve bu ruhsatın kapsadığı maden sahasının özelleştirme ihalesi, Nisan ayında yapılmış ve ihaleye katılan şirketlerin ihalenin açık artırma bölümünde teklif sunmaması üzerine iptal edilmişti.

İhalede geçici teminat tutarı 2 milyon dolar olarak belirlendi. İhalede ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi 28 Mayıs 2015 olacak. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın konuya ilişkin duyurusu şu şekilde:


1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; 11081 No.lu Ruhsat ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahası “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.


2 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.


3 - İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhaleye katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesinin imzalanması, İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanının alınması ve ön yeterlilik kriterlerinden birinin karşılanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.


4 - 11081 No.lu Ruhsat ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahası ihalesine ilişkin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Gruplarının, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanını İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;


- İdare’nin aşağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak (tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak) İdare’ye teslim etmeleri,


- İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 10.000- (onbin) TL’nin İdare’nin;


T. HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:


TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,


T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:


TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,


T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ANKARA MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:


TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL


hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “11081 No.lu Ruhsat ve Bu Ruhsatın Kapsadığı Maden Sahası İhale Şartnamesi - Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.


5 - Sözleşme imzalamak üzere davet edilecek Teklif Sahibi tarafından İdare’ce belirlenecek süre içerisinde yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminat tutarı kadar ek geçici teminat verilmesi gerekmektedir.


6 - Katılımcıların, ön yeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; en geç 28/05/2015 tarihi saat 17:00’a kadar üzerinde “11081 NO.LU RUHSAT VE BU RUHSATIN KAPSADIĞI MADEN SAHASI İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF – GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.


7 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.


8 - 11081 No.lu Ruhsat ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahası yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine devredilemez. 11081 No.lu Ruhsat ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahasının Türkiye’de kurulu yabancı sermayeli şirketlere devri yabancı yatırımlar mevzuatı, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, devrin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler.


9 - İhaleye ilişkin diğer hususlar 11081 No.lu Ruhsat ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahasına ait İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.


Bu haber toplam 3336 defa okundu


YAZARLAR