Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - Elektrik Piyasasında 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Elektrik Piyasasında 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları

Elektrik Piyasasında 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
EPDK, elektrik piyasasında 2015 yılı için uygulanacak cezalara yüzde 10,11 artış yaptı.
14.12.2014 / 13:16

Enerjimagazin-EPDK, “6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı.


Buna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK), elektrik piyasasında 2015 yılı için uygulanacak cezalara yüzde 10,11 artış yaptı.


Tebliğ şu şekilde: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.


Maliye Bakanlığı 15.11.2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2014 yılı yeniden değerleme oranını %10,11(on virgül onbir) olarak tespit ve ilan etmiştir. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda arttırılarak uygulanması gerekmektedir.


6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1.1.2015 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.


Bu haber toplam 1915 defa okundu


YAZARLAR