Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - TANAP Anlaşmasında Değişiklik Yapıldı!
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

TANAP Anlaşmasında Değişiklik Yapıldı!

TANAP Anlaşmasında Değişiklik Yapıldı!
TANAP anlaşmasının bazı maddelerinde değişiklik yapıldı
23.10.2014 / 10:19

Enerjimagazin-Türkiye ile TANAP Doğal Gaz İletim Anonim Şirketi Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Eki ve The Trans Anatolian Gas Pipeline Company B. V. ile Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasına İlişkin Değişiklik onaylandı.

Bakanlar Kurulu'nun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşmada yapılan değişiklikler şu şekilde:

"2.1. Ev Sahibi Hükümet Anlaşması içerisinde "Trans AnatoUan Gas Pipeline Company B.V. ve TANAP Co. B, V, "ye yapılan tüm atıflar "TANAP Doğalgaz İletim Anonim Şirketi olarak değiştirilir.

2.2. Taraflar, Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasının bazı hükümlerini aşağıda gösterildiği şekilde değiştirmek üzere anlaşırlar:

2.2.1. Taraflar kısmındaki, "Hollanda kanunları uyarınca kurulmuş ve varlığını sürdüren bir şirket olan TRANS ANATOUAN GAS PİPELİNE COMPANY B.V." (bundan böyle "TANAP Proje Şirketi" olarak anılacaktır) ifadesi aşağıdaki ile değiştirilir:

Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve varlığım sürdüren bir şirket olan TANAP DOĞAL GAZ İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle "TANAP Proje Şirketi olarak anılacaktır)

2.2.2. Madde 1.1 içerisine aşağıdaki yeni bir tanım BOTAŞ GTA alfabetik sırasına uygun olarak eklenir:

"BOTAŞ GTA işbu Anlaşmanın 3.7 Maddesi’nde kendisine atfedilen anlama gelir

2.2.3. Madde 1,1 içerisine aşağıdaki yeni bir tanım KKDF alfabetik sırasına uygun olarak eklenir:

KM.DF  Ulusal Kanunlar uyarınca uygulanan Kredi Kullanımı Destekleme Fonu anlamına gelir

2.2.4. Madde 3 içerisine aşağıdaki yeni Madde 3.7 eklenir:

3.7. TANÂP Hükümetlerarası Anlaşması Madde 7.6 ve Ev Sahibi Hükümet Anlaşması Madde 3.5'e istinaden Taraflar (i) BOTAŞ’ın TANAP Doğal Gaz İletim A.Ş. 'ne ortak olabilmesini teminen %30 oranına kadar hisse saîm alabilmesi için bir hisse alım anlaşması akdetmesi, (ü) BOTAŞin, TANÂP Doğal Gaz İletim A.Ş. ile SD2 Gaz Satış Anlaşmasına konu 6 milyar metreküp Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları içerisinde ve boyunca Transit Geçişi, teslim alınması ve/veya teslim edilmesi için 15 yıl süreli bir taşıma anlaşması ("BOTAŞ GTA") akdetmesi, (iii) BOTAŞin, BOTA[Ş GTA'daki tarife kesinleşme tarihînde yapılacak düzeltmeye tabi olarak BOTAŞ GTA da belirlendiği üzere Eskişehir çıkış noktasında her 1000 metreküp Gaz için 79 USD ve buna ilişkin yakıt masrafı ve Trakya çıkış noktasında her 1000 metreküp Gaz için 103 USD ve buna ilişkin vakit masrafı, her durumda %100 kapasite kullanımım esas alacak ve 2018'den başlayarak her yıl %î oranında artırılacak birim tarife(leri) ödemesi, (iv) BOTAŞ’in diğer ilgili anlaşmaları ve düzenlemeleri akdetmesi ve yürütmesi, hususlarında anlaşırlar."

2.2.5. Madde 13.2 aşağıdaki şekilde değiştirilir:

TANAP Proje Şirketinin, TANAP Proje Şirketinin herhangi bir şubesinin ve TANAP Proje Şirketinin tümüyle sahip olduğu iştirakinin TANAP Projesi île ilgili yürüttüğü faaliyetlerin tüm defterleri veya hesaplan ve diğer kayıtları, ilgili işleme yönelik para biriminde (yabancı para birimleri de dahil) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun biçimde tutulur ve saklanır.

2.2.6. Madde 13 içerisine aşağıdaki yeni Madde 13.3 eklenir:

"13.3. Ulusal Kanunlardaki yedek akçeye ilişkin yükümlülükler, Proje ite ilgili faaliyet yürüten TANAP Proje Şirketine, TANAP Proje Şirketinin herhangi bir şubesine ve TANÂP Proje Şirketinin tümüyle sahip olduğu iştirakine uygulanmaz

2.2.7. Madde 23.1(b) içerisine "ve/veya KDV ifadesi Hiçbir stopaj vergisi ifadesinin sonuna eklenir.

2.2.8. Madde 23,1 (c)'nin başına aşağıdaki yeni ifade eklenir:

"TANAP Sisteminin inşası ve tadili ile ilgili TANAP Proje Şirketine sağlanacak tüm mal ve hizmetlerin teslimi KDV’den muaf tutulur. İşbu Madde 23. î (c) ye göre KD V muafiyeti 1 Ocak 2014 tarihî itibarı île geçerlidir.


2.2.9. Madde 23.2(b)nin sonuna aşağıdaki yeni ifade eklenir:

"Ancak, TANAP Proje Şirketi yıpranma ya da amortisman için Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının gerektirdiği gibi herhangi bir fon ayırmak zorunda değildir.

2.2.10. Madde 23.4(b) aşağıdaki şekilde değiştirilir

işbu Madde 23’ün amaçlan doğrultusunda, TANAP Proje Şirketi terimi, Ülke Topraklarındaki tüm şubeleri, Proje ile ilgili faaliyet yürüten TANAP Proje Şirketinin tümüyle sahip okluğu her iştiraki ve TANAP Proje Şirketinin Madde 31 doğrultusunda tüm hak ve yükümlülüklerini devrettiği izin verilen devralanları içerir.

2.2.11. Madde 24.1 in sonuna aşağıda kayıtlı yeni ifade eklenir:

Ev Sahibi Hükümet, Bakanlar Kurulu Kararıyla, İşbu Madde 24.1 uyarınca Proje iştirakçilerinin ithalatlarından kaymaklanan KKDF için muafiyet tanıyabilir."

Bu haber toplam 2398 defa okundu


YAZARLAR