Enerji Haberleri | Enerji Piyasası | Enerji Sektörü | Enerji Gündemi | Enerji Çalışanları | Elektrik Piyasası - ENERJİSA Yüzde 50 Ciro Artışı Bekliyor
Türkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Rusya'nın Doğalgaz Başkenti
Elektrik Faturanızın Doğruluğunu Kontrol Edin

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

ENERJİSA Yüzde 50 Ciro Artışı Bekliyor

ENERJİSA Yüzde 50 Ciro Artışı Bekliyor
Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Mehmet Göçmen, Enerjisa CEO’su Yetik K. Mert, basınla buluştu.
21.10.2014 / 09:54

Enerjimagazin-Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Mehmet Göçmen, Enerjisa CEO’su Yetik K. Mert ile düzenlediği basın sohbet toplantısında Sabancı Enerji Grubu ve Enerjisa ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.  


Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Mehmet Göçmen, Sabancı Holding olarak enerjiyi stratejik bir sektör olarak gördüklerini ve Enerjisa’nın hedeflerinde bir değişme olmadığını belirterek “Sabancı Enerji Grubu olarak 2014 yılında yüzde 50 ciro artışı öngörüyoruz. Mevcut projelerimiz kapsamında da 2.5 milyar dolar (1.9 milyar Euro) yatırım yapacağız” dedi.


Enerjisa’nın 20 milyonluk bir nüfusa hizmet verdiğini ifade eden Göçmen,” Elektrik dağıtımında her dört kullanıcıdan birine Enerjisa elektrik hizmeti ulaştırıyor. Enerjisa olarak bu alanda ülke nüfusumuzun dörtte biri gibi çok büyük kitleye dokunuyoruz”diye konuştu. Göçmen, pazardaki liberalleşme sürecine ve ekonomik büyüme öngörülerinin gerçekleşmesine bağlı olarak 2016 sonunda Enerjisa’yı halka açmayı planladıkları bu hedefte de bir değişme olmadığına işaret etti.


ENERJİSA’ nın Hedefleri Değişmedi


Enerjisa’nın elektrik üretimi, satışı ve dağıtımından oluşan üç iş kolunda, büyük bir portföy yönettiğini ifade eden Göçmen “Bugüne kadar gerçekleştirilen 10 milyar dolara yakın yatırımın yaklaşık yarısı elektrik dağıtım ve satış faaliyetlerine yönelik oldu. Birbirinden farklı dinamikleri olan, aynı zamanda entegre olarak da değer yaratan bu üç alanda, dünyanın örnek şirketleri gibi, verimli ve rekabetçi bir portföy stratejisini esas alan Enerjisa’nın hedefleri değişmemiştir. Enerjisa sektörünün öncü ve lider şirketi olarak, elektrik sektöründe büyümeye ve rekabetçiliğe katkı sağlamaya devam edecektir”dedi.


Enerjide Arz Fazlası Oluştu


Türkiye'de son 12 yılda sektörün hem arz tarafıyla hem tüketim tarafıyla çok hızlı bir büyüme gösterildiğini dile getiren Göçmen, 'Arz tarafında son 12 yılda 2,1 defa artarak bugünkü 68 gigavat seviyesine geldi. Tüketim tarafı 2009'a kadar ortalama % 6-7'lerden fazla büyüyerek, çok ciddi bir büyüme hızıyla bugüne geldi. Enerji sektörü Türkiye'de birçok alandan beklenmeyecek üst performans gösterdi. Bugün ise talebin düşük kalmasıyla, arz fazlası bir ortam oluştu' diye konuştu. Göçmen, EPİAŞ'ın bir an önce faaliyete geçirilmesi ve bu yeni tarife döneminde ana kriterlerin açıklanmasının Türkiye'nin lehine olacağını kaydetti.


3 Maksimum İlkesi


Geleceğe yönelik politikalarını maksimum esneklik, maksimum etkinlik ve maksimum verimlilik esasları üzerine dayandırdıklarını belirten Göçmen “ Makro koşullar ve piyasa dinamikleri çerçevesinde, hedeflerimize ulaşmakta azami esneklik ve optimum kaynak kullanımı stratejilerimiz ile desteklenmiş, esnek bir yol haritamız olacak”dedi.


Enerjide Tam Rekabetçi Bir Piyasa Olmalı


Enerji sektöründe kamunun ağırlığının sürmesinin sektördeki tam rekabetçi ortamın yaratılmasına engel bir durum oluşturduğunu vurgulayan Mehmet Göçmen “Yatırımlarımızı ve operasyonlarımızı, liberalizasyonda öncü rolümüz ile sürdüreceğiz. Enerji Bakanlığı ve EPDK tarafından, Türkiye elektrik sektörünün serbestleşmesi ve rekabetçi nitelik kazanmasına yönelik olarak atılmış olan adımları çok önemli buluyoruz, piyasa liberalizasyonunun daha fazla gelişeceğine güvenimiz tam.


Sabancı Holding Enerji Grup Stratejisi


Sabancı Holding olarak enerjiyi Türkiye’nin en stratejik sektörleri arasında gördüklerini ve 2005 yılından bu yana enerjiye yaptığı yatırımlar ile enerji sektörüne önemli katkı sağlamaya devam etmekte olduklarını hatrılatan Göçmen bu konuda şunları söyledi: “Sektöründe üretim, satış ve dağıtım alanlarında faaliyet gösteren şirketimiz Enerjisa, hissedarları Sabancı Holding ve E.ON’dan aldığı güç ile sektöründe öncü olmaya devam ediyor.Enerjisa ile üretim faaliyetlerimiz dahilinde yatırımlar ve operasyonlarımızda en etkin ve verimli teknolojileri kullanıyor, piyasa şartlarına adapte olabilen esnek, verimli dinamik bir portföy yapısı ile ülkemizin arz güvenliğine ve enerji arzının rekabetçiliğine katkı sağlıyoruz. İşletmedeki toplam yaklaşık 2 bin 800 MW kurulu gücümüz ile Türkiye’nin en büyük serbest üreticisi konumundayız. İşletmedeki kurulu gücümüz içerisinde yenilenebilir enerjinin payı yaklaşık yüzde 53’e ulaştı.”


ENERJİSA, Büyüyen Ve Gelişen Elektrik Piyasasında Lider Oyuncu


Toplantıda Enerjisa yatırımları hakkında bilgi veren Enerjisa CEO’su Yetik K. Mert ise “Enerjisa, büyüyen ve gelişen elektrik piyasasında lider oyuncu konumuna yerleşti” dedi. Enerjisa’nın verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı üretim portföyü ve dağıtım projeleri, değer yaratma odaklı ticaret faaliyetleri, müşteri ve yenilikçilik odaklı pazarlama ve satış stratejileri ve rekabetçi iş modeli ile elektrik sektöründe değer zincirinin tüm aşamalarında faaliyet gösterdiğini belirten Yetik Mert “Enerjisa bugün itibariyle, devrede olan toplam 22 adet üretim santrali, (yaklaşık 2 bin 800 MW kurulu güç),inşaat halinde olan 5 üretim projesi (Tufanbeyli, Bandırma 2, Doğançay, Yamanlı, Alpaslan),işletmekte olduğu 3 büyük dağıtım ve satış bölgesi ve böylece 14 ilde 20 milyon nüfusa ulaşan dağıtım müşterisi, tedarik pazarında 9 milyona yakın müşterisiyle Türkiye elektrik pazarında liderliğini pekiştirdi. Enerjisa, son dönemde arz (üretim) lehine oluşan arz-talep dengesini ve üretimdeki çeşitliliği gözetirken rekabetçiliği ve karlılığı öne çıkararak, yatırımlarına devam edecektir”dedi. 14 ilde yaklaşık 20 milyon kullanıcıya dağıtım hizmeti sunduklarını anlatan Mert, “2014'te devrini hızla tamamladığımız AYEDAŞ ve Toroslar bölgeleri için öncelikli hedefimiz, Başkent Bölgesinde edindiğimiz 5 yıllık tecrübeyi bu bölgelere de taşıyarak hizmet kalitesini ve verimliliği artırmak” dedi.


Karlı Ve Sürdürülebilir Büyüme


Enerjisa’nın, Türkiye elektrik pazarında rekabetçi portföy yapısıyla ve kar ederek sürdürülebilir bir büyümeyi hedeflediğini vurgulayan Yetik Mert “Enerjisa’nın üretim faaliyetlerinde önceliği, varlıklarını sektörün ihtiyaçlarına göre en etkin şekilde yönetebileceği dinamik ve esnek bir yapıya sahip olmaktır.Piyasa ve özellikle arz talep dengesi, aynı zamanda liberalizasyon ve mevzuattaki gelişmeler de dikkate alınarak önümüzdeki dönemde Enerjisa yatırımlarını ve büyüme hedeflerini dinamik olarak gözden geçirmeye devam edecektir”diye konuştu.


Piyasanın Daha Liberal, Rekabetçi Ve Daha Şeffaf Bir Yapıya Kavuşması Gerekiyor


Toplantıda Sabancı Enerji Grubu’nun elektrik piyasası ile ilgili beklentilerini de dile getiren Mehmet Göçmen şu noktalara dikkat çekti: “Türkiye elektrik sektörünün sağlıklı gelişimi ve elektrik piyasasının liberalizasyonu konusunda piyasanın daha liberal, rekabetçi ve daha şeffaf bir yapıya ulaşması yönünde gerekli adımların önümüzdeki dönemlerde atılması gerekmektedir. Mevcut durumda kamunun EÜAŞ VE TETAŞ yoluyla elektrik arzında pazar payı yüzde 60’a yakındır. Kamunun yüksek paya sahip bir piyasa oyuncusu olması, piyasasının kurallarında kamu ve özel sektör arasında eşit uygulamaları zaruri kılmaktadır. Bunun yanı sıra üretim özelleştirmelerinde sağlanan ivme sürdürülerek özelleştirmeler mutlaka tamamlanmalı, rekabetçi piyasa öncesi dönemden gelen Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret modeli santralların da sözleşme süreleri sonunda rekabetçi piyasaya dahil olması sağlanmalıdır. Kamunun tarafı olabileceği yeni üretim yatırımlarında, rekabetçi piyasayı bozucu nitelikte olan, alım ve fiyat garantili modellerden kaçınılması gerekmektedir. Teşvikler yatırım dönemi odaklı olmalı ve özel sektör yatırımlarına da uygulanabilmelidir. Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynaklar, piyasayı bozmayan teşvik uygulamaları ile desteklenmeye devam edilmelidir. Üretimdeki büyüme ve çeşitlenmeye paralel olarak, iletim ve dağıtım altyapısı da güçlendirilmeli, buna yönelik düzenlemeler ve yatırımlar da en etkin şekilde ve zamanında gerçekleştirilmelidir.


Doğal Gazda Liberalleşme


Mehmet Göçmen doğal gaz piyasasıyla ilgili olarak da “Doğal gaz alanında fiyat sübvansiyonunun yanı sıra, genel olarak liberalizasyon sürecinde de oldukça sınırlı bir aşama kaydedilebildi. Daha rekabetçi ve liberal bir doğal gaz piyasasının oluşturulabilmesi, doğal gaz arz güvenliği ve rekabetçiliği, aynı zamanda gerekli altyapı yatırımlarının piyasa koşulları içerisinde gerçekleştirilebilmesi için çok önemlidir”dedi.


anka

Bu haber toplam 5216 defa okundu


YAZARLAR